Kiếm Đạo Sát Đồ

Kiếm Đạo Sát Đồ

Tên khác: Kiếm Đạo Sát Đồ
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Nguyệt Trung Âm
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 350 chương


Thông tin truyện Kiếm Đạo Sát Đồ

Bạn đang theo dõi dọc truyện full Kiếm Đạo Sát Đồ của tác giả Nguyệt Trung Âm rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Phi thăng, gần kề chỉ là bắt đầu! Kiếm tu Dương Thiên mang theo vô thượng kiếm quyết phi thăng Tiên giới, chính kiếm tu danh tiếng, tu sát lục kiếm đạo.Một kiếm phá trời xanh, tại tiên, Phật, yêu, quỷ, ma năm giới đều để lại tuyên cổ truyền thuyết!

Danh sách chương Kiếm Đạo Sát Đồ

Chương 1 : Phi thăng Tiên giới ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Tiên giới tu sĩ ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Huyền Linh Phái ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Nguy cơ ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Gian tế ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Huyền Thiên Thủ ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Ban thưởng bảo ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Luyện kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Hóa phàm thành tiên ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Canh Kim ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Mũ chúc phúc ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Sát khí ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Giết chóc ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Kiếm trận hiển uy ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Thẩm Phán Kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Huynh muội ( Thượng ) ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Huynh muội ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Gặp phải nguy hiểm ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Đi mà quay lại ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Thiên Kiếm Tiên Quân ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Thanh Y Môn ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Động phủ mở ra ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Kim Tiên ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Kiếm ý ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Tiên khí tranh giành ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Thiên kiếm trảm ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Bên trong tầng ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Cổ kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Hư Thiên Kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Thần bí Kim Tiên ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Đại khai sát giới ( Thượng ) ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Đại khai sát giới ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Tiêu diệt ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Kiếm Ma ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Hắc Ngọc Thạch ( Thượng ) ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Hắc Ngọc Thạch ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Sự cố ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Viên thiếu tông ( Thượng ) ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Viên thiếu tông ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Ba vị nửa bước Kim Tiên (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Ba vị nửa bước Kim Tiên ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Sinh tử tồn vong (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Sinh tử tồn vong ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Trồng thiện nhân được thiện quả ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Đoạt động phủ (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Đoạt động phủ ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Kiếm Hồng Thuật (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Kiếm Hồng Thuật ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Trần sư tỷ ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Thịnh hội (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Thịnh hội ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Tiểu bộc lộ tài năng (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Tiểu bộc lộ tài năng ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Trút giận ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Ra tay ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Kiếm trận lại hiển uy ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Thần bí Thiên kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tham lam (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tham lam ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Ám sát (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Ám sát ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Kiếm khí cùng kiếm ý ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Sáu năm (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Sáu năm ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Đại trưởng lão (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Đại trưởng lão ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Âm Sát Cốc ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Kim Tiên biến mất chi mê (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Kim Tiên biến mất chi mê ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Thần bí khách đến thăm (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Thần bí khách đến thăm ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Da Yêu bản đồ ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Du Hồn (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Du Hồn ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Mười phương kiếm trận (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Mười phương kiếm trận ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Kim Tiên hài cốt ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Lệ hồn (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Lệ hồn ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Đấu kiếm (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Đấu kiếm ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Kiếm Hư Thiên chi nộ ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Tái khởi gợn sóng (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Tái khởi gợn sóng ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Kiếm phách lột xác (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Kiếm phách lột xác ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Thực lực tăng nhiều ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Thu mạch khoáng (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Thu mạch khoáng ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Viện thủ ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Trở về (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Trở về ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Trung Châu (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Trung Châu ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Nhiệm vụ (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Nhiệm vụ ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Khiến cho chú ý (Thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Khiến cho chú ý ( Hạ ) ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Đệ tử hạch tâm ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Khô Lâu lão tổ (Thượng) ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Kiếm Đạo Sát Đồ