Kiếm Đồ Chi Lộ

Kiếm Đồ Chi Lộ

Tên khác: Kiếm Đồ Chi Lộ
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Nọa Đọa
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 409 chương


Thông tin truyện Kiếm Đồ Chi Lộ

Bạn đang theo dõi truyeện chữ Kiếm Đồ Chi Lộ của tác giả Nọa Đọa rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ai nói không có đan dược liền không thể tinh tiến? Ai nói sẽ không luyện khí liền không có thần binh? Ai nói tỏa tại chế phù liền không có sức chiến đấu?Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, ở chỗ tự tin. . . Khi nguy hiểm đến, ngươi duy nhất dựa vào chỉ có kiếm, mà không phải cái khác.

Danh sách chương Kiếm Đồ Chi Lộ

Chương 1 : Bình thường nhân sinh ~ (28/11/2022)

Chương 2 : Đã từng quá khứ ~ (28/11/2022)

Chương 3 : Xuyên qua là màu thịnh hành ~ (28/11/2022)

Chương 4 : Từ Khê trấn ~ (28/11/2022)

Chương 5 : Thế giới mới ~ (28/11/2022)

Chương 6 : Khai cục một con chó ~ (28/11/2022)

Chương 7 : Thời gian yên bình ~ (28/11/2022)

Chương 8 : Tri thức liền là lực lượng ~ (28/11/2022)

Chương 9 : Liên quan tới kiếm thuật ~ (28/11/2022)

Chương 10 : Sự kiện thần bí ~ (28/11/2022)

Chương 11 : Thật có yêu quái ~ (28/11/2022)

Chương 12 : Tu chân thế giới ~ (28/11/2022)

Chương 13 : Một kích mà giết ~ (28/11/2022)

Chương 14 : Từ Khê bát quái ~ (28/11/2022)

Chương 15 : Một cái cơ duyên ~ (28/11/2022)

Chương 16 : Rời đi trước đó ~ (28/11/2022)

Chương 17 : Bi kịch nhân sinh ~ (28/11/2022)

Chương 18 : Ở trên đường ~ (28/11/2022)

Chương 19 : Dị vực phong tình ~ (28/11/2022)

Chương 20 : Mới biết tu chân ~ (28/11/2022)

Chương 21 : Tháng sáu tết hoa đăng ~ (28/11/2022)

Chương 22 : Sao chép tiến hành lúc ~ (28/11/2022)

Chương 23 : Tàn kiếm ~ (28/11/2022)

Chương 24 : Lại đạp lữ đồ ~ (28/11/2022)

Chương 25 : Thân Phương thành ~ (28/11/2022)

Chương 26 : Chờ đợi ~ (28/11/2022)

Chương 27 : Tân Nguyệt Môn ~ (28/11/2022)

Chương 28 : Cảm khí gian nan ~ (28/11/2022)

Chương 29 : Trở lại bản tâm ~ (28/11/2022)

Chương 30 : Trang Thanh Mi ~ (28/11/2022)

Chương 31 : Tiểu Hoa hàng xóm ~ (28/11/2022)

Chương 32 : Ẩn náu nguy hiểm ~ (28/11/2022)

Chương 33 : Thời khắc sinh tử ~ (28/11/2022)

Chương 34 : Tốt mập một con cá ~ (28/11/2022)

Chương 35 : Bị ném bỏ ~ (28/11/2022)

Chương 36 : Tân Nguyệt đệ tử ~ (28/11/2022)

Chương 37 : Liên quan tới tu chân ~ (28/11/2022)

Chương 38 : Thanh Không thế giới ~ (28/11/2022)

Chương 39 : Ngũ hành thuộc tính ~ (28/11/2022)

Chương 40 : Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh ~ (28/11/2022)

Chương 41 : Hồi Cốc Khẩu trấn ~ (28/11/2022)

Chương 42 : Kính Nguyệt sư thúc ~ (28/11/2022)

Chương 43 : Đan dược độc dược ~ (28/11/2022)

Chương 44 : Trận đạo ~ (28/11/2022)

Chương 45 : Tân Nguyệt chi sầu ~ (28/11/2022)

Chương 46 : Tiểu thế giới ~ (28/11/2022)

Chương 47 : Kính Nguyệt chi thương ~ (28/11/2022)

Chương 48 : Đại nạn lâm đầu ~ (28/11/2022)

Chương 49 : Hộ sơn đại trận ~ (28/11/2022)

Chương 50 : Đào vong (1) ~ (28/11/2022)

Chương 51 : Đào vong (2) ~ (28/11/2022)

Chương 52 : Đào vong (3) ~ (28/11/2022)

Chương 53 : Tái khởi hành trình ~ (28/11/2022)

Chương 54 : Hiên Viên thành ~ (28/11/2022)

Chương 55 : Bắt đầu bay lên ~ (28/11/2022)

Chương 56 : Luân Hồi Điện ~ (28/11/2022)

Chương 57 : Lý Tích tu đạo (1) ~ (28/11/2022)

Chương 58 : Lý Tích tu đạo (2) ~ (28/11/2022)

Chương 59 : Tiềm ẩn nguy hiểm ~ (28/11/2022)

Chương 60 : So kiếm ~ (28/11/2022)

Chương 61 : Hoàng đạo nhân ~ (28/11/2022)

Chương 62 : Lục thức chi thuật ~ (28/11/2022)

Chương 63 : Tây Xương trà lâu ~ (28/11/2022)

Chương 64 : Hiên Viên thường ngày ~ (28/11/2022)

Chương 65 : Dò xét ~ (28/11/2022)

Chương 66 : Vệ tiểu nương tử ~ (28/11/2022)

Chương 67 : Cây muốn lặng ~ (28/11/2022)

Chương 68 : Mà gió chẳng ngừng ~ (28/11/2022)

Chương 69 : Con muốn dưỡng ~ (28/11/2022)

Chương 70 : Mà thân không đợi ~ (28/11/2022)

Chương 71 : Vệ gia chi nạn ~ (28/11/2022)

Chương 72 : Điên cuồng Vệ Nhân ~ (28/11/2022)

Chương 73 : Chuẩn bị ~ (28/11/2022)

Chương 74 : Lý phủ tin tức ~ (28/11/2022)

Chương 75 : Yên Vũ lâu ~ (28/11/2022)

Chương 76 : Công nghiệp sản phẩm ~ (28/11/2022)

Chương 77 : Loạn cục ~ (28/11/2022)

Chương 78 : Một đoàn đay rối ~ (28/11/2022)

Chương 79 : Loạn lên ~ (28/11/2022)

Chương 80 : Cung Trạch mưu tính ~ (28/11/2022)

Chương 81 : Lý thị chi thương ~ (28/11/2022)

Chương 82 : Đại lực xuất kỳ tích ~ (28/11/2022)

Chương 83 : Sau đó ~ (28/11/2022)

Chương 84 : Một bút nợ dai ~ (28/11/2022)

Chương 85 : Một bút phát tài ~ (28/11/2022)

Chương 86 : Hai năm sau ~ (28/11/2022)

Chương 87 : Sùng Kiếm Tín Liên ~ (28/11/2022)

Chương 88 : Lạnh nhìn ~ (28/11/2022)

Chương 89 : Vũ Tây Hành ~ (28/11/2022)

Chương 90 : Một trận nháo kịch ~ (28/11/2022)

Chương 91 : Công tử áo trắng ~ (28/11/2022)

Chương 92 : Trên đường ~ (28/11/2022)

Chương 93 : Lý thị thương đội ~ (28/11/2022)

Chương 94 : Bắc Cố Khẩu ~ (28/11/2022)

Chương 95 : Trọng Pháp đạo nhân ~ (28/11/2022)

Chương 96 : Xa lạ nhà ~ (28/11/2022)

Chương 97 : Kết thúc (1) ~ (28/11/2022)

Chương 98 : Kết thúc (2) ~ (28/11/2022)

Chương 99 : Kết thúc (3) ~ (28/11/2022)

Chương 100 : Kết thúc (4) ~ (28/11/2022)  12345

Bình luận truyện Kiếm Đồ Chi Lộ