Kiếm Vu Kỷ

Kiếm Vu Kỷ

Tên khác: Kiếm Vu Kỷ
Thể loại: Khác
Tác giả: Trung Nhị Đích Khuẩn Cô
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 460 chương


Thông tin truyện Kiếm Vu Kỷ

Phù thủy lấy lực lượng tinh thần là tải điểm, gần một bước nhận thức thế giới này, dùng tự thân từng bước thoát ly bình thường.Kỵ sĩ kích hoạt tự thân sức sống mà tăng lên cấp độ, không bằng phù thủy tiền đồ rộng lớn.Mang theo chip thông minh, ngẫu nhiên đi tới một cái phù thủy thế giới, nhưng đi tới một cái tuyệt nhiên không giống 'Kiếm vu' con đường.Ly kỳ quỷ bí ảo mộng thế giới, đồ sộ sóng lớn yêu tinh thế giới, quỷ quái nảy sinh sương mù thế giới... ...Từng cái từng cái quỷ bí thần kỳ thế giới, dần dần mở ra thuộc về chúng khăn che mặt.

Danh sách chương Kiếm Vu Kỷ

Chương 1 : Xuyên qua ~ (15/11/2022)

Chương 2 : Trúng độc ~ (15/11/2022)

Chương 3 : Hô hấp pháp ~ (15/11/2022)

Chương 4 : Thay đổi ~ (15/11/2022)

Chương 5 : Tu tập ~ (15/11/2022)

Chương 6 : Mạch nước ngầm ~ (15/11/2022)

Chương 7 : Mâu thuẫn ~ (15/11/2022)

Chương 8 : Làm ~! ~ (15/11/2022)

Chương 9 : Biến cố ~ (15/11/2022)

Chương 10 : Đặc sắc diễn xuất ~ (15/11/2022)

Chương 11 : Ta cũng là một tên chuẩn kỵ sĩ ~ (15/11/2022)

Chương 12 : Ánh bạc ~ (15/11/2022)

Chương 13 : Chém liên tục ~ (15/11/2022)

Chương 14 : Đâm ~ (15/11/2022)

Chương 15 : Tình thế ~ (15/11/2022)

Chương 16 : Trở về thành ~ (15/11/2022)

Chương 17 : Báo cáo ~ (15/11/2022)

Chương 18 : Thở dài ~ (15/11/2022)

Chương 19 : Mục tiêu ~ (15/11/2022)

Chương 20 : Kín đáo chuẩn bị ~ (15/11/2022)

Chương 21 : Gặp lại ~ (15/11/2022)

Chương 22 : Treo lên đánh ~ (15/11/2022)

Chương 23 : Chấm dứt ~ (15/11/2022)

Chương 24 : Ma vật ý cảnh ~ (15/11/2022)

Chương 25 : Quét hình ~ (15/11/2022)

Chương 26 : Quỷ dị ~ (15/11/2022)

Chương 27 : Chiến tiền ~ (15/11/2022)

Chương 28 : Chiến thủy ~ (15/11/2022)

Chương 29 : Hỗn loạn! ~ (15/11/2022)

Chương 30 : Chiến! ~ (15/11/2022)

Chương 31 : Ác chiến ~ (15/11/2022)

Chương 32 : Chém giết! ~ (15/11/2022)

Chương 33 : Lẩn trốn ~ (15/11/2022)

Chương 34 : Trốn đi ~ (15/11/2022)

Chương 35 : Cách nói ~ (15/11/2022)

Chương 36 : Rời thành ~ (15/11/2022)

Chương 37 : Đi qua ~ (15/11/2022)

Chương 38 : Quái lạ ~ (15/11/2022)

Chương 39 : Quỷ dị ~ (15/11/2022)

Chương 40 : Tờ giấy ~ (15/11/2022)

Chương 42 : Chạy trốn! ~ (15/11/2022)

Chương 41 : Thụ đồng (Con ngươi thẳng đứng) ~ (15/11/2022)

Chương 43 : May mắn còn sống sót ~ (15/11/2022)

Chương 44 : Trừng phạt ~ (15/11/2022)

Chương 45 : Cục diện ~ (15/11/2022)

Chương 46 : Đùa ~ (15/11/2022)

Chương 47 : Kiêu ngạo ~ (15/11/2022)

Chương 48 : Văn ấn ~ (15/11/2022)

Chương 49 : Đỉnh cao kỵ sĩ ~ (15/11/2022)

Chương 50 : Tương phản ~ (15/11/2022)

Chương 52 : Bình tĩnh ~ (15/11/2022)

Chương 53 : Bình cảnh ~ (15/11/2022)

Chương 51 : Đùa ~ (15/11/2022)

Chương 55 : Ngạo nghễ ~ (15/11/2022)

Chương 56 : Thám thính ~ (15/11/2022)

Chương 54 : Ngẫu nhiên gặp ~ (15/11/2022)

Chương 57 : Vinh hạnh ~ (15/11/2022)

Chương 58 : Chém giết ~ (15/11/2022)

Chương 59 : Sự tình ~ (15/11/2022)

Chương 60 : Nghịch thần ~ (15/11/2022)

Chương 61 : Tín vật ~ (15/11/2022)

Chương 62 : Nguy cơ ~ (15/11/2022)

Chương 63 : Đột ngột gặp gỡ ~ (15/11/2022)

Chương 64 : Lựa chọn ~ (15/11/2022)

Chương 65 : Khuấy đục ~ (15/11/2022)

Chương 66 : Đặt bẫy ~ (15/11/2022)

Chương 67 : Mai phục ~ (15/11/2022)

Chương 68 : Giao chiến ~ (15/11/2022)

Chương 69 : Vây kín ~ (15/11/2022)

Chương 70 : Mưa chiến ~ (15/11/2022)

Chương 71 : Hoàn cảnh khó khăn ~ (15/11/2022)

Chương 72 : Bản nguyện ~ (15/11/2022)

Chương 73 : Chân tướng ~ (15/11/2022)

Chương 74 : Nghịch cảnh ~ (15/11/2022)

Chương 75 : Đồng hiện! ~ (15/11/2022)

Chương 76 : Hủy nỏ ~ (15/11/2022)

Chương 77 : Vũ khí ~ (15/11/2022)

Chương 79 : Giết! ~ (15/11/2022)

Chương 80 : Giết !! ~ (15/11/2022)

Chương 81 : Giết !!! ~ (15/11/2022)

Chương 82 : Chém! ~ (15/11/2022)

Chương 83 : Chém !! ~ (15/11/2022)

Chương 84 : Chém !!! ~ (15/11/2022)

Chương 85 : Quyết chiến ~ (15/11/2022)

Chương 86 : Vật lộn ~ (15/11/2022)

Chương 87 : Đập chết! ~ (15/11/2022)

Chương 88 : Đánh liên tục! ~ (15/11/2022)

Chương 89 : Tuyệt sát !! ~ (15/11/2022)

Chương 90 : Ảnh hưởng ~ (15/11/2022)

Chương 91 : Trở về ~ (15/11/2022)

Chương 92 : Đáp án ~ (15/11/2022)

Chương 93 : Sương mù ~ (15/11/2022)

Chương 94 : Ý chí kỵ sĩ ~ (15/11/2022)

Chương 95 : Chuột túi ~ (15/11/2022)

Chương 96 : Đến cảng ~ (15/11/2022)

Chương 97 : Đang kỵ ~ (15/11/2022)

Chương 98 : Quý tộc ~ (15/11/2022)

Chương 99 : Rio ~ (15/11/2022)

Chương 100 : Tiếng Byron cổ ~ (15/11/2022)

Chương 101 : Kỳ diệu ~ (15/11/2022)  12345

Bình luận truyện Kiếm Vu Kỷ