Kiếm Vũ Lâu

Kiếm Vũ Lâu

Tên khác: Kiếm Vũ Lâu
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Thất Xích Thư Sinh
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 591 chương


Thông tin truyện Kiếm Vũ Lâu

Bạn đang theo dõi truyện full hay Kiếm Vũ Lâu của tác giả Thất Xích Thư Sinh rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Bách binh chi quân là kiếm,Cửu đoản chi thủ là đao,Khoái ý ân cừu là giang hồ!Giang hồ thay đổi trong nháy mắt, bao nhiêu người mỗi ngày đều tại đao quang kiếm ảnh bên trong kéo dài hơi tàn,Giang hồ bài vị, nhân mạng giao dịch, luận kiếm, liều mạng, báo thù, sát phạt, khinh công, ám khí.Tại cái này địch bạn khó phân trong giang hồ trần thế, cuối cùng ai có thể tiếu ngạo giang hồ!Kiếm Vũ rời vỏ, ai dám tranh phong! Cái này, liền là giang hồ.

Danh sách chương Kiếm Vũ Lâu

Chương 1 : Chưởng sự Cừu Thiên ~ (06/12/2022)

Chương 2 : Ngọc Kiếm Tu La ~ (06/12/2022)

Chương 3 : Kiếm Vũ Lâu chủ ~ (06/12/2022)

Chương 4 : Thiên tự nhiệm vụ ~ (06/12/2022)

Chương 5 : Giang Nam Mộ Dung ~ (06/12/2022)

Chương 6 : Khách sạn xuất thủ ~ (06/12/2022)

Chương 7 : Hợp ~ (06/12/2022)

Chương 8 : Đệ nhất cao thủ ~ (06/12/2022)

Chương 9 : Cùng bàn đại sự ~ (06/12/2022)

Chương 10 : Đều có mưu riêng ~ (06/12/2022)

Chương 11 : Đặc thù thọ lễ ~ (06/12/2022)

Chương 12 : Sát cơ tứ phía ~ (06/12/2022)

Chương 13 : Quyết đấu đỉnh cao ~ (06/12/2022)

Chương 14 : Lấy mệnh tương bác ~ (06/12/2022)

Chương 15 : Dự cảm chẳng lành ~ (06/12/2022)

Chương 16 : Tông môn đại biến ~ (06/12/2022)

Chương 17 : Âm mưu động trời ~ (06/12/2022)

Chương 18 : Chạm vào là nổ ~ (06/12/2022)

Chương 19 : Giang hồ quy củ ~ (06/12/2022)

Chương 20 : Sinh tử do mệnh ~ (06/12/2022)

Chương 21 : Không chết không thôi ~ (06/12/2022)

Chương 22 : Chấm dứt ân oán ~ (06/12/2022)

Chương 23 : Đưa kiếm nguy cơ ~ (06/12/2022)

Chương 24 : Nhân Liễu sư phụ ~ (06/12/2022)

Chương 25 : Mạc Thành quen biết ~ (06/12/2022)

Chương 26 : Lẫn vào Triệu gia ~ (06/12/2022)

Chương 27 : Cơ hội trời cho ~ (06/12/2022)

Chương 28 : Lấy máu đổi vật ~ (06/12/2022)

Chương 29 : Ngọc trác thành khí ~ (06/12/2022)

Chương 30 : Kiếm Vũ Tâm Pháp ~ (06/12/2022)

Chương 31 : Luyện ngược bí tịch ~ (06/12/2022)

Chương 32 : Kiếm Vũ Lục Thức ~ (06/12/2022)

Chương 33 : Thời gian qua mau ~ (06/12/2022)

Chương 34 : Lại vào Triệu gia ~ (06/12/2022)

Chương 35 : Nợ máu trả máu ~ (06/12/2022)

Chương 36 : Thiện ác nhất niệm ~ (06/12/2022)

Chương 37 : Hoàng Kim Đao Khách ~ (06/12/2022)

Chương 38 : Đao quang kiếm ảnh ~ (06/12/2022)

Chương 39 : Đệ nhất danh viện ~ (06/12/2022)

Chương 40 : Trịnh gia tam gia ~ (06/12/2022)

Chương 41 : Xinh đẹp công tử ~ (06/12/2022)

Chương 42 : Lại nổi sóng ~ (06/12/2022)

Chương 43 : Lắng lại phong ba ~ (06/12/2022)

Chương 44 : Thuận tay gạt bỏ ~ (06/12/2022)

Chương 45 : Lac Dương gia biến ~ (06/12/2022)

Chương 46 : Bái phỏng Chu phủ ~ (06/12/2022)

Chương 47 : Ân Kiếm Lạc Dương ~ (06/12/2022)

Chương 48 : Kết minh Chu phủ ~ (06/12/2022)

Chương 49 : Đại náo tiệc rượu ~ (06/12/2022)

Chương 50 : Sát ý ngập trời ~ (06/12/2022)

Chương 51 : Tần Phong Đường Uyển. ~ (06/12/2022)

Chương 52 : Tuyệt đỉnh cao thủ ~ (06/12/2022)

Chương 53 : Trăm năm nội tình ~ (06/12/2022)

Chương 54 : Tử Kim Sơn Trang ~ (06/12/2022)

Chương 55 : Vô thượng khinh công ~ (06/12/2022)

Chương 56 : Hẳn là Tử Yên ~ (06/12/2022)

Chương 57 : Tương cứu lúc hoạn nạn ~ (06/12/2022)

Chương 58 : Đêm trăng tròn ~ (06/12/2022)

Chương 59 : Thần cản giết thần ~ (06/12/2022)

Chương 60 : Một đường sinh cơ ~ (06/12/2022)

Chương 61 : Trên đường gặp phiền phức ~ (06/12/2022)

Chương 62 : Đặc thù khách khanh ~ (06/12/2022)

Chương 63 : Trở lại Lạc Dương ~ (06/12/2022)

Chương 64 : Thương nghị đối sách ~ (06/12/2022)

Chương 65 : Rạng sáng ra tay ~ (06/12/2022)

Chương 66 : Người tính trời tính ~ (06/12/2022)

Chương 67 : Báo thù rửa hận ~ (06/12/2022)

Chương 68 : Chỉ vì. . . ~ (06/12/2022)

Chương 69 : Trăm theo. . . ~ (06/12/2022)

Chương 70 : Nộ tóc xông. . . ~ (06/12/2022)

Chương 71 : Lư Châu. . . ~ (06/12/2022)

Chương 72 : Giả mạo. . . ~ (06/12/2022)

Chương 73 : Miếu hoang. . . ~ (06/12/2022)

Chương 74 : Thất thường. . . ~ (06/12/2022)

Chương 75 : Phía Bắc Trường Thành. . . ~ (06/12/2022)

Chương 76 : Đúng như. . . ~ (06/12/2022)

Chương 77 : Huynh đệ. . . ~ (06/12/2022)

Chương 78 : Thu mua. . . ~ (06/12/2022)

Chương 79 : Đêm khuya. . . ~ (06/12/2022)

Chương 80 : Từng bước kinh. . . ~ (06/12/2022)

Chương 81 : Liều chết. . . ~ (06/12/2022)

Chương 82 : Chiến không. . . ~ (06/12/2022)

Chương 83 : Cùng sinh. . . ~ (06/12/2022)

Chương 84 : Tử kim. . . ~ (06/12/2022)

Chương 85 : Dược cốc. . . ~ (06/12/2022)

Chương 86 : Quỳ cầu. . . ~ (06/12/2022)

Chương 87 : Gian nan. . . ~ (06/12/2022)

Chương 88 : Sinh tử. . . ~ (06/12/2022)

Chương 89 : Phá mà. . . ~ (06/12/2022)

Chương 90 : Thuốc dẫn ba. . . ~ (06/12/2022)

Chương 91 : Giang Nam. . . ~ (06/12/2022)

Chương 92 : Đánh lôi đài. . . ~ (06/12/2022)

Chương 93 : Bái phỏng. . . ~ (06/12/2022)

Chương 94 : Giao hữu. . . ~ (06/12/2022)

Chương 95 : Quan ngoại. . . ~ (06/12/2022)

Chương 96 : Đại mạc. . . ~ (06/12/2022)

Chương 97 : Thiện có. . . ~ (06/12/2022)

Chương 98 : Nhu thuận. . . ~ (06/12/2022)

Chương 99 : Nóng nãy. . . ~ (06/12/2022)

Chương 100 : Côn Lôn chi. . . ~ (06/12/2022)  123456

Bình luận truyện Kiếm Vũ Lâu