La Hầu

La Hầu

Tên khác: La Hầu
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lý Bắc Vũ
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 673 chương


Thông tin truyện La Hầu

Thiên địa bất nhân, thị vạn vật vi sô cẩu;Ngự tẫn vạn pháp, tổn chưa đủ mà bổ có dư;Phật môn thần thông, bằng tín ngưỡng đạt bỉ ngạn;Ma tính ích kỷ, lại lấy ta vi tôn.Phố phường thiếu niên vô tình gặp được tiên duyên, bước lên tu luyện đồ, tại ma đạo trong lúc đó vùng vẫy, nghịch thiên hành sự cuối cùng thành thần thoại.

Danh sách chương La Hầu

Chương 1 : Phần đệm ~ (07/12/2022)

Chương 1 : Tha hương ngộ cố tri (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 1 : Tha hương ngộ cố tri (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 2 : Dâm * nhân thê thiếp cười a a ~ (07/12/2022)

Chương 3 : Cô phần (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 3 : Cô phần (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 4 : Mượn phòng dùng một chút (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 4 : Mượn phòng dùng một chút (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 5 : Lần đầu gặp (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 5 : Lần đầu gặp (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 6 : Hiếp bách (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 6 : Hiếp bách (trung) ~ (07/12/2022)

Chương 6 : Hiếp bách (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 7 : Giao phong (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 7 : Giao phong (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 8 : Bọ ngựa bắt ve ~ (07/12/2022)

Chương 9 : Chim sẻ sau lưng ~ (07/12/2022)

Chương 10 : Chủng Ma đại pháp (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 10 : Chủng Ma đại pháp (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 11 : Lên đường ~ (07/12/2022)

Chương 12 : Trên đường đi ~ (07/12/2022)

Chương 13 : Được báu vật (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 13 : Được báu vật (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 14 : Quân Tử lâu (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 14 : Quân Tử lâu (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 15 : Loạn đấu (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 15 : Loạn đấu (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 16 : Chạy trốn (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 16 : Chạy trốn (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 17 : Giao cấu (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 17 : Giao cấu (trung) ~ (07/12/2022)

Chương 17 : Giao cấu (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 18 : Tìm được đường sống trong chỗ chết (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 18 : Tìm được đường sống trong chỗ chết (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 19 : Đối thoại ~ (07/12/2022)

Chương 20 : Tiến cử ~ (07/12/2022)

Chương 21 : Nhập môn ~ (07/12/2022)

Chương 22 : Dịch Sự ~ (07/12/2022)

Chương 23 : Đào khoáng (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 23 : Đào khoáng (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 24 : Nhập các (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 24 : Nhập các (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 25 : Tuyển pháp (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 25 : Tuyển pháp (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 26 : Tu luyện (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 26 : Tu luyện (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 27 : Giao dịch (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 27 : Giao dịch (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 28 : Đấu xà (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 28 : Đấu xà (trung) ~ (07/12/2022)

Chương 28 : Đấu xà (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 29 : Ngoại môn chợ phiên ~ (07/12/2022)

Chương 30 : Tông môn tiểu bỉ (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 30 : Tông môn tiểu bỉ (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 31 : Luận võ tranh tài (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 31 : Luận võ tranh tài (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 32 : Thăng cấp nội môn (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 32 : Thăng cấp nội môn (trung) ~ (07/12/2022)

Chương 32 : Thăng cấp nội môn (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 33 : Tông môn phần thưởng (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 33 : Tông môn phần thưởng (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 34 : Sư phụ (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 34 : Sư phụ (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 35 : Phù văn viện (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 35 : Phù văn viện (trung) ~ (07/12/2022)

Chương 35 : Phù văn viện (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 36 : Kết minh (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 36 : Kết minh (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 37 : Phá không (1) ~ (07/12/2022)

Chương 37 : Phá không (2) ~ (07/12/2022)

Chương 37 : Phá không (3) ~ (07/12/2022)

Chương 37 : Phá không (4) ~ (07/12/2022)

Chương 38 : Người lùn (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 38 : Người lùn (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 39 : Tiêu Vương Khương Tiêu (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 39 : Tiêu Vương Khương Tiêu (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 40 : Lĩnh Nam Ôn gia (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 40 : Lĩnh Nam Ôn gia (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 41 : Thanh diện Tạc Xỉ (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 41 : Thanh diện Tạc Xỉ (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 42 : Đề nghị song tu ~ (07/12/2022)

Chương 43 : Vây giết yêu xà (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 43 : Vây giết yêu xà (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 44 : Nhanh chân đến trước ~ (07/12/2022)

Chương 45 : Khuy Dũ hiện thân ~ (07/12/2022)

Chương 46 : Thỉnh quân thương tiếc ~ (07/12/2022)

Chương 47 : Song tu dưới đáy biển (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 47 : Song tu dưới đáy biển (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 48 : Chém giết bình bồng ~ (07/12/2022)

Chương 49 : Luân phiên đại chiến (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 49 : Luân phiên đại chiến (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 50 : Chia rẽ ~ (07/12/2022)

Chương 51 : Chuyện xưa (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 51 : Chuyện xưa (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 52 : Dược là không thể ăn lung tung ~ (07/12/2022)

Chương 53 : Phân phối ~ (07/12/2022)

Chương 54 : Nghỉ ngơi chỉnh đốn ~ (07/12/2022)

Chương 55 : Lén gặp (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 55 : Lén gặp (hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 56 : Xuống núi ~ (07/12/2022)  1234567

Bình luận truyện La Hầu