Lão Bà Kết Hôn Sao

Lão Bà Kết Hôn Sao

Tên khác: N/a
Thể loại: Bách Hợp , Đô Thị
Tác giả: Cảnh Ngô
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 91 chương


Thông tin truyện Lão Bà Kết Hôn Sao

Năm ấy khi Ôn Chanh gặp được Cố Trì Khê, bản thân chỉ có 7 tuổi, thế mà đã nói ra được câu khen hết sức chân thành và vang dội

”Chị ơi, chị đẹp quá, em muốn chị!”

Lời nói trẻ con ngây ngô khiến mọi người đều cười vui, dĩ nhiên không ai xem đó là thật và đặt trong lòng.

Nhưng mà Ôn Chanh vẫn cứ bám theo sau, như cái đuôi nhỏ của Cố Trì Khê.

Tính tình Cố Trì Khê từ nhỏ đã lãnh đạm, đối xử với ai cũng lạnh như băng, ngoại trừ nàng.

Ở tuổi hai mươi, Ôn Ninh lấy hết can đảm thổ lộ, nhưng Cố Trì Khê lại đi không lời từ biệt, lại bặt vô âm tín.

Cho đến bảy năm sau...

Công ty gặp khủng hoảng tài chính, đã gần ba tháng không phát lương.

Vào ngày tân lão bản hàng không nhậm chức, tất cả nhân viên đều họp, Ôn Ninh nhìn nữ nhân mang khuôn mặt thanh lãnh ở trên đài, khóe mắt co rút.

Đây chẳng phải là thanh mai đã biến mất bảy năm sao?

Sau cuộc họp, Ôn Ninh được mời đến văn phòng tổng tài, nàng cũng không khách khí mà cười hỏi: "Khi nào Cố tổng phát lương?"

Cố Trì Khê giơ tay vén sợi tóc bên tai: "Vậy khi nào em kết hôn với tôi?"

"..."

Danh sách chương Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 1: Chương 1 ~ (13/12/2022)

Chương 2: Chương 2 ~ (13/12/2022)

Chương 3: Chương 3 ~ (13/12/2022)

Chương 4: Chương 4 ~ (13/12/2022)

Chương 5: Chương 5 ~ (13/12/2022)

Chương 6: Chương 6 ~ (13/12/2022)

Chương 7: Chương 7 ~ (13/12/2022)

Chương 8: Chương 8 ~ (13/12/2022)

Chương 9: Chương 9 ~ (13/12/2022)

Chương 10: Chương 10 ~ (13/12/2022)

Chương 11: Chương 11 ~ (13/12/2022)

Chương 12: Chương 12 ~ (13/12/2022)

Chương 13: Chương 13 ~ (13/12/2022)

Chương 14: Chương 14 ~ (13/12/2022)

Chương 15: Chương 15 ~ (13/12/2022)

Chương 16: Chương 16 ~ (13/12/2022)

Chương 17: Chương 17 ~ (13/12/2022)

Chương 18: Chương 18 ~ (13/12/2022)

Chương 19: Chương 19 ~ (13/12/2022)

Chương 20: Chương 20 ~ (13/12/2022)

Chương 21: 21: -1 ~ (13/12/2022)

Chương 22: 22: Chương 21-2 ~ (13/12/2022)

Chương 23: 23: Chương 22 ~ (13/12/2022)

Chương 24: 24: Chương 23 ~ (13/12/2022)

Chương 25: 25: Chương 24 ~ (13/12/2022)

Chương 26: 26: Chương 25 ~ (13/12/2022)

Chương 27: 27: Chương 26 ~ (13/12/2022)

Chương 28: 28: Chương 27 ~ (13/12/2022)

Chương 29: 29: Chương 28 ~ (13/12/2022)

Chương 30: 30: Chương 29 ~ (13/12/2022)

Chương 31: 31: Chương 30 ~ (13/12/2022)

Chương 32: 32: Chương 31 ~ (13/12/2022)

Chương 33: 33: Chương 32 ~ (13/12/2022)

Chương 34: 34: Chương 33 ~ (13/12/2022)

Chương 35: 35: Chương 34 ~ (13/12/2022)

Chương 36: 36: Chương 35 ~ (13/12/2022)

Chương 37: 37: Chương 36 ~ (13/12/2022)

Chương 38: 38: Chương 37 ~ (13/12/2022)

Chương 39: 39: Chương 38 ~ (13/12/2022)

Chương 40: 40: Chương 39 ~ (13/12/2022)

Chương 41: 41: Chương 40 ~ (13/12/2022)

Chương 42: 42: Chương 41 ~ (13/12/2022)

Chương 43: 43: Chương 42 ~ (13/12/2022)

Chương 44: 44: Chương 43 ~ (13/12/2022)

Chương 45: 45: Chương 44 ~ (13/12/2022)

Chương 46: 46: Chương 45 ~ (13/12/2022)

Chương 47: 47: Chương 46 ~ (13/12/2022)

Chương 48: 48: Chương 47 ~ (13/12/2022)

Chương 49: 49: Chương 48 ~ (13/12/2022)

Chương 50: 50: Chương 49 ~ (13/12/2022)

Chương 51: 51: Chương 50 ~ (13/12/2022)

Chương 52: 52: Chương 51 ~ (13/12/2022)

Chương 53: 53: Chương 52 ~ (13/12/2022)

Chương 54: 54: Chương 53 ~ (13/12/2022)

Chương 55: 55: Chương 54 ~ (13/12/2022)

Chương 56: 56: Chương 55 ~ (13/12/2022)

Chương 57: 57: Chương 56 ~ (13/12/2022)

Chương 58: 58: Chương 57 ~ (13/12/2022)

Chương 59: 59: Chương 58 ~ (13/12/2022)

Chương 60: 60: Chương 59 ~ (13/12/2022)

Chương 61: 61: Chương 60 ~ (13/12/2022)

Chương 62: 62: Chương 61 ~ (13/12/2022)

Chương 63: 63: Chương 62 ~ (13/12/2022)

Chương 64: 64: Chương 63 ~ (13/12/2022)

Chương 65: 65: Chương 64 ~ (29/12/2022)

Chương 66: 66: Chương 65 ~ (29/12/2022)

Chương 67: 67: Chương 66 ~ (29/12/2022)

Chương 68: 68: Chương 67 ~ (29/12/2022)

Chương 69: 69: Chương 68 ~ (29/12/2022)

Chương 70: 70: Chương 69 ~ (29/12/2022)

Chương 71: 71: Chương 70 ~ (29/12/2022)

Chương 72: 72: Chương 71 ~ (29/12/2022)

Chương 73: 73: Chương 72 ~ (29/12/2022)

Chương 74: 74: Chương 73 ~ (29/12/2022)

Chương 75: 75: Chương 74 ~ (29/12/2022)

Chương 76: 76: Chương 75 ~ (29/12/2022)

Chương 77: 77: Chương 76 ~ (29/12/2022)

Chương 78: 78: Chương 77 ~ (29/12/2022)

Chương 79: 79: Chương 78 ~ (29/12/2022)

Chương 80: 80: Chương 79 ~ (29/12/2022)

Chương 81: 81: Chương 80 ~ (29/12/2022)

Chương 82: 82: Chương 81 ~ (29/12/2022)

Chương 83: 83: Chương 82 ~ (29/12/2022)

Chương 84: 84: Chương 83 ~ (29/12/2022)

Chương 85: 85: Chương 84 ~ (29/12/2022)

Chương 86: 86: Chương 85 ~ (29/12/2022)

Chương 87: 87: Chương 86 ~ (29/12/2022)

Chương 88: 88: Chương 87 ~ (29/12/2022)

Chương 89: 89: Chương 88 ~ (29/12/2022)

Chương 90: 90: Chương 89 ~ (29/12/2022)

Chương 91: 91: Chương 90 ~ (29/12/2022)Bình luận truyện Lão Bà Kết Hôn Sao