Luân Hồi Diễm Phúc Hành

Luân Hồi Diễm Phúc Hành

Tên khác: Luân Hồi Diễm Phúc Hành
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Tinh Vũ Vô Nhai
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 623 chương


Thông tin truyện Luân Hồi Diễm Phúc Hành

Bạn đang theo dõi truyện đọc Luân Hồi Diễm Phúc Hành của tác giả Tinh Vũ Vô Nhai rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Đô Thị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Lí Thắng Thiên, vốn là tiên giới một gã vô danh tiểu tốt, nguyên nhân nhìn lén Bích Ngọc Tiên Tử tắm, bị đánh hạ thế gian, chuyển thế sau khi, trong lúc vô ý tập thành kinh thiên một chưởng — Nhất Chưởng Tống Chung, từ nay về sau, thiên địa mặc cho ta du, mỹ nữ mặc cho ta cầu.Hoa hậu giảng đường, thương hoa, cảnh hoa, thiên kim, phú tỷ, mọi cách xinh đẹp, tranh kì đấu Nghiên; thương trường, tình trường, bạch đạo, hắc bang, linh giới, sát khí tứ phía, nguy cơ nặng nề. Thử hỏi người nào chủ hoa tùng, hoàn lại xem Nhất Chưởng Tống Chung.Khẩu hiệu: địch nhân hết thảy đánh ngã, mỹ nữ toàn bộ phóng ra ngã!

Danh sách chương Luân Hồi Diễm Phúc Hành

Chương 1 : Rình coi tiên tử tắm ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 2 : Rình coi tiên tử tắm ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 3 : Hàng Long Thập Cửu Chưởng ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 4 : Hàng Long Thập Cửu Chưởng ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 5 : Vô sỉ bốn huynh đệ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 6 : Vô sỉ bốn huynh đệ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 7 : Tiên nhân hái đào ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 8 : Tiên nhân hái đào ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 9 : Hồng Phấn Binh Đoàn ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 10 : Hồng Phấn Binh Đoàn ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 11 : Bị bao vây ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 12 : Bị bao vây ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 13 : Vây đuổi chặn đường ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 14 : Vây đuổi chặn đường ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 15 : Chèn ép huynh đệ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 16 : Chèn ép huynh đệ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 17 : Hại Trùng Trinh Tham Sở ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 18 : Hại Trùng Trinh Tham Sở ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 19 : Anh hùng cứu mỹ nhân ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 20 : Anh hùng cứu mỹ nhân ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 21 : Ngũ Phượng Hội ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 22 : Ngũ Phượng Hội ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 23 : Bida trận đấu ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 24 : Bi da trận đấu ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 25 : Vũ đạo biểu diễn ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 26 : Vũ đạo biểu diễn ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 27 : Hèn hạ đánh lén ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 28 : Hèn hạ đánh lén ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 29 : Cảnh hoa thượng môn ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 30 : Cảnh hoa thượng môn ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 31 : Thám thính Dạ Lang Bang ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 32 : Thám thính Dạ Lang Bang ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 33 : Thám thính Dạ Lang Bang ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 34 : Tình địch sơ hiện ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 35 : Tình địch sơ hiện ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 36 : Tình địch sơ hiện ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 37 : Lại bị vây quanh rồi ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 38 : Lại bị vây quanh rồi ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 39 : Lại bị vây quanh rồi ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 40 : Phòng ăn luận võ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 41 : Phòng ăn luận võ ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 42 : Phòng ăn luận võ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 43 : Mặt dày nhận thức tỷ tỷ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 44 : Mặt dày nhận thức tỷ tỷ ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 45 : Mặt dày nhận thức tỷ tỷ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 46 : Vị thứ nhất khách hàng ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 47 : Vị thứ nhất khách hàng ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 48 : Vị thứ nhất khách hàng ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 49 : Cảnh hoa hẹn gặp ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 50 : Cảnh hoa hẹn gặp ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 51 : Cảnh hoa hẹn gặp ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 52 : Đến gần Quan Linh Linh ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 53 : Đến gần Quan Linh Linh ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 54 : Đến gần Quan Linh Linh ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 55 : Huynh đệ tạo phản ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 56 : Huynh đệ tạo phản ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 57 : Huynh đệ tạo phản ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 58 : Lão đại âm hiểm ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 59 : Lão đại âm hiểm ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 60 : Lão đại âm hiểm ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 61 : Tìm kiếm trợ giúp ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 62 : Tìm kiếm trợ giúp ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 63 : Tìm kiếm trợ giúp ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 64 : Quan sát biểu diễn ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 65 : Quan sát biểu diễn ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 66 : Quan sát biểu diễn ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 67 : Ma thuật biểu diễn ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 68 : Ma thuật biểu diễn ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 69 : Ma thuật biểu diễn ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 70 : Biểu diễn thực lực ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 71 : Biểu diễn thực lực ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 72 : Biểu diễn thực lực ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 73 : Trường học yêu nữ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 74 : Trường học yêu nữ ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 75 : Trường học yêu nữ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 76 : Tấn công Bội Bội ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 77 : Tấn công Bội Bội (trung) ~ (22/11/2022)

Chương 78 : Tấn công Bội Bội (hạ) ~ (22/11/2022)

Chương 79 : Luận võ đoạt phố ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 80 : Luận võ đoạt phố ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 81 : Luận võ đoạt phố ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 82 : Bãi đá luận võ ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 83 : Bãi đá luận võ ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 84 : Bãi đá luận võ ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 85 : Nhận được bảo vệ phí ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 86 : Nhận được bảo vệ phí ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 87 : Nhận được bảo vệ phí ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 88 : Tử Ngọc thâm tình ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 89 : Tử Ngọc thâm tình ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 90 : Tử Ngọc thâm tình ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 91 : Cùng mỹ nữ cùng ăn cơm trưa ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 92 : Cùng mỹ nữ cùng ăn cơm trưa ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 93 : Cùng mỹ nữ cùng ăn cơm trưa ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 94 : Cường thế nhân vật ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 95 : Cường thế nhân vật ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 96 : Cường thế nhân vật ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 97 : Uy hiếp ( thượng ) ~ (22/11/2022)

Chương 98 : Uy hiếp ( trung ) ~ (22/11/2022)

Chương 99 : Y hiếp ( hạ ) ~ (22/11/2022)

Chương 100 : Yêu nữ quỷ kế ( thượng ) ~ (22/11/2022)  1234567

Bình luận truyện Luân Hồi Diễm Phúc Hành