Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tên khác: N/a
Thể loại: Đô Thị , Huyền Huyễn , Linh Dị
Tác giả: Thanh Tử
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 2862 chương


Thông tin truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

Danh sách chương Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1: Mẫu tử sát thi ~ (23/12/2022)

Chương 2: Khai quan ~ (23/12/2022)

Chương 3: Hỏa thiêu sát thi ~ (23/12/2022)

Chương 4: Miêu cương cổ sư ~ (23/12/2022)

Chương 5: Quan môn đệ tử ~ (23/12/2022)

Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ ~ (23/12/2022)

Chương 7: Cao nhân ~ (23/12/2022)

Chương 8: Quỷ đập tường ~ (23/12/2022)

Chương 9: Xét nhà ~ (23/12/2022)

Chương 10: Nước đọng ~ (23/12/2022)

Chương 11: Thủy thi ~ (23/12/2022)

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ ~ (23/12/2022)

Chương 13: Lamborghini ~ (23/12/2022)

Chương 14: Giúp mặc quần ~ (23/12/2022)

Chương 15: Mời đi vào giấc mộng ~ (23/12/2022)

Chương 16: Tà linh ~ (23/12/2022)

Chương 17: Thi ma ~ (23/12/2022)

Chương 18: Oán linh thị nữ ~ (23/12/2022)

Chương 19: Cổ mộ ~ (23/12/2022)

Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn ~ (23/12/2022)

Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma ~ (23/12/2022)

Chương 22: Thủ linh đồng tử ~ (23/12/2022)

Chương 23: Siêu độ oán linh ~ (23/12/2022)

Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng ~ (23/12/2022)

Chương 25: Quỷ ký giả ~ (23/12/2022)

Chương 26: Lầu bốn ký túc xá ~ (23/12/2022)

Chương 27: Nạo xương ~ (23/12/2022)

Chương 28: Huyết tinh phù ~ (23/12/2022)

Chương 29: Thẩm vấn quỷ ~ (23/12/2022)

Chương 30: Hẹn hò ~ (23/12/2022)

Chương 31: Vũ nương (1) ~ (23/12/2022)

Chương 32: Vũ nương (2) ~ (23/12/2022)

Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm ~ (23/12/2022)

Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát ~ (23/12/2022)

Chương 35: Trá thi ~ (23/12/2022)

Chương 36: Bánh bao thịt heo ~ (23/12/2022)

Chương 37: Quỷ oa ~ (23/12/2022)

Chương 38: Nữ sinh ~ (23/12/2022)

Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm ~ (23/12/2022)

Chương 40: Hợp tác ~ (23/12/2022)

Chương 41: Chiêu hồn (1) ~ (23/12/2022)

Chương 42: Chiêu hồn (2) ~ (23/12/2022)

Chương 43: Kẻ lừa đảo ~ (23/12/2022)

Chương 44: Trục xuất liệt đồ ~ (23/12/2022)

Chương 45: Huyền âm huyệt ~ (23/12/2022)

Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản ~ (23/12/2022)

Chương 47: Quỷ Oa Quốc ~ (23/12/2022)

Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn ~ (23/12/2022)

Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt ~ (23/12/2022)

Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ ~ (23/12/2022)

Chương 51: Thi sống ~ (23/12/2022)

Chương 52: Rết ba đuôi ~ (23/12/2022)

Chương 53: Lục mao cương thi ~ (23/12/2022)

Chương 54: Âm Dương Ngũ Hành đạo ~ (23/12/2022)

Chương 55: Plants vs. zombies ~ (23/12/2022)

Chương 56: Quỷ oa tái hiện ~ (23/12/2022)

Chương 57: Mỹ nữ thông linh sư ~ (23/12/2022)

Chương 58: Mối tình nhân quỷ chưa dứt (1) ~ (23/12/2022)

Chương 59: Mối tình nhân quỷ chưa dứt (2) ~ (23/12/2022)

Chương 60: Inception ~ (23/12/2022)

Chương 61: Nhất niệm thành ma 1 ~ (23/12/2022)

Chương 62: Nhất niệm thành ma 2 ~ (23/12/2022)

Chương 63: Nhất niệm thành ma 3 ~ (23/12/2022)

Chương 64: Ái tình nghìn năm ~ (23/12/2022)

Chương 65: Vẫn cứ thích em ~ (23/12/2022)

Chương 66: Đi tới tháp nước ~ (23/12/2022)

Chương 67: Nuôi dưỡng nhân huyết ~ (23/12/2022)

Chương 68: Gặp nạn trong ống bơm ~ (23/12/2022)

Chương 69: Quái lông vàng ~ (23/12/2022)

Chương 70: Kappa ~ (23/12/2022)

Chương 71: Mật đạo ~ (23/12/2022)

Chương 72: Đạt Ma thiền trượng ~ (23/12/2022)

Chương 73: Cừu nhân gặp mặt ~ (23/12/2022)

Chương 74: Phụng Nhãn Quyền ~ (23/12/2022)

Chương 75: Mỹ nữ kungfu ~ (23/12/2022)

Chương 76: Quỷ mua mệnh ~ (23/12/2022)

Chương 77: Quỷ mua mệnh 2 ~ (23/12/2022)

Chương 78: Quỷ mua mệnh 3 ~ (23/12/2022)

Chương 79: Tróc quỷ thế gia ~ (23/12/2022)

Chương 80: Tam tiền định mệnh ~ (23/12/2022)

Chương 81: Bát môn sinh tử trận ~ (23/12/2022)

Chương 82: Thi vương xuất hiện ~ (23/12/2022)

Chương 83: Huyết thi ~ (23/12/2022)

Chương 84: Kế hoạch B tróc quỷ ~ (23/12/2022)

Chương 85: Bất ngờ nhập hồn ~ (23/12/2022)

Chương 86: Tôi phải cứu cô ~ (23/12/2022)

Chương 87: Thập phương câu diệt ~ (23/12/2022)

Chương 88: Giấc mộng sau cùng ~ (23/12/2022)

Chương 89: Chỉ ước làm uyên ương, không ước làm tiên ~ (23/12/2022)

Chương 90: Âm đức và bài vị ~ (23/12/2022)

Chương 91: Người giấy ~ (23/12/2022)

Chương 92: Bạn bè bình thường ~ (23/12/2022)

Chương 93: Lần đầu tỏ tình ~ (23/12/2022)

Chương 94: Ban đêm xông vào phòng chứa xác ~ (23/12/2022)

Chương 95: Say rượu đấu nữ quỷ ~ (23/12/2022)

Chương 96: Lục nhãn quỷ đồng ~ (23/12/2022)

Chương 97: Cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo ~ (23/12/2022)

Chương 98: Điều tra khu biệt thự ~ (23/12/2022)

Chương 99: Ngũ hành tiệt âm trận ~ (23/12/2022)

Chương 100: Thất bà bà bị vỡ ~ (23/12/2022)  12345678 ... 29

Bình luận truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân