Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống

Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống

Tên khác: Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống
Thể loại: Khoa Huyễn , Hệ Thống , Mạt Thế
Tác giả: Lương Trà Chử Tửu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 501 chương


Thông tin truyện Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống

Người sống sót căn cứ ở ngoài, thi triều đột kích, rậm rạp, che trời lấp đấtNgười sống sót căn cứ trong vòng, nhân tâm hoảng sợ, tiếng khóc một mảnh, gặp phải tuyệt cảnhHạ bạch: Đều đừng hoảng hốt, phóng ta tới —— lão tử siêu cấp chiến hạm còn có 30 giây đến chiến trường!

Danh sách chương Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống

Chương 1 : Hắc khoa kỹ chiến hạm hệ thống ~ (29/11/2022)

Chương 2 : Xem ra giống chiến hạm xe van ~ (29/11/2022)

Chương 3 : Tận thế giáng lâm ~ (29/11/2022)

Chương 4 : First Blood ~ (29/11/2022)

Chương 5 : Trong rừng cây cao thủ tuyệt thế ~ (29/11/2022)

Chương 6 : Tạo thương ~ (29/11/2022)

Chương 7 : Nữ ngủ kẻ sống sót ~ (29/11/2022)

Chương 8 : Giác tỉnh giả mời ~ (29/11/2022)

Chương 9 : Thiêu đốt nhà ăn ~ (29/11/2022)

Chương 10 : Cấp 2 chiến hạm! ~ (29/11/2022)

Chương 11 : Xung đột nhau ~ (29/11/2022)

Chương 12 : Mau lên xe! ~ (29/11/2022)

Chương 13 : Ai dám đụng ta? ~ (29/11/2022)

Chương 14 : Ra khỏi thành con đường ~ (29/11/2022)

Chương 15 : Thời gian ăn cơm ~ (29/11/2022)

Chương 16 : Xảy ra chuyện! ~ (29/11/2022)

Chương 17 : Kinh khủng thi triều ~ (29/11/2022)

Chương 18 : Quái vật ~ (29/11/2022)

Chương 19 : Trạm xăng dầu trong ngoài ~ (29/11/2022)

Chương 20 : Phù động lòng người ~ (29/11/2022)

Chương 21 : Thuyết phục thất bại ~ (29/11/2022)

Chương 22 : Xung đột ~ (29/11/2022)

Chương 23 : Cấp đống bom ~ (29/11/2022)

Chương 24 : Trí mạng sinh vật ~ (29/11/2022)

Chương 25 : Vừa rồi giống như có người nổ súng bắn ta ~ (29/11/2022)

Chương 26 : Người ngoài hành tinh đến rồi? ~ (29/11/2022)

Chương 27 : Bạo tạc ~ (29/11/2022)

Chương 28 : Lật xe! ~ (29/11/2022)

Chương 29 : Đội ngũ ~ (29/11/2022)

Chương 30 : Giác tỉnh giả! ~ (29/11/2022)

Chương 31 : Chiến hạm chữa trị ~ (29/11/2022)

Chương 32 : Hạ Bạch kế hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 33 : Chiến hạm quyền hạn hiệp nghị ~ (29/11/2022)

Chương 34 : Ra khỏi thành con đường ~ (29/11/2022)

Chương 35 : Đừng khách khí đừng khách khí! ~ (29/11/2022)

Chương 36 : Ta muốn mua vũ khí ~ (29/11/2022)

Chương 37 : Kẻ sống sót căn cứ ~ (29/11/2022)

Chương 38 : Lén lén lút lút tiểu thương phiến ~ (29/11/2022)

Chương 39 : Ngươi bán đạn đạo sao? ~ (29/11/2022)

Chương 40 : Đùi ~ (29/11/2022)

Chương 41 : Báo cáo ~ (29/11/2022)

Chương 42 : Vũ khí tới tay ~ (29/11/2022)

Chương 43 : Sở Thanh ~ (29/11/2022)

Chương 44 : Không hiểu phong tình ~ (29/11/2022)

Chương 45 : Hạ Bạch "Người quen" ~ (29/11/2022)

Chương 46 : Chúng ta đi giết người ~ (29/11/2022)

Chương 47 : Cái kia mua đạo đạn khách hàng lớn ~ (29/11/2022)

Chương 48 : Đánh giết thức tỉnh người! ~ (29/11/2022)

Chương 49 : Cấp trên có người? ~ (29/11/2022)

Chương 50 : Trưởng thành ~ (29/11/2022)

Chương 51 : Zombie chó ~ (29/11/2022)

Chương 52 : Zombie vây thành ~ (29/11/2022)

Chương 53 : Trong căn cứ Zombie ~ (29/11/2022)

Chương 54 : Ngươi nghĩ à... ~ (29/11/2022)

Chương 55 : Bạo tạc ~ (29/11/2022)

Chương 56 : Đầu hôm tĩnh mịch ~ (29/11/2022)

Chương 57 : Đại hỗn loạn ~ (29/11/2022)

Chương 58 : Lẫn nhau cứu sẽ mời ~ (29/11/2022)

Chương 59 : Zombie tiến đến rồi! ~ (29/11/2022)

Chương 60 : Oan gia ngõ hẹp ~ (29/11/2022)

Chương 61 : Lớn sập bàn ~ (29/11/2022)

Chương 62 : Cho ta 1 5 phút đồng hồ! ~ (29/11/2022)

Chương 63 : Cấp 3 chiến hạm! ~ (29/11/2022)

Chương 64 : Chiến hạm bên trong ~ (29/11/2022)

Chương 65 : Võ vận hưng thịnh! ~ (29/11/2022)

Chương 66 : Toàn diện khai hỏa ~ (29/11/2022)

Chương 67 : Đào vong đại quân ~ (29/11/2022)

Chương 68 : Không 1 kẻ sống sót ~ (29/11/2022)

Chương 69 : Súng của lão tử đâu? ~ (29/11/2022)

Chương 70 : Nghiêng chiến hạm ~ (29/11/2022)

Chương 71 : So xe bọc thép còn mạnh hơn nhà xe ~ (29/11/2022)

Chương 72 : Khói ~ (29/11/2022)

Chương 73 : Đại minh tinh ~ (29/11/2022)

Chương 74 : Mua xe? ~ (29/11/2022)

Chương 75 : Hạ Bạch đồn điền phát triển quy hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 76 : Tiểu tâm tư ~ (29/11/2022)

Chương 77 : Hạ huynh đệ, đừng khách khí! ~ (29/11/2022)

Chương 78 : Đến 1 pháo mà ~ (29/11/2022)

Chương 79 : Tiến về kho lúa ~ (29/11/2022)

Chương 80 : Tử Tịch Chi Địa (cảm tạ nghe hàn phong lạnh thấu xương vạn thưởng) ~ (29/11/2022)

Chương 81 : Đi săn sinh vật ~ (29/11/2022)

Chương 82 : 1 tâm đoạt lương Hạ Bạch ~ (29/11/2022)

Chương 83 : Ai cướp ai? ~ (29/11/2022)

Chương 84 : Hảo sơn hảo thủy Châu Hà Thị ~ (29/11/2022)

Chương 85 : Parkour hành động ~ (29/11/2022)

Chương 86 : Đều là ta làm ~ (29/11/2022)

Chương 87 : Đại tỷ đầu ~ (29/11/2022)

Chương 88 : Đại Lang Cẩu ~ (29/11/2022)

Chương 89 : Ngươi ngược lại là đem người ta tiểu cô nương mang về a! ~ (29/11/2022)

Chương 90 : Mới tình thế ~ (29/11/2022)

Chương 91 : Bọn trộm xe ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Kẻ địch khó chơi a ~ (29/11/2022)

Chương 93 : Đêm tối xuyên không ~ (29/11/2022)

Chương 94 : Lão "Người quen" ~ (29/11/2022)

Chương 95 : Tuyết dạ ~ (29/11/2022)

Chương 96 : Drone ~ (29/11/2022)

Chương 97 : Chúng ta thật sự là phổ thông kẻ sống sót ~ (29/11/2022)

Chương 98 : Thu hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 99 : Bảo bối ~ (29/11/2022)

Chương 100 : Bằng hữu" ~ (29/11/2022)  123456

Bình luận truyện Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống