Miểu Sát

Miểu Sát

Tên khác: Miểu Sát
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Tiêu Tiềm
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 741 chương


Thông tin truyện Miểu Sát

Bạn đang theo dõi truyện dài full Miểu Sát của tác giả Tiêu Tiềm rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Vào khoảnh khắc linh hồn thức tỉnh, một thế giới mới liền hiện ra ở trước mắt...Đây là một thế giới xa lạ - một thế giới của phù chú!Vô số Bí cảnh, vô số phù thú...Thậm chí còn có thế giới phù chú càng cao cấp hơn.Quách Thập Nhị giống như là lính quèn qua sông, miểu sát bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản mình sinh tồn!Hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải tìm kiếm phù chú mạnh mẽ hơn.Khi hắn đứng trên đỉnh của thế giới phù chú, hắn còn có thể tiếp tục đi tới không?Về cấp bậcCó các hệ: có Phù; có Chú; có Võ; có Trùng; có Thú...Phù và Chú có Phù Chú tổng hợp;Đầu tiên là Học đồ - Phù sĩ - Phù sư - Đại Phù sư là cấp bậc ở đại lục phù chú cấp thấp...Lên tiếp Cuồng sư - Thánh sư - Đại Thánh sư... là cấp bậc ở đại lục phù chú cao cấp...(Võ, Thú, Trùng cấp bậc tương ứng....)Truyện miễu sát với nhiều tình tiết hấp dẫn đang chờ mọi người theo dõi đến chương cuối cùng của truyện miễu sát của tác giả Tiêu Tiềm.

Danh sách chương Miểu Sát

Chương 1 :  Chương thứ nhất Giác tỉnh ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 2 :  Chương thứ nhất Giác tỉnh ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 3 :  Chương thứ hai Phù chú ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 4 :  Chương thứ hai Phù chú ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 5 :  Chương thứ ba Hoắc Báo ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 6 :  Chương thứ ba Hoắc Báo ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 7 :  Chương thứ tư Bắc Phù môn ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 8 :  Chương thứ tư Bắc Phù môn ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 9 :  Chương thứ năm Học đồ ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 10 :  Chương thứ năm Học đồ ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 11 :  Chương thứ sáu Bái sư ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 12 :  Chương thứ sáu Bái sư ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 13 :  Chương thứ nhất Phù võ truyền thừa ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 14 :  Chương thứ hai Nhiệm vụ ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 15 :  Chương thứ hai Nhiệm vụ ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 16 :  Chương thứ ba Bá đạo sư mẫu ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 17 :  Chương thứ ba Bá đạo sư mẫu ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 18 :  Chương thứ tư Sắm vật ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 19 :  Chương thứ tư Sắm vật ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 20 :  Chương thứ năm Lại vào tế đàn ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 21 :  Chương thứ năm Lại vào tế đàn ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 22 :  Chương thứ sáu Ngộ địch ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 23 :  Chương thứ bảy Trốn ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 24 :  Chương thứ bảy Trốn ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 25 :  Chương thứ tám Biến dị phù kiến ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 26 :  Chương thứ tám Biến dị phù kiến ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 27 :  Chương thứ chín Sư phó ra tay ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 28 :  Chương thứ chín Sư phó ra tay ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 29 :  Chương thứ mười Đại thắng ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 30 :  Chương thứ mười Đại thắng ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 31 :  Chương thứ nhất Trấn nhiếp ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 32 :  Chương thứ nhất Trấn nhiếp ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 33 :  Chương thứ hai Về nhà ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 34 :  Chương thứ hai Về nhà ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 35 :  Chương thứ ba Giết người ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 36 :  Chương thứ ba Giết người ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 37 :  Chương thứ tư Phù Linh thạch ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 38 :  Chương thứ tư Phù Linh thạch ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 39 :  Chương thứ năm Đến nhà ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 40 :  Chương thứ năm Đến nhà ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 41 :  Chương thứ sáu Ẩn hoạn ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 42 :  Chương thứ sáu Ẩn hoạn ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 43 :  Chương thứ bảy An Lạc thạch ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 44 :  Chương thứ bảy An Lạc thạch ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 45 :  Chương thứ tám Diêm Hỏa bí cảnh ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 46 :  Chương thứ tám Diêm Hỏa bí cảnh ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 47 :  Chương thứ chín Phù hỏa chi mê ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 48 :  Chương thứ chín Phù hỏa chi mê ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 49 :  Chương thứ mười Cổ viêm tước ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 50 :  Chương thứ mười Cổ viêm tước ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 51 :  Chương thứ nhất Phù hỏa uy lực ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 52 :  Chương thứ nhất Phù hỏa uy lực ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 53 :  Chương thứ bảy Cứu người ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 54 :  Chương thứ tám Thu hoạch ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 55 :  Chương thứ tám Thu hoạch ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 56 :  Chương thứ chín Đại kim giáp thuẫn ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 57 :  Chương thứ chín Đại kim giáp thuẫn ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 58 :  Chương thứ mười Hỏa tông ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 59 :  Chương thứ mười Hỏa tông ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 60 :  Chương thứ nhất Kim giáp trùng triều ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 61 :  Chương thứ nhất Kim giáp trùng triều ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 62 :  Chương thứ hai Dị hoá đại kim giáp ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 63 :  Chương thứ hai Dị hoá đại kim giáp ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 64 :  Chương thứ ba Lão tổ ra tay ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 65 :  Chương thứ ba Lão tổ ra tay ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 66 :  Chương thứ tư Vũ Ma trạch ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 67 :  Chương thứ tư Vũ Ma trạch ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 68 :  Chương thứ năm Trùng vụ ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 69 :  Chương thứ năm Trùng vụ ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 70 :  Chương thứ sáu Đàm Nhai bí cảnh ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 71 :  Chương thứ sáu Đàm Nhai bí cảnh ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 72 :  Chương thứ bảy Di cốt ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 73 :  Chương thứ bảy Di cốt ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 74 :  Chương thứ tám Bản mạng nguyệt nhận ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 75 :  Chương thứ tám Bản mạng nguyệt nhận ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 76 :  Chương thứ chín Giản đơn thòng lọng ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 77 :  Chương thứ chín Giản đơn thòng lọng ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 78 :  Chương thứ mười Vượt cấp nhào giết ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 79 :  Chương thứ mười Vượt cấp nhào giết ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 80 :  Chương thứ nhất Nguyệt nhận chi uy ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 81 :  Chương thứ nhất Nguyệt nhận chi uy ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 82 :  Chương thứ hai Lại thấy Đinh Đinh ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 83 :  Chương thứ hai Lại thấy Đinh Đinh ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 84 :  Chương thứ ba Bạc trừng ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 85 :  Chương thứ ba Bạc trừng ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 86 :  Chương thứ tư Cược chiến ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 87 :  Chương thứ tư Cược chiến ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 88 :  Chương thứ năm Hỏa tông lão tổ ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 89 :  Chương thứ năm Hỏa tông lão tổ ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 90 :  Chương thứ sáu Bích Ba thành ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 91 : Chương thứ sáu Bích Ba thành ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 92 :  Chương thứ bảy Vượng Vượng ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 93 :  Chương thứ bảy Vượng Vượng ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 94 :  Chương thứ tám Ngọc cảnh ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 95 :  Chương thứ tám Ngọc cảnh ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 96 :  Chương thứ chín Cổ Hi Long gia tộc ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 97 :  Chương thứ chín Cổ Hi Long gia tộc ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 98 :  Chương thứ mười Hạ mã uy ( thượng ) ~ (08/12/2022)

Chương 99 :  Chương thứ mười Hạ mã uy ( hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 100 :  Chương thứ nhất Lập uy ( thượng ) ~ (08/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Miểu Sát