Minh Tôn

Minh Tôn

Tên khác: Minh Tôn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Thần Nhất Thập Nhất
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 295 chương


Thông tin truyện Minh Tôn

Bạn đang theo dõi truyện online full Minh Tôn của tác giả Thần Nhất Thập Nhất rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Lớn thay là cái gốc trời! Làm cho vạn vật, vạn loài sinh sôiCàn nguyên tóm hết Đạo Trời. Tóm thâu Thiên Đạo, khúc nhôi sinh thành.Rồi ra vũ thí, vân hành, Làm cho vạn vật hình thành đòi nơi.Thánh Nhân thấu suốt đầu đuôi. Biết sáu giai đoạn cơ trời biến thiên.Thế là cưỡi sáu rồng thiêng, Vượt muôn biến hóa, băng miền trời mây.Cơ Trời biến hóa vần xoay, Làm cho vạn vật thêm hay, thêm tình.Kiện toàn tính mệnh của mình, Giữ gìn toàn vẹn tính lành Trời cho.Thế là lợi ích không bờ. Thế là vĩnh cửu, thế là lợi trinh.Thánh nhân vượt trổi chúng sinh. Làm cho muôn nước an bình khắp nơi.---Đây là một cái thổ dân nhân vật chính người xuyên việt lão gia gia thức tỉnh, bàn tay vàng thành tinh cố sự.Thể loại Vô hạn lưu Tiên Hiệp.Cảnh giới : Trúc Cơ, Cảm Ứng, Luyện Khí, Thông Pháp.

Danh sách chương Minh Tôn

Chương 1 : Bàn tay vàng thành tinh á! ~ (07/12/2022)

Chương 2 : Ta làm hạt châu tinh những năm kia ~ (07/12/2022)

Chương 3: Núi hoang cô mộ phần mượn hồ lương ~ (07/12/2022)

Chương 4: Càn khôn trong túi có Bát Bảo ~ (07/12/2022)

Chương 5: Tà hổ vì cờ ngự bách quỷ ~ (07/12/2022)

Chương 6: Quỷ Hồ dị loại, phần lớn là ân tình ~ (07/12/2022)

Chương 7: Luân Hồi Chi Địa, Thái Thượng tam bảo ~ (07/12/2022)

Chương 8: Cả đời cẩn thận, thân phận trùng điệp ~ (07/12/2022)

Chương 9: Mười hai nguyên thần phá Tứ Hải, Thừa Vụ Thần Quân ~ (07/12/2022)

Chương 10 : Bích Linh Ngũ Độc ~ (07/12/2022)

Chương 11: Khí thôn đan hà ~ (07/12/2022)

Chương 12: Chó gà không tha ~ (07/12/2022)

Chương 13: Trảm thảo trừ căn ~ (07/12/2022)

Chương 14: Tứ tuyệt một quân ~ (07/12/2022)

Chương 15: Ti Thần Trục Nhật ~ (07/12/2022)

Chương 16: Dược Vương Truyền nhân ~ (07/12/2022)

Chương 17: Tính toán không bỏ sót ~ (07/12/2022)

Chương 18: Muốn phá Tứ Hải, trước hết giết Ngọc Hàm ~ (07/12/2022)

Chương 19: Biến cố lớn tráng sĩ chết ~ (07/12/2022)

Chương 20: Sau đó lấy đầu của địch ~ (07/12/2022)

Chương 21: Là bạn tế ~ (07/12/2022)

Chương 22: Vô hình kinh khủng ~ (07/12/2022)

Chương 23: Không vào U Minh, Thực Quỷ thần quân ~ (07/12/2022)

Chương 24: Áo trắng kiếm khách Tiền Thần ~ (07/12/2022)

Chương 25: Thám tử lừng danh Tiền Thần ~ (07/12/2022)

Chương 26: Huyết Sắc tà dương ~ (07/12/2022)

Chương 28: Băng thanh ngọc khiết, Hàn Phách chân khí ~ (07/12/2022)

Chương 29: Đầu người tế bạn, da người báo thù ~ (07/12/2022)

Chương 30: Nhân gian chính đạo ~ (07/12/2022)

Chương 31: Khoái ý ân cừu ~ (07/12/2022)

Chương 32: Tung Hoành tự tại ~ (07/12/2022)

Chương 33: Xích Khào Thần Quân ~ (07/12/2022)

Chương 34: Thương Thiên Bá quyền ~ (07/12/2022)

Chương 35: Là tang thương ~ (07/12/2022)

Chương 36: Chủ Thần bệnh thiếu máu, luân hồi phá sản ~ (07/12/2022)

Chương 37: Hồn thiên Thanh La, trở về Thần Châu ~ (07/12/2022)

Chương 38: Đột phá Cảm Ứng, Cửu Thiên Luyện Khí ~ (07/12/2022)

Chương 39: Thái Thượng Đạo bản lĩnh giữ nhà ~ (07/12/2022)

Chương 40: Đan khí phù trận Thái Thượng sách ~ (07/12/2022)

Chương 41: Âm dương luân chuyển, Tạo Hóa Đan thành ~ (07/12/2022)

Chương 42: Thanh Hà Thôi thị tử, Vũ Khang nghe dị nhân ~ (07/12/2022)

Chương 43: Các loại tinh quái, mấy chục linh đan ~ (07/12/2022)

Chương 44: Tiện tay chém tới địch, đàm tiếu toái linh đan ~ (07/12/2022)

Chương 45: Thiên nhân cảm ứng, Chi Lan tiêu phòng ~ (07/12/2022)

Chương 46: Thượng cổ Nhân Hoàng, trung cổ chư hầu, quận vọng thế gia ~ (07/12/2022)

Chương 47: Đại Trạch Long Xà, sát khí tin tức ~ (07/12/2022)

Chương 48: Giang Nam tốt phong cảnh, mưa bụi nhìn không được ~ (07/12/2022)

Chương 49: Cửu Chân hồ, lớn mai cây ~ (07/12/2022)

Chương 50: Qua đường tiên nhân, Thần Đạo Thành Hoàng ~ (07/12/2022)

Chương 51: Bàng môn tâm cơ, chướng khí hung hiểm ~ (07/12/2022)

Chương 52: Chân đạo nhân ~ (07/12/2022)

Chương 53: Giả linh đan ~ (07/12/2022)

Chương 54: Lâu tại lồng chim bên trong ~ (07/12/2022)

Chương 55: Trần thế không tự do ~ (07/12/2022)

Chương 56: Đạo chích tính toán, nhưng khi một kiếm? ~ (07/12/2022)

Chương 57: Mai cây nguyên nhân, cây phạt mà kết thúc ~ (07/12/2022)

Chương 58: Kế thừa từ Thái Thượng ác thú vị ~ (07/12/2022)

Chương 59: Pháp nhiếp bầy quỷ ~ (07/12/2022)

Chương 60: Tam Thi chín trùng ~ (07/12/2022)

Chương 61: Bầy quỷ đưa ~ (07/12/2022)

Chương 62: Thạch phảng luyện đan ~ (07/12/2022)

Chương 63: Ngũ Độc thần ~ (07/12/2022)

Chương 64: Tam Thi ma ~ (07/12/2022)

Chương 65: Thần nhập cao mù ~ (07/12/2022)

Chương 66: Trần duyên kết thúc ~ (07/12/2022)

Chương 67: Một thao tia luân ba trượng thuyền ~ (07/12/2022)

Chương 68 : Núi trước Bạch Lộc ~ (07/12/2022)

Chương 69: Cầm mạnh lăng yếu, đương nhiên ~ (07/12/2022)

Chương 70: Đạo tâm kiên định? ~ (07/12/2022)

Chương 71: Cược mệnh ~ (07/12/2022)

Chương 72: Đưa tin ~ (07/12/2022)

Chương 73: Lưu Vân Phi Tụ ~ (07/12/2022)

Chương 74: Bạch cốt Xá Lợi ~ (07/12/2022)

Chương 75 : Thần Châu hai mươi tám chữ ~ (07/12/2022)

Chương 76: Quảng Hàn băng phách, đan thành rơi giao ~ (07/12/2022)

Chương 77: Phù lục thông quỷ thần ~ (07/12/2022)

Chương 78: Đan thành kinh thiên địa ~ (07/12/2022)

Chương 79: Tả đạo yêu nhân Tiền mỗ ~ (07/12/2022)

Chương 80: Nghỉ đêm Lan Nhược ~ (07/12/2022)

Chương 81: Yêu Lang khúc nhạc dạo ~ (07/12/2022)

Chương 82: Cắt giấy thành binh ~ (07/12/2022)

Chương 83: Huyết Hà đại pháp ~ (07/12/2022)

Chương 84: Kiếm khí Lôi Âm ~ (07/12/2022)

Chương 85: Chớ có hỏi trước kia, mệnh không khỏi ta ~ (07/12/2022)

Chương 86: Đại Lực bạch cốt Thần Ma ~ (07/12/2022)

Chương 87: Lấy ma chế ma, tụ lý càn khôn ~ (07/12/2022)

Chương 88: Cửu U ma hỏa ~ (07/12/2022)

Chương 89: Băng phách Hàn Quang ~ (07/12/2022)

Chương 90: Tính chuyển tiểu Tiền, online kiểm tra ~ (07/12/2022)

Chương 91: Nuôi gà Kiếm Thần, Huyết Ma dị động ~ (07/12/2022)

Chương 92: Trọng thương chưa lành, một thành công lực ~ (07/12/2022)

Chương 93: Hàng ma Thất Bảo ~ (07/12/2022)

Chương 94 : Nghe chưa từng nghe qua’ Thất Không Trảm’ ~ (07/12/2022)

Chương 95: Đến, ta hát cho ngươi nghe ~ (07/12/2022)

Chương 96: Huyết Hà đỏ gỉ, không để lại hận ~ (07/12/2022)

Chương 97: Kiếm phát tiếng đàn, Cầm khởi tiếng sấm ~ (07/12/2022)

Chương 98 : Phá ma kim châm ~ (07/12/2022)

Chương 99 : Không lấy sắc thấy ta ~ (07/12/2022)

Chương 100: Gặp chuyện không quyết, Thái Thượng Đạo học ~ (07/12/2022)

Chương 101: Thụ Yêu mỗ mỗ ~ (07/12/2022)  123

Bình luận truyện Minh Tôn