Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới

Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới

Tên khác: Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới
Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Mạt Lăng Biệt Tuyết
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 472 chương


Thông tin truyện Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới

Nam Nhân Vô Pháp Tu Luyện Đích Thế GiớiĐây là một cái kỳ dị thế giớiChỉ có nữ tính mới có thể tu luyện Vũ Đạo!Nữ thị trưởng! Nữ tướng quân! Nữ hiệu trưởng! Nữ thương nhân!Nữ cường nam yếu, nữ tính kỳ thị nam nhânSở Đào xuyên qua đến thế giới này, áp lực thật lớn! Vẫn là trước uống ngụm thủy áp an ủi! Lại tu luyện Vũ Đạo đi!

Danh sách chương Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới

Chương 1 : Nam nhân không thể tu luyện ~ (16/11/2022)

Chương 2 : Sân trường nữ lưu manh ~ (16/11/2022)

Chương 3 : Chấn kinh ~ (16/11/2022)

Chương 4 : Lão sư cùng hiệu trưởng ~ (16/11/2022)

Chương 5 : Tiếp tục tu luyện ~ (16/11/2022)

Chương 6 : Thuần nam hộ ~ (16/11/2022)

Chương 7 : Hành hung thôn bá ~ (16/11/2022)

Chương 8 : Toàn thôn chấn kinh ~ (16/11/2022)

Chương 9 : Luyện khí tầng năm ~ (16/11/2022)

Chương 10 : Thi giữa kỳ ~ (16/11/2022)

Chương 11 : Nội khí giá trị ~ (16/11/2022)

Chương 12 : Vũ Đạo thứ hai thi ~ (16/11/2022)

Chương 13 : Thi giữa kỳ xong ~ (16/11/2022)

Chương 14 : Thi giữa kỳ thành tích (1) ~ (16/11/2022)

Chương 15 : Thi giữa kỳ thành tích (2) ~ (16/11/2022)

Chương 16 : Thi giữa kỳ thành tích (3) ~ (16/11/2022)

Chương 17 : Thành lập nam nhân bang ~ (16/11/2022)

Chương 18 : Nam nhân bang lần thứ nhất hành động ~ (16/11/2022)

Chương 19 : Mập mạp nữ sắc ma ~ (16/11/2022)

Chương 20 : Hành hung nữ sắc ma ~ (16/11/2022)

Chương 21 : Báo án ~ (16/11/2022)

Chương 22 : Nam nhân bang lần thứ hai hành động ~ (16/11/2022)

Chương 23 : Nữ bá vương Chu Trùng Ngọc ~ (16/11/2022)

Chương 24 : Nam nhân bang thành viên mới ~ (16/11/2022)

Chương 25 : Thi cuối kỳ ~ (16/11/2022)

Chương 26 : Cuối kỳ thi bắt đầu ~ (16/11/2022)

Chương 27 : Cuối kỳ Vũ Đạo thi (1) ~ (16/11/2022)

Chương 28 : Cuối kỳ Vũ Đạo thi (2) ~ (16/11/2022)

Chương 29 : Cuối kỳ thi thành tích (1) ~ (16/11/2022)

Chương 30 : Cuối kỳ thi thành tích (2) ~ (16/11/2022)

Chương 31 : Về nhà ~ (16/11/2022)

Chương 32 : Thưởng thủy phong ba ~ (16/11/2022)

Chương 33 : Trong thôn giới đấu (1) ~ (16/11/2022)

Chương 34 : Trong thôn giới đấu (2) ~ (16/11/2022)

Chương 35 : Cũng không nhàn nhã nghỉ hè ~ (16/11/2022)

Chương 36 : Rời nhà cùng khai giảng ~ (16/11/2022)

Chương 37 : Lớp mười một ~ (16/11/2022)

Chương 38 : Thiết Bố Sam đại thành ~ (16/11/2022)

Chương 39 : Khiêu chiến Triệu Ngọc Ngưng ~ (16/11/2022)

Chương 40 : Tin tức truyền toàn trường ~ (16/11/2022)

Chương 41 : Quyết đấu bắt đầu ~ (16/11/2022)

Chương 42 : Thắng lợi ~ (16/11/2022)

Chương 43 : Nam nhân bang chức trách lớn nhất vụ ~ (16/11/2022)

Chương 44 : Bọn buôn người ~ (16/11/2022)

Chương 45 : Đuổi bắt bọn buôn người ~ (16/11/2022)

Chương 46 : Đến Sơn Lương Thôn ~ (16/11/2022)

Chương 47 : Tội ác chi thôn ~ (16/11/2022)

Chương 48 : Một thôn chi địch ~ (16/11/2022)

Chương 49 : Hai vạn khối tiền ~ (16/11/2022)

Chương 50 : Cục cảnh sát cùng phóng viên ~ (16/11/2022)

Chương 51 : Phỏng vấn cùng đưa tin ~ (16/11/2022)

Chương 52 : Chấn động cùng Vũ Đạo cửa hàng ~ (16/11/2022)

Chương 53 : Đổi mới trang bị ~ (16/11/2022)

Chương 54 : Thực lực đại tiến ~ (16/11/2022)

Chương 55 : Chủ nhiệm lớp xin giúp đỡ ~ (16/11/2022)

Chương 56 : Lão sư gia sự ~ (16/11/2022)

Chương 57 : Thắng lợi ~ (16/11/2022)

Chương 58 : Phạm Ngân Quang ~ (16/11/2022)

Chương 59 : Sự kiện lớn ~ (16/11/2022)

Chương 60 : Diễn đàn nhiệt nghị ~ (16/11/2022)

Chương 61 : Tấn thăng Luyện Khí kỳ tám tầng ~ (16/11/2022)

Chương 62 : Nghỉ đông luyện tập ~ (16/11/2022)

Chương 63 : Tấn thăng Luyện Khí kỳ chín tầng (thượng) ~ (16/11/2022)

Chương 64 : Tấn thăng Luyện Khí kỳ chín tầng (hạ) ~ (16/11/2022)

Chương 65 : Quyết đấu Phạm Ngân Quang ~ (16/11/2022)

Chương 66 : Thắng lợi ~ (16/11/2022)

Chương 67 : Diễn đàn đại nhiệt ~ (16/11/2022)

Chương 68 : Trường học đệ nhất nhân ~ (16/11/2022)

Chương 69 : Thứ nhất chi tranh ~ (16/11/2022)

Chương 70 : Tu hành cùng thi đại học ~ (16/11/2022)

Chương 71 : Thi đại học (1) ~ (16/11/2022)

Chương 72 : Thi đại học (2) ~ (16/11/2022)

Chương 73 : Lại gặp nghỉ hè ~ (16/11/2022)

Chương 74 : Tấn thăng Luyện Khí kỳ mười tầng ~ (16/11/2022)

Chương 75 : Thôn trưởng tới cửa ~ (16/11/2022)

Chương 76 : Tứ đại kim cương ~ (16/11/2022)

Chương 77 : Một quyền bại địch ~ (16/11/2022)

Chương 78 : Đi trên trấn ~ (16/11/2022)

Chương 79 : Xông Chu phủ ~ (16/11/2022)

Chương 80 : Quyết đấu một con hổ ~ (16/11/2022)

Chương 81 : Danh chấn toàn trấn ~ (16/11/2022)

Chương 82 : Lớp mười hai khai giảng ~ (16/11/2022)

Chương 83 : Lớp mười hai tranh bá thi đấu ~ (16/11/2022)

Chương 84 : Huyện Nhất Trung ~ (16/11/2022)

Chương 85 : Quyết đấu La Tử Quân ~ (16/11/2022)

Chương 86 : Huyện Nhất Trung thứ nhất ~ (16/11/2022)

Chương 87 : Võ kỹ cấp bốn ~ (16/11/2022)

Chương 88 : Ngũ hiệu liên thi ~ (16/11/2022)

Chương 89 : Sở Đào thủ xuất thủ ~ (16/11/2022)

Chương 90 : Tam trung đệ nhất cao thủ ~ (16/11/2022)

Chương 91 : Toàn lực xuất thủ ~ (16/11/2022)

Chương 92 : Phỏng vấn ~ (16/11/2022)

Chương 93 : Lên ti vi ~ (16/11/2022)

Chương 94 : Khiêu chiến Sở Đào ~ (16/11/2022)

Chương 95 : Vòng thứ sáu luận võ ~ (16/11/2022)

Chương 96 : Lại đến đài truyền hình ~ (16/11/2022)

Chương 97 : Đêm không yên tĩnh ~ (16/11/2022)

Chương 98 : Vòng thứ bảy luận võ ~ (16/11/2022)

Chương 99 : Sở Đào đối Tống Hạc Tuyết ~ (16/11/2022)

Chương 100 : Thứ nhất chi tranh ~ (16/11/2022)  12345

Bình luận truyện Nam Nhân Không Thể Tu Luyện Thế Giới