Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Tên khác: Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Toàn Kim Chúc Đạn Xác
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 765 chương


Thông tin truyện Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Yêu trời xanh, yêu biển xanh, càng yêu thảo nguyên xanh xanh.Sư tử, báo, tê giác còn có hà mã, tại Châu Phi sao có thể thiếu đi lửng mật?Lưu linh cẩu, tung ngựa vằn, thả đại bàng Martial, kỳ thật cưỡi voi rong ruổi mới là vương đạo.Trong rừng cây có linh miêu đồng cỏ, cầy hương, linh miêu tai đen cùng mèo rừng Fossa đang nhảy vọt, trên thảo nguyên có linh dương nhảy, linh dương đầu bò, bò rừng cùng linh dương Eland tại chạy, dưới mặt đất còn có lợn đất, lợn bướu, cầy mangut cùng trăn đá đang đánh động.Ta mở một dòng sông nhỏ, khỉ đột đi tới uống nước; ta đào một cái hồ nước, cá sấu trong này ẩn núp; ta trồng một mảnh cây ăn quả, hươu cao cổ đến đây nhìn ra xa; ta nhấc lên một toà hòn đá nhỏ núi, đại bàng rừng châu Phi lưu lại xây tổ.Tung hoành quốc tế tổ chức bảo vệ động vật kéo tài trợ, cầm súng đối chiến các quốc gia săn trộm đội, quét dọn nghĩ đến chiếm tiện nghi bang phái thế lực, đây là địa bàn của ta, ai tới cũng phải nghe lời của ta!Mọi người tốt, ta là Dương Thúc Bảo, nơi này là Châu Phi, nơi này có một đoạn chuyện xưa mới.

Danh sách chương Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Chương 1 : . Thân phận thay đổi ~ (12/12/2022)

Chương 2 : . Tao ngộ chiến ~ (12/12/2022)

Chương 3 : . Đại tinh linh ~ (12/12/2022)

Chương 4 : . Resort trấn (xin mọi người thu trốn một chút, bái tạ) ~ (12/12/2022)

Chương 5 : . Sinh Mệnh chi tuyền ~ (12/12/2022)

Chương 6 : . Kim cương đổi thổ địa ~ (12/12/2022)

Chương 7 : . Sinh chứng tới tay ~ (12/12/2022)

Chương 8 : . Tinh dưới sông, địa bàn của ta ~ (12/12/2022)

Chương 9 : . Muốn lợp nhà (cảm tạ minh chủ 30050) ~ (12/12/2022)

Chương 10 : . Ta không chết a ~ (12/12/2022)

Chương 11 : . Giao phong (cảm tạ Tiểu Béo minh khen thưởng) ~ (12/12/2022)

Chương 12 : . Tu hú chiếm tổ chim khách chim ~ (12/12/2022)

Chương 13 : . Trồng cỏ (cầu phiếu đề cử oa) ~ (12/12/2022)

Chương 14 : . Lãnh Huyết Danny (cầu cất giữ oa) ~ (12/12/2022)

Chương 15 : . Đối với con muỗi tuyên chiến ~ (12/12/2022)

Chương 16 : . Vườn hoa ~ (12/12/2022)

Chương 17 : . Hàng xóm ~ (12/12/2022)

Chương 18 : . Trong hồ đại cẩu ~ (12/12/2022)

Chương 19 : . Quả đấm nát cái bình ~ (12/12/2022)

Chương 20 : . Thủ vệ thú ~ (12/12/2022)

Chương 21 : . Lại vào thành nhỏ ~ (12/12/2022)

Chương 22 : . Cái tiểu tính tình bạo ~ (12/12/2022)

Chương 23 : . Đào giếng nước ~ (12/12/2022)

Chương 24 : . Trà cùng cá ~ (12/12/2022)

Chương 25 : . BMW xe ba bánh ~ (12/12/2022)

Chương 26 : . Treo xác chết trên trời ~ (12/12/2022)

Chương 27 : . Tiểu tình lữ (cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 28 : . Có ẩn tình khác (cầu cất giữ) ~ (12/12/2022)

Chương 29 : . Có tư có vị ~ (12/12/2022)

Chương 30 : . Bụi cỏ tân đinh ~ (12/12/2022)

Chương 31 : . Khai khẩn vườn rau ~ (12/12/2022)

Chương 32 : . Tiến về Candover ~ (12/12/2022)

Chương 33 : . Ta tất cả đều muốn (phiền phức thu trốn một chút) ~ (12/12/2022)

Chương 34 : . Mèo chó đương gia ~ (12/12/2022)

Chương 35 : . Ma Thú tinh linh ~ (12/12/2022)

Chương 36 : . Thảo nguyên sông ~ (12/12/2022)

Chương 37 : . Đống lửa ~ (12/12/2022)

Chương 38 : . Nhà phát minh ~ (12/12/2022)

Chương 39 : . Có chút loạn ~ (12/12/2022)

Chương 40 : . Trăn đá tiến hóa ~ (12/12/2022)

Chương 41 : . Hai mẹ con (Canh [3]) ~ (12/12/2022)

Chương 42 : . Tư nhân Bảo Hộ khu ~ (12/12/2022)

Chương 43 : . Cấy ghép rừng cây ~ (12/12/2022)

Chương 44 : . Dưới bóng cây ~ (12/12/2022)

Chương 45 : . Heo con cùng dê con (có phiếu đề cử bàn một cái) ~ (12/12/2022)

Chương 46 : . Thả heo chó cùng chó chăn cừu ~ (12/12/2022)

Chương 47 : . 76 bao sữa chua ~ (12/12/2022)

Chương 48 : . Thực sự có người tới ~ (12/12/2022)

Chương 49 : . Vũng bùn ~ (12/12/2022)

Chương 50 : . Trời đã sáng (cầu phiếu phiếu oa oa oa) ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Mua đắt ngươi tới chém ta ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Tảo hóa trở về (cầu cất giữ) ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Quê quán hương vị (cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Chó biểu diễn ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Hiếu tử hiền tôn ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Lãnh địa phát triển kế hoạch (cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Bắc Mĩ hồng sam (giữa trưa tốt, cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Đại linh ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Máy phát điện (ba canh cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 60 : Cô nương Agatha (giữa trưa tốt, cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Thiếu đi năm ngàn ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Đồ cũ thị trường (lại lần nữa cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Đánh bại qua Cự Thú Long nam nhân (xin nhờ cầu cất giữ) ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Thật là lớn rùa (thành khẩn cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 65 : Hùng sư đọ sức rùa (ba canh cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Chim săn mật ong đang hành động ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Không phải ong mật ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Vũ trang xuất kích ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Nghênh đón cây giống (thứ hai cầu một cái phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Trong mưa hồng sam ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Phải có xe ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Rừng cây thịt ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Hảo vận cặn bã nam ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Toàn bộ cầm xuống (ba canh đưa lên lại cầu phiếu) ~ (12/12/2022)

Chương 75 : Vọt sai vặt ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Ngay ngắn trật tự tiểu nông trường ~ (12/12/2022)

Chương 77 : Cuộc sống tốt đẹp ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Địa bàn biến hóa ~ (12/12/2022)

Chương 79 : Xử lý chứng ~ (12/12/2022)

Chương 80 : MP 5 ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Ngươi phải mua ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Kiên trì dùng chân lý thuyết phục người ~ (12/12/2022)

Chương 83 : Thiết Thú mời ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Tiếng súng ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Chú định lấy chồng ở xa cô nương ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Ban đêm sư hống ~ (12/12/2022)

Chương 87 : Thảo nguyên loạn hay không ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Một tổ bưng ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Hồng Môn Yến ~ (12/12/2022)

Chương 90 : Kronos hành vi (cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 91 : Nhặt được (lại cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 92 : Gặp mặt (lại lại cầu phiếu đề cử) ~ (12/12/2022)

Chương 93 : Săn kình ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Lật thuyền ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Hà mã con ~ (12/12/2022)

Chương 96 : Bổ canxi ~ (12/12/2022)

Chương 97 : Nhận mẹ nuôi ~ (12/12/2022)

Chương 98 : Rau xanh cùng dương XX ~ (12/12/2022)

Chương 99 : Hiểu lầm a ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Lôi đình cứu viện ~ (12/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng