Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Tên khác: Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 685 chương


Thông tin truyện Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Kiếp sống thần quái quàn linh cữu và mai táng của taPhát sóng trực tiếp hoả táng tràng thiêu lỏa nữ. Ở trường học tốt nghiệp sau, ta tham gia quàn linh cữu và mai táng ngành sản xuất, hiểu biết đến quàn linh cữu và mai táng nghiệp rất nhiều bí văn, đồng thời cũng gặp rất nhiều khủng bố quỷ dị bị quỷ ám sự.Cấp đại gia giảng thuật cực kỳ không giống nhau khủng bố hiểu biết, cùng với quàn linh cữu và mai táng nghiệp kiêng kị……

Danh sách chương Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Chương 1 : Cho thi thể sát bên người ~ (12/12/2022)

Chương 2 : Nhấc quan tài quái sự ~ (12/12/2022)

Chương 3 : Quẳng chậu than ~ (12/12/2022)

Chương 4 : Hai tấm mặt ~ (12/12/2022)

Chương 5 : Trừ tà ~ (12/12/2022)

Chương 6 : Để cho ta đi nhấc thi ~ (12/12/2022)

Chương 7 : Thu quỷ thắt cổ ~ (12/12/2022)

Chương 8 : Phân chia tang vật ~ (12/12/2022)

Chương 9 : Gặp tà ~ (12/12/2022)

Chương 10 : Bất hoà ~ (12/12/2022)

Chương 11 : Điểm hương hỏi quỷ ~ (12/12/2022)

Chương 12 : Hỏng! ~ (12/12/2022)

Chương 13 : Trong phòng có gì đó quái lạ ~ (12/12/2022)

Chương 14 : Chiêu hồn ~ (12/12/2022)

Chương 15 : Bày trận nguy cơ ~ (12/12/2022)

Chương 16 : Nguy hiểm tính mạng ~ (12/12/2022)

Chương 17 : Độc lập nghiệp vụ ~ (12/12/2022)

Chương 18 : Ngành nghề nội tình ~ (12/12/2022)

Chương 19 : Điềm không may ~ (12/12/2022)

Chương 20 : Thiên đại bí mật ~ (12/12/2022)

Chương 21 : Một môn ba đời ly kỳ kinh lịch ~ (12/12/2022)

Chương 22 : Vương Tư Yến lớn mật tưởng tượng ~ (12/12/2022)

Chương 23 : Trăm năm truyền kỳ chuyện cũ ~ (12/12/2022)

Chương 24 : Thần bí động quật ~ (12/12/2022)

Chương 25 : Vực sâu ma âm ~ (12/12/2022)

Chương 26 : Sát khí bức người ~ (12/12/2022)

Chương 27 : Cửu Ngũ Chí Tôn ~ (12/12/2022)

Chương 28 : Quỷ ăn uống ~ (12/12/2022)

Chương 29 : Chém quỷ độ thương sinh ~ (12/12/2022)

Chương 30 : Cao thủ tại ẩn ~ (12/12/2022)

Chương 31 : Nghiệt chướng ~ (12/12/2022)

Chương 32 : Lão nương môn xuất mã ~ (12/12/2022)

Chương 33 : Chợ bán thức ăn bên trong cao nhân ~ (12/12/2022)

Chương 34 : Kỳ Lân tinh ~ (12/12/2022)

Chương 35 : Khu ma ~ (12/12/2022)

Chương 36 : Vương Dung quái mộng ~ (12/12/2022)

Chương 37 : Chỉ có thể dựa vào mình ~ (12/12/2022)

Chương 38 : Tới vô ảnh đi vô tung ~ (12/12/2022)

Chương 39 : Trong mộng địa phương ~ (12/12/2022)

Chương 40 : Con mắt ~ (12/12/2022)

Chương 41 : Đốt chỉ cung cấp phật ~ (12/12/2022)

Chương 42 : Quỷ tử ~ (12/12/2022)

Chương 43 : Buồn cùng giải ~ (12/12/2022)

Chương 44 : Thay đổi triều đại ~ (12/12/2022)

Chương 45 : Nhấc thi tam đại kị ~ (12/12/2022)

Chương 46 : Quỷ thắt cổ ~ (12/12/2022)

Chương 47 : Nhà ma ~ (12/12/2022)

Chương 48 : Cất giấu rất nhiều không biết sự tình ~ (12/12/2022)

Chương 49 : Oan có đầu nợ có chủ ~ (12/12/2022)

Chương 50 : Mau cứu ta ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Ngón tay ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Vợ chồng trẻ quái mộng ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Nàng đến cùng chết ở đâu ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Có độc ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Não động hơi lớn suy đoán ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Đĩa tiên kỳ quái kết quả ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Ngoài ý liệu biến cố ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Mười bảy lỗ cầu ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Tin dữ ~ (12/12/2022)

Chương 60 : Mặt người ung ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Lấy giỏ trúc mà múc nước ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Cả sự kiện hai cái kỳ quặc ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Xà nương nương ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Cao nhân ~ (12/12/2022)

Chương 65 : Nằm gai nếm mật ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Một mình tiếp đơn ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Làm việc đường dây cao thế ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Tốt nghiệp khảo thí ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Quỷ tới ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Ác quỷ dạ hành ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Yêu hút thuốc bà dì ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Sinh tử trong nháy mắt ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Tiêu ký lấy đầu lâu địa phương ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Quỷ bài ~ (12/12/2022)

Chương 75 : Áo đen a Tán ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Nữ nhân trả thù ~ (12/12/2022)

Chương 77 : Âm trầm biệt thự ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Phụ nữ mang thai ~ (12/12/2022)

Chương 79 : Kế hoạch nham hiểm ~ (12/12/2022)

Chương 80 : Hàng đầu cổ trùng ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Nhiếp áo lên đánh đàn ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Vạn niệm sinh ~ (12/12/2022)

Chương 83 : Ngộ Không ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Bởi vì chỉ gặp nguyệt ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Phi thường người bị tình nghi ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Mạc Kim giáo úy ~ (12/12/2022)

Chương 87 : Quỷ nhập vào người ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Ném đi một cái ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Sát vách lão Vương kỳ ngộ ~ (12/12/2022)

Chương 90 : Cặn thuốc ~ (12/12/2022)

Chương 91 : Bí mật ~ (12/12/2022)

Chương 92 : Đêm khuya kỳ quái cử động ~ (12/12/2022)

Chương 93 : Nghìn cân treo sợi tóc ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Rượu độc ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Trả ta mỹ mạo ~ (12/12/2022)

Chương 96 : Đoạt xá làm người ~ (12/12/2022)

Chương 97 : Thi biến ~ (12/12/2022)

Chương 98 : Đẩy vào tuyệt cảnh ~ (12/12/2022)

Chương 99 : Tam nhi đại bí mật ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Đêm khuya mở quan tài ~ (12/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai