Ngạo Phong

Ngạo Phong

Tên khác: N/a
Thể loại: Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Dã sử
Tác giả: Phong Hành Liệt
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 61 chương


Thông tin truyện Ngạo Phong

Một thân nam trang, tung hoành thiên hạ.

Có ai ngờ được rằng, một nữ nhi lại có thể làm nên một truyền kỳ???

Tần gia, một gia tộc khổng lồ, thanh thế to lớn khắp lục quốc.

Tần Ngạo Phong ra trong một thế gia vọng tộc, thuộc trực hệ ba đời gần nhất của Tần thị, có đại ca là Tần Ngạo Thiên, một thiên tài tuyệt thế, nhưng chính Tần Ngạo Phong lại là một phế vật không được trò trống gì.

Đại môn sâu thẳm, gia tộc tranh đấu, từ trước đến nay vẫn tồn tại.

Tân Sinh nàng đành cải trang nam, thân thế mơ hồ, thiên phú tu luyện kém, bị gia tộc xem là phế vật, cho tới sau này nàng bước lên con đường cường giả, ở đại lục này cứ như cá gặp nước. Cho tới một ngày tại đô thành của đế quốc, gia chủ hướng về phía tiểu thúc thúc mà nàng luôn quý trọng, mà hắn chỉ yên lặng vô vi.

Danh sách chương Ngạo Phong

Chương 1: Chương 1 ~ (13/12/2022)

Chương 2: Chương 2 ~ (13/12/2022)

Chương 3: Chương 3 ~ (13/12/2022)

Chương 4: Chương 4 ~ (13/12/2022)

Chương 5: Chương 5 ~ (13/12/2022)

Chương 6: Chương 6 ~ (13/12/2022)

Chương 7: Chương 7 ~ (13/12/2022)

Chương 8: Chương 8 ~ (13/12/2022)

Chương 9: Chương 9 ~ (13/12/2022)

Chương 10: Chương 10 ~ (13/12/2022)

Chương 11: Chương 11 ~ (13/12/2022)

Chương 12: Chương 12 ~ (13/12/2022)

Chương 13: Chương 13 ~ (13/12/2022)

Chương 14: Chương 14 ~ (13/12/2022)

Chương 15: Chương 15 ~ (13/12/2022)

Chương 16: Chương 16 ~ (13/12/2022)

Chương 17: Chương 17 ~ (13/12/2022)

Chương 18: Chương 18 ~ (13/12/2022)

Chương 19: Chương 19 ~ (13/12/2022)

Chương 20: Chương 20 ~ (13/12/2022)

Chương 21: Chương 21 ~ (13/12/2022)

Chương 22: Chương 22 ~ (13/12/2022)

Chương 23: Chương 23 ~ (13/12/2022)

Chương 24: Chương 24 ~ (13/12/2022)

Chương 25: Chương 25 ~ (13/12/2022)

Chương 26: Chương 26 ~ (13/12/2022)

Chương 27: Chương 27 ~ (13/12/2022)

Chương 28: Chương 28 ~ (13/12/2022)

Chương 29: Chương 29 ~ (13/12/2022)

Chương 30: Chương 30 ~ (13/12/2022)

Chương 31: Chương 31 ~ (13/12/2022)

Chương 32: Chương 32 ~ (13/12/2022)

Chương 33: Chương 33 ~ (13/12/2022)

Chương 34: Chương 34 ~ (13/12/2022)

Chương 35: Chương 35 ~ (13/12/2022)

Chương 36: Chương 36 ~ (13/12/2022)

Chương 37: Chương 37 ~ (13/12/2022)

Chương 38: Chương 38 ~ (13/12/2022)

Chương 39: Chương 39 ~ (13/12/2022)

Chương 40: Chương 40 ~ (13/12/2022)

Chương 41: Chương 41 ~ (13/12/2022)

Chương 42: 42: Chương 43 ~ (13/12/2022)

Chương 43: Chương 43 ~ (13/12/2022)

Chương 44: Chương 44 ~ (13/12/2022)

Chương 45: Chương 45 ~ (13/12/2022)

Chương 46: Chương 46 ~ (13/12/2022)

Chương 47: Chương 47 ~ (13/12/2022)

Chương 48: Chương 48 ~ (13/12/2022)

Chương 49: Chương 49 ~ (13/12/2022)

Chương 50: Chương 50 ~ (13/12/2022)

Chương 51: Chương 51 ~ (13/12/2022)

Chương 52: Chương 52 ~ (13/12/2022)

Chương 53: Chương 53 ~ (13/12/2022)

Chương 54: Chương 54 ~ (13/12/2022)

Chương 55: Chương 55 ~ (13/12/2022)

Chương 56: Chương 56 ~ (13/12/2022)

Chương 57: Chương 57 ~ (13/12/2022)

Chương 58: Chương 58 ~ (13/12/2022)

Chương 59: Chương 59 ~ (13/12/2022)

Chương 60: Chương 60 ~ (13/12/2022)

Chương 61: Chương 61 ~ (13/12/2022)Bình luận truyện Ngạo Phong