Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tên khác: Ngự Linh Thế Giới
Thể loại: Tiên Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 67 chương


Thông tin truyện Ngự Linh Thế Giới

Chư thiên thập phương, tinh hà làm giới.Vạn cổ thượng hành, độc tôn huyền linh.【 Huyền Linh 】 giả, hoang thú chi hồn phách, nấp bên trong linh khiếu trên thân thể con người , lấy huyết khí dựng dưỡng mà sinh trưởng, ngoài có thể ngăn địch, trong có thể tụ lực, thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa. Mà tu sĩ có Huyền Linh , thế nhân tôn xưng làm 【 Huyền Giả 】.Vân Mộ, nhất đại Huyền Tông, bị đồng môn hãm hại, cuối cùng ôm hận chết đi, quay trở về trăm năm trước.Lần này, ngay cả thiên nan vạn khổ cũng không quay đầu lại.Cả đời này, ngay cả vạn kiếp đốt người cũng không chịu cúi đầu.Cảnh giới:(Huyền Đồ) Khai Khiếu, Luyện Khiếu, Ngưng Khiếu(Huyền Sĩ) Dẫn Linh, Tụ Linh, Phụ Linh(Huyền Sư) Ngự Linh, Chuyển Linh, Hóa Linh(Huyền Tông)...Huyền Linh:Huyền Linh thiên phú bao quát: Mệnh phách, lực phách, thần phách, cực phách.Linh tính phẩm chất chia làm: Phổ thông, ưu tú, trác việt, hoàn mỹ, siêu phàm, nhập thánh.

Danh sách chương Ngự Linh Thế Giới

Quyển 1 Chương 1: Trăm năm quay đầu ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 2: Quá khứ vị lai ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 3: Không cúi đầu ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 4: Vân Thể Thiên Phong Thuật​ ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 5: Thiên hồn bách luyện ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 6: Huyền Linh Thuật ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 7: Dùng độc luyện hồn ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 8: Vân gia chủ phủ ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 9: Huyền Linh Các ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 10: Lượng Hồn Thai* ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 11: Trận pháp tinh thần ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 12: Khải linh ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 13: Thiên linh cực khiếu ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 14: Quần tinh hội tụ ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 15: Thiên phú thứ hai ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 16: Tàng giới luân ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 17: Hoang thú tàn hồn ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 18: Con đường tu hành ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 19: Huyền đạo công pháp ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 20: Tâm ngoan ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 21: Như Ý không gian ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 22: Đại Thánh Thiên Cương Ấn Pháp ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 23: Mỹ nhân như bò cạp ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 24: Lấy ác chế ác ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 25: Khuất nhục ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 26: Nghịch tập ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 27: Đuổi đến ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 28: Thổ băng chi kính ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 29: Trái tim của cường giả ~ (11/12/2022)

Quyển 1 Chương 30: Trấn định tự nhiên ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 31: Mai Hoa Ngọc Lệnh ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 32: Rời khỏi Vân gia ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 33: Thiếu niên lạc phách ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 34: Thần miếu núi hoang ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 35: Tạo Hóa Diệu Huyền Đan ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 36: Hoang Tuyệt Lâm ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 37: Bách Linh Tước ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 38: Sống sót trong nghịch cảnh ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 39: Đệ nhị Huyền Linh ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 40: Bách Linh Vân Long Tước ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 41: Khổ tu ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 42: Du sĩ biên cảnh ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 43: Hữu nữ Tố Vấn ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 44: Duyên phận hai đời ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 45: Hoang mạc thương khách ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 46: Quân Mạc Vấn ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 47: Loạn Lâm Tập ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 48: Gặp chuyện bất bình ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 49: Xuất thủ tương trợ ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 50: Thiên chi kiêu nữ ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 51: Ác nhân tất có ác nhân trị ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 52: Vạn thông thương hội ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 53: Mua bán lớn ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 54: Tập kết ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 55: Kết giao ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 56: Phẩm chất Hoàn Mỹ ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 57: Điều kiện thứ ba ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 58: Khách khanh ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 59: Tay sai ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 60: Loạn xà ngầu ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 61: Xung đột kịch liệt ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 62: Đối tượng công kích ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 63: Tìm tới cửa ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 64: Nhanh mồm nhanh miệng ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 65: Dàn xếp ổn thỏa ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 66: Xóm nghèo ~ (11/12/2022)

Quyển 2 Chương 67: Xa cách lâu ngày gặp lại ~ (11/12/2022)Bình luận truyện Ngự Linh Thế Giới