Nguyên Thủy Đại Thời Đại

Nguyên Thủy Đại Thời Đại

Tên khác: Nguyên Thủy Đại Thời Đại
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Vũ Thiên Ngôn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 369 chương


Thông tin truyện Nguyên Thủy Đại Thời Đại

Bạn đang theo dõi truyện hay online Nguyên Thủy Đại Thời Đại của tác giả Vũ Thiên Ngôn rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tỉnh dậy, Lâm Lạc phát hiện tự mình tới đến một cái nguyên thủy thế giới.Nơi này có thân mặc da thú người nguyên thủy, có đã sớm diệt tuyệt cự thú tiền sử, có vô tận bao la rừng rậm nguyên thủy. . .Còn có thần kỳ dị thảo linh thạch, bảo vệ bộ lạc Linh, cùng với hung tàn thích giết chóc hung thú. . .

Danh sách chương Nguyên Thủy Đại Thời Đại

Chương 1 : Trúc bộ lạc ~ (24/10/2022)

Chương 2 : Trên núi có nước? ~ (24/10/2022)

Chương 3 : Trong khe đá nước suối ~ (24/10/2022)

Chương 4 : Cái này hết sức thoải mái, hiểu được vô cùng à! ~ (24/10/2022)

Chương 5 : Không phải cùng một con chó gặm ~ (24/10/2022)

Chương 6 : Nước từ trong đá tới! ~ (24/10/2022)

Chương 7 : Linh cùng vu ~ (24/10/2022)

Chương 8 : Thế giới quan sụp đổ! ~ (24/10/2022)

Chương 9 : Người khai hoang! ~ (24/10/2022)

Chương 10 : Hồ bộ lạc tới thăm! ~ (24/10/2022)

Chương 11 : Mị ~ (24/10/2022)

Chương 12 : Cáo lông đỏ chiến sủng ~ (24/10/2022)

Chương 13 : Từ bắt đầu ngày mốt ~ (24/10/2022)

Chương 14 : Khiếp sợ Mị! ~ (24/10/2022)

Chương 15 : Tiệc vui mừng! ~ (24/10/2022)

Chương 16 : Nguy hiểm nhất là loài người! ~ (24/10/2022)

Chương 17 : Đại tế tự! ~ (24/10/2022)

Chương 18 : Khấu tạ ta Linh che chở! ~ (24/10/2022)

Chương 19 : Đồ đằng ban cho nghi thức! ~ (24/10/2022)

Chương 20 : Đơn giản vừa thô bạo! ~ (24/10/2022)

Chương 21 : Vì bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 22 : Săn bắn lớn! ~ (24/10/2022)

Chương 23 : Cứu ngươi mệnh! ~ (24/10/2022)

Chương 24 : Điệt hương đằng cùng nhện mặt người ~ (24/10/2022)

Chương 25 : Hoang thảo nguyên đi săn! ~ (24/10/2022)

Chương 26 : Thiên nhiên hương liệu ~ (24/10/2022)

Chương 27 : Thật là thơm! ~ (24/10/2022)

Chương 28 : Đi săn đàn bò rừng ~ (24/10/2022)

Chương 29 : Các tay mơ đi săn sơ thể nghiệm! ~ (24/10/2022)

Chương 30 : Các tay mơ thủ thắng! ~ (24/10/2022)

Chương 31 : Sớm muộn được treo! ~ (24/10/2022)

Chương 32 : Bi thảm Phong! ~ (24/10/2022)

Chương 33 : Ta uống một chút canh thế nào? ~ (24/10/2022)

Chương 34 : Lâm Lạc, ngươi mau xem, chúng đang cười nhạo ngươi! ~ (24/10/2022)

Chương 35 : Hồ bộ lạc đội săn bắt ~ (24/10/2022)

Chương 36 : Hoẵng đỏ ~ (24/10/2022)

Chương 37 : Hù dọa mất mật hoẵng đỏ! ~ (24/10/2022)

Chương 38 : Chế tạo cung tên ~ (24/10/2022)

Chương 39 : Đánh cuộc ngươi đào! ~ (24/10/2022)

Chương 40 : Săn kỷ đồ sắc bén! ~ (24/10/2022)

Chương 41 : Lại lớn! Vừa giòn! Lại ngọt! ~ (24/10/2022)

Chương 42 : Hung thú oai! ~ (24/10/2022)

Chương 43 : Khác thường Hổ bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 44 : Khổng lồ cấp nhện mặt người! ~ (24/10/2022)

Chương 45 : Phách vương hao! ~ (24/10/2022)

Chương 46 : Huyết chiến phách vương hao ~ (24/10/2022)

Chương 47 : Phách vương hao con non ~ (24/10/2022)

Chương 48 : Trở lại về bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 49 : Tốt, rất tốt! ~ (24/10/2022)

Chương 50 : Tránh ra, để cho ta cũng một cái sờ! ~ (24/10/2022)

Chương 51 : Tàn khốc luật rừng! ~ (24/10/2022)

Chương 52 : Nấu than củi ~ (24/10/2022)

Chương 53 : Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng! ~ (24/10/2022)

Chương 54 : Thành công rồi! ~ (24/10/2022)

Chương 55 : Tuyết đầu mùa rơi xuống ~ (24/10/2022)

Chương 56 : Khô khan mùa chết! ~ (24/10/2022)

Chương 57 : Ký kết huyết mạch khế ước! ~ (24/10/2022)

Chương 58 : Tử Tiêu, thẳng xông lên cửu tiêu tiêu! ~ (24/10/2022)

Chương 59 : Cự khủng thú! ~ (24/10/2022)

Chương 60 : Lâm Lạc, trên đầu ngươi dài bụi cỏ! ~ (24/10/2022)

Chương 61 : Cỏ phệ linh! ~ (24/10/2022)

Chương 62 : Tò mò hại chết mèo! ~ (24/10/2022)

Chương 63 : Đông đánh bắt! ~ (24/10/2022)

Chương 64 : Cá thật tự mình nhảy ra rồi! ~ (24/10/2022)

Chương 65 : Chở đầy mà về! ~ (24/10/2022)

Chương 66 : Nở hoa rồi! ~ (24/10/2022)

Chương 67 : Phệ linh quả! ~ (24/10/2022)

Chương 68 : Nuốt phệ linh quả! ~ (24/10/2022)

Chương 69 : Năng lực bùng nổ cảm giác! ~ (24/10/2022)

Chương 70 : Cường đại lực lượng! ~ (24/10/2022)

Chương 71 : Lại đến sông lớn! ~ (24/10/2022)

Chương 72 : Đào băng cùng bắt cá! ~ (24/10/2022)

Chương 73 : Trồng trọt cùng nuôi dưỡng! ~ (24/10/2022)

Chương 74 : Điên cuồng thú nước! ~ (24/10/2022)

Chương 75 : Vạn vật hồi phục! ~ (24/10/2022)

Chương 76 : Tham gia tiệc vui mừng! ~ (24/10/2022)

Chương 77 : Mới gặp Đào bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 78 : Ngươi cao hứng liền tốt! ~ (24/10/2022)

Chương 79 : Cởi hết quần áo đánh một trận! ~ (24/10/2022)

Chương 80 : Người không bằng Hồ! ~ (24/10/2022)

Chương 81 : Tỷ đấu! ~ (24/10/2022)

Chương 82 : Tốt, ta như ngươi mong muốn! ~ (24/10/2022)

Chương 83 : Xin lỗi à! Các ngươi tiếp tục! ~ (24/10/2022)

Chương 84 : Vui vẻ ban đêm! ~ (24/10/2022)

Chương 85 : Vắng mặt Hổ bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 86 : Không lấy nhau! ~ (24/10/2022)

Chương 87 : Man chủng hung thú! ~ (24/10/2022)

Chương 88 : Tế sống! ~ (24/10/2022)

Chương 89 : Đến Hồ bộ lạc! ~ (24/10/2022)

Chương 90 : Hồ bộ lạc lựa chọn! ~ (24/10/2022)

Chương 91 : Đồ đằng quá yếu! ~ (24/10/2022)

Chương 92 : Người khai hoang nghi thức! ~ (24/10/2022)

Chương 93 : Lại tím? ~ (24/10/2022)

Chương 94 : Hổ bộ lạc đánh tới! ~ (24/10/2022)

Chương 95 : Chiến đấu khốc liệt! ~ (24/10/2022)

Chương 96 : Đánh chết huyết mạch chiến sĩ! ~ (24/10/2022)

Chương 97 : Tử Trúc linh ra tay! ~ (24/10/2022)

Chương 98 : Lực lượng bùng nổ! ~ (24/10/2022)

Chương 99 : Huyết chiến! ~ (24/10/2022)

Chương 100 : Nổ linh lực! ~ (24/10/2022)  1234

Bình luận truyện Nguyên Thủy Đại Thời Đại