Nhất Kiếm Bình Thiên

Nhất Kiếm Bình Thiên

Tên khác: Nhất Kiếm Bình Thiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Tây Tương Tử
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 558 chương


Thông tin truyện Nhất Kiếm Bình Thiên

Bạn đang theo dõi truyện hot full Nhất Kiếm Bình Thiên của tác giả Tây Tương Tử rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một viên từ trên trời giáng xuống kỳ quái hạt châu, mang cho Doãn Trị Bình một phần tiên duyên!Thần điêu quyển sách mở ra, chuyển chiến tiên hiệp, cuối cùng thần công đại thành, một kiếm bình trời.

Danh sách chương Nhất Kiếm Bình Thiên

Chương 1 : Doãn Trị Bình ~ (27/10/2022)

Chương 2 : Kỳ quái hạt châu ~ (27/10/2022)

Chương 1 : Doãn Chí Bình ~ (27/10/2022)

Chương 2 : Toàn Chân giáo ~ (27/10/2022)

Chương 3 : Vì cái gì không phải Quách Tĩnh ~ (27/10/2022)

Chương 4 : Tìm trải qua ý định ~ (27/10/2022)

Chương 5 : Toàn Chân Thất Tử mạnh yếu ~ (27/10/2022)

Chương 6 : Hoạt tử nhân mộ ~ (27/10/2022)

Chương 7 : Xuống núi một chuyến ~ (27/10/2022)

Chương 8 : Có người đâm thọc ~ (27/10/2022)

Chương 9 : Chỗ làm việc thủ đoạn ~ (27/10/2022)

Chương 10 : Toàn Chân nội công ba pháp ~ (27/10/2022)

Chương 11 : Thiên Địa Huyền Quan giàu có Toàn Chân ~ (27/10/2022)

Chương 12 : Toàn Chân bí pháp Tiên Thiên ý chính ~ (27/10/2022)

Chương 13 : Cửa vào cuối cùng tìm được ~ (27/10/2022)

Chương 14 : Làm việc tốt thường gian nan Bát Môn Sinh Tử ~ (27/10/2022)

Chương 15 : Trùng Dương di khắc cuối cùng tới tay ~ (27/10/2022)

Chương 16 : Cửu Âm Chân Kinh ~ (27/10/2022)

Chương 17 : Quán thông Nhâm Đốc ~ (27/10/2022)

Chương 18 : Thủ tọa đệ tử ~ (27/10/2022)

Chương 19 : Đả thông Nhâm Đốc chỗ tốt cùng ưu thế ~ (27/10/2022)

Chương 20 : Quách Tĩnh cùng Dương Quá muốn tới ~ (27/10/2022)

Chương 21 : Chủ trì bắc đẩu đại trận ~ (27/10/2022)

Chương 22 : Bố phòng đợi địch ~ (27/10/2022)

Chương 23 : Thủ tọa uy phong ~ (27/10/2022)

Chương 24 : Dạy ngươi phải nghe lời ~ (27/10/2022)

Chương 25 : Tiếp tục dạy bảo ~ (27/10/2022)

Chương 26 : Cuối cùng thấy Quách Tĩnh ~ (27/10/2022)

Chương 27 : Quách Tĩnh cùng Dương Quá ~ (27/10/2022)

Chương 28 : Ân uy tịnh thi ~ (27/10/2022)

Chương 29 : Thống hạ sát thủ ~ (27/10/2022)

Chương 30 : Dưới thân kiếm vô tình một lời đẩy lùi quân địch ~ (27/10/2022)

Chương 31 : Hoắc Đô mục đích thực sự ~ (27/10/2022)

Chương 32 : Ngôn ngữ đẩy lùi quân địch lại lập công ~ (27/10/2022)

Chương 33 : Sự kiện kết thúc công việc đại hoạch tán thưởng ~ (27/10/2022)

Chương 34 : Dương Quá vấn đề ~ (27/10/2022)

Chương 35 : Xuyên việt ý nghĩa ~ (27/10/2022)

Chương 36 : Thu Dương Quá làm đồ đệ ~ (27/10/2022)

Chương 37 : Thủ quy củ ~ (27/10/2022)

Chương 38 : Sơn Tây cầu viện Chí Kính đệ nhất ~ (27/10/2022)

Chương 39 : Đại Đạo Quyền ~ (27/10/2022)

Chương 40 : Ước hẹn ba năm ~ (27/10/2022)

Chương 41 : Hóa Cảnh cao thủ võ học tông sư ~ (27/10/2022)

Chương 42 : Trọng điểm tốc độ trói nặng huấn luyện ~ (27/10/2022)

Chương 43 : Nửa năm tiến nhanh so tài bắt đầu ~ (27/10/2022)

Chương 44 : Thượng Thiện Kiếm Pháp ~ (27/10/2022)

Chương 45 : Tiểu Long Nữ sai ~ (27/10/2022)

Chương 46 : Tiếng ca phá khúc đàn ~ (27/10/2022)

Chương 47 : Muốn đoạn ngươi một ngón tay ~ (27/10/2022)

Chương 49 : Một nhanh phá vạn pháp ~ (27/10/2022)

Chương 50 : Mang thù Tiểu Long Nữ ~ (27/10/2022)

Chương 51 : Ngươi cầu ta à ~ (27/10/2022)

Chương 52 : Thệ ước chi chứng minh ~ (27/10/2022)

Chương 53 : Nhìn qua giang hồ ~ (27/10/2022)

Chương 54 : Tâm ý khó hiểu ~ (27/10/2022)

Chương 55 : Tiểu muội nhà bên ~ (27/10/2022)

Chương 56 : Tung kiếm thét dài ong ngọc tuyệt ~ (27/10/2022)

Chương 57 : Khâu Xử Cơ trở về núi ~ (27/10/2022)

Chương 58 : Đồng ý xuống núi đính ước trở thành sự thật ~ (27/10/2022)

Chương 59 : Thầy trò nói lời tạm biệt ~ (27/10/2022)

Chương 60 : Đêm giao thừa ~ (27/10/2022)

Chương 61 : Đáng thương Tiểu Long Nữ ~ (27/10/2022)

Chương 62 : Ly biệt mùa đông ~ (27/10/2022)

Chương 1 : Một kiếm hạ Chung Nam ~ (27/10/2022)

Chương 2 : Tình huống như thế nào ~ (27/10/2022)

Chương 3 : Mục tiêu đầu tiên Tung Sơn Thiếu Lâm ~ (27/10/2022)

Chương 4 : Toàn Chân phân xem một con ngựa khó cầu ~ (27/10/2022)

Chương 5 : Giang hồ đồn đại Linh Thứu không âm ~ (27/10/2022)

Chương 6 : Thiếu Lâm bí mật ~ (27/10/2022)

Chương 7 : Đến nhà lên mặt ~ (27/10/2022)

Chương 8 : Kim Đao Tiểu Mạnh Thường ~ (27/10/2022)

Chương 9 : Một chiêu phi kẻ có tiền ~ (27/10/2022)

Chương 10 : Thượng Thiện Nhược Thủy rút đao càng lưu ~ (27/10/2022)

Chương 11 : Thượng Thiện chi ngộ ~ (27/10/2022)

Chương 12 : Hóa giải ân cừu ~ (27/10/2022)

Chương 13 : Phương trượng thân nghênh tìm kinh lấy cớ ~ (27/10/2022)

Chương 14 : Tàng Kinh Các Giác Viễn ~ (27/10/2022)

Chương 15 : Thiết mưu kế Giác Viễn tâm cảnh ~ (27/10/2022)

Chương 16 : Cửu Dương tới tay chỉ đơn giản như vậy ~ (27/10/2022)

Chương 17 : Gân gà thần công xong việc xuống núi ~ (27/10/2022)

Chương 18 : Mông Tống thế kiếm khí trảm ~ (27/10/2022)

Chương 19 : Đuổi tận giết tuyệt một tên cũng không để lại ~ (27/10/2022)

Chương 20 : Quỳ Hoa động qua sông khó ~ (27/10/2022)

Chương 21 : Đạn Chỉ thần công phía sau có truy binh ~ (27/10/2022)

Chương 22 : Mưa tên mưa kiếm ~ (27/10/2022)

Chương 23 : Đạt Nhĩ Ba Hoắc Đô ~ (27/10/2022)

Chương 24 : Hoành Không Na Di ~ (27/10/2022)

Chương 25 : Hoắc Đô chủ ý ~ (27/10/2022)

Chương 26 : Đưa đi đầu thai tìm kiếm địa phương chữa thương ~ (27/10/2022)

Chương 27 : Tử Vi Nhuyễn Kiếm ~ (27/10/2022)

Chương 28 : Nhiễu Chỉ Nhu Đại Thắng quan ~ (27/10/2022)

Chương 29 : Lục Quán Anh Trình Dao Già giấu bảo kiếm ~ (27/10/2022)

Chương 30 : Nhà mẹ đẻ ca ca ~ (27/10/2022)

Chương 31 : Lại nói năm đó ~ (27/10/2022)

Chương 32 : Sự tình nguyên nhân ~ (27/10/2022)

Chương 33 : Đánh không hoàn thủ ~ (27/10/2022)

Chương 34 : Tiểu Tam thủ đoạn ~ (27/10/2022)

Chương 35 : Đi vào rừng cảnh cáo ~ (27/10/2022)

Chương 36 : Bị thiết kế ~ (27/10/2022)

Chương 37 : Gào to khách tới thăm ~ (27/10/2022)  123456

Bình luận truyện Nhất Kiếm Bình Thiên