Nhất Kiếm Phi Tiên

Nhất Kiếm Phi Tiên

Tên khác: Nhất Kiếm Phi Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lưu Lãng Đích Cáp Mô
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 450 chương


Thông tin truyện Nhất Kiếm Phi Tiên

Muôn vàn thử thách Liệt Hỏa lôi đình, mười năm đổi được một chiêu kiếm ánh sáng lạnh.Tiềm nha phục trảo mọi cách chịu đựng, chỉ vì hôm nay vừa bay ngút trời!

Danh sách chương Nhất Kiếm Phi Tiên

Chương 1 : Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên ~ (17/11/2022)

Chương 2 : Đế Lưu Tương ~ (17/11/2022)

Chương 3 : Cây bất tử ~ (17/11/2022)

Chương 4 : Cách đại đại di truyền ~ (17/11/2022)

Chương 5 : Yêu quái khởi nguyên ~ (17/11/2022)

Chương 6 : Kinh Đô Yêu Quái Sự Vụ viện ~ (17/11/2022)

Chương 7 : Yêu quái thiếu nữ hoá trang thuật ~ (17/11/2022)

Chương 8 : Hạo Cực Thiên Bi ~ (17/11/2022)

Chương 9 : Huyền kim yêu huyết mười màu hoa đằng ~ (17/11/2022)

Chương 10 : Từ Phủ Viện Quân ~ (17/11/2022)

Chương 10 : Từ Phủ Viện Quân (2) ~ (17/11/2022)

Chương 11 : Yêu Quái Giới tứ đại quân đoàn ~ (17/11/2022)

Chương 12 : Cửu Huyền Dịch Cân pháp ~ (17/11/2022)

Chương 13 : Thiên Yêu Tru Tiên pháp ~ (17/11/2022)

Chương 14 :  ~ (17/11/2022)

Chương 15 : Đấu đá lung tung ~ (17/11/2022)

Chương 16 : Ta yêu thích Khúc Lôi ~ (17/11/2022)

Chương 17 : Trường Sinh tông Tôn Bá Phương ~ (17/11/2022)

Chương 18 : Bích Ngọc Thất Tinh Đường Lang yêu ~ (17/11/2022)

Chương 19 : Chiến đấu thú ~ (17/11/2022)

Chương 20 : Thiên Yêu Tru Tiên pháp chi Thôn Tinh Thức ~ (17/11/2022)

Chương 21 : Chuyển bại thành thắng ~ (17/11/2022)

Chương 22 : Phong ấn kí chủ bản nguyên yêu khí ~ (17/11/2022)

Chương 23 : Đột phá cảnh giới ~ (17/11/2022)

Chương 23 : Đột phá cảnh giới (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 24 : Yêu khí rung động ~ (17/11/2022)

Chương 25 : Dương Lục Giáp Luyện Hình Chất pháp ~ (17/11/2022)

Chương 26 : Yêu lực giá trị ~ (17/11/2022)

Chương 27 : Giết ngươi ~ (17/11/2022)

Chương 28 : Hắc sắc phù văn kết cấu ~ (17/11/2022)

Chương 29 : Ám kim trường mâu ~ (17/11/2022)

Chương 30 : Hòm báu Đồ Đằng Thỏ cùng thời tệ ~ (17/11/2022)

Chương 31 : Vô Ảnh tiên thuật ~ (17/11/2022)

Chương 32 : Truyền tống môn ~ (17/11/2022)

Chương 33 : Cùng cha khác mẹ muội muội ~ (17/11/2022)

Chương 34 : Yêu quái cũng tu tiên ~ (17/11/2022)

Chương 35 : Thiên Đế uyển sân huấn luyện ~ (17/11/2022)

Chương 36 : Giết quái đi bảo ~ (17/11/2022)

Chương 37 : Lông đỏ hầu tử ~ (17/11/2022)

Chương 38 : Túy tiên dịch ~ (17/11/2022)

Chương 39 : Quỷ Diện đằng ~ (17/11/2022)

Chương 39 : Chiến đấu thú Quỷ Diện đằng (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 40 : Đoạn Thiên Lang ~ (17/11/2022)

Chương 41 : Tứ đại tiên chủng ~ (17/11/2022)

Chương 42 : Nhiều hưởng thụ sinh hoạt ~ (17/11/2022)

Chương 43 : Linh thánh yêu ma bốn khí ~ (17/11/2022)

Chương 44 : Tây Côn Luân ~ (17/11/2022)

Chương 45 : Lộ ra kế hoạch ~ (17/11/2022)

Chương 46 : Bách luyện kim tàm ~ (17/11/2022)

Chương 47 : Băng long tiên kính ~ (17/11/2022)

Chương 48 : Hợp Kim Bất Phôi Thể ~ (17/11/2022)

Chương 48 : Hợp Kim Bất Phôi Thể (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 49 : Ngân Hà tinh bạo ~ (17/11/2022)

Chương 50 : Ta phu gia ~ (17/11/2022)

Chương 51 : Lạc Dương nhai ~ (17/11/2022)

Chương 52 : Thiên Bằng vương triều ~ (17/11/2022)

Chương 53 : Gập lại Càn Khôn ~ (17/11/2022)

Chương 54 : Thao Tâm Thuật ~ (17/11/2022)

Chương 55 : Nguyệt Quang cà phê ~ (17/11/2022)

Chương 56 : Lại là tứ đại quân đoàn ở nông thôn dế nhũi ~ (17/11/2022)

Chương 57 : Nhiều làm cho người ta một ít quan tâm hỏi ít hơn hậu người mẫu thân ~ (17/11/2022)

Chương 58 : Nhất thành thực lực ~ (17/11/2022)

Chương 59 : Hóa thực ~ (17/11/2022)

Chương 60 : Binh khí yêu quái ~ (17/11/2022)

Chương 61 : Phi thuẫn yêu cùng Khống Hạc công ~ (17/11/2022)

Chương 61 : Phi thuẫn yêu cùng Khống Hạc công (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 62 : Mua lại Thiên Đế uyển ~ (17/11/2022)

Chương 63 : Long Thất Nhi ~ (17/11/2022)

Chương 64 : Cấp tám yêu sĩ ~ (17/11/2022)

Chương 65 : Luận võ ~ (17/11/2022)

Chương 66 : Tiên cùng kích ~ (17/11/2022)

Chương 66 : Tiên cùng kích (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 66 : Lưu quang giáp thuẫn quyết ~ (17/11/2022)

Chương 68 : Cổ kính chiến đao ~ (17/11/2022)

Chương 69 : Bảy ngày chiến tranh thư mời ~ (17/11/2022)

Chương 70 : Phong Thần chiến cùng Tiên Đạo phần ma cuộc chiến ~ (17/11/2022)

Chương 71 : Thất sắc ẩn hình thuật ~ (17/11/2022)

Chương 71 : Bồ câu hứa ~ (17/11/2022)

Chương 73 : Quỵt cơm đảng ~ (17/11/2022)

Chương 74 : Nhiều như vậy nữ yêu quái biết bao đồ sộ a! ~ (17/11/2022)

Chương 75 : Tuyệt cảnh ~ (17/11/2022)

Chương 76 : Có câu nói muốn nói với ngươi ~ (17/11/2022)

Chương 76 : Bạch Thu Luyện ~ (17/11/2022)

Chương 78 : Ngũ linh luyện khí thuật ~ (17/11/2022)

Chương 78 : Ngũ linh luyện khí thuật (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 79 : Cửu nguyên toán kinh ~ (17/11/2022)

Chương 80 : Ta hiện hình cho ngươi xem a! ~ (17/11/2022)

Chương 81 : Có tiền tùy hứng ~ (17/11/2022)

Chương 82 : Toàn quốc quán quân ~ (17/11/2022)

Chương 83 : Kiến tập trinh thám ~ (17/11/2022)

Chương 84 : Không tịch yêu quái liên hoàn vụ án giết người ~ (17/11/2022)

Chương 85 : Này bức trang thanh tân thoát tục ~ (17/11/2022)

Chương 86 : Tuyệt thế thiên quân ~ (17/11/2022)

Chương 87 : Một cái khác tuyệt nhiên thế giới khác nhau ~ (17/11/2022)

Chương 88 : Hổ Thần quyết ~ (17/11/2022)

Chương 89 : Sáu Đại cảnh giới ~ (17/11/2022)

Chương 90 : Đá quán ~ (17/11/2022)

Chương 90 : Đá quán (hai) ~ (17/11/2022)

Chương 91 : Tôn Trọng Hổ ~ (17/11/2022)

Chương 92 : Lục Ma Quyết chi yêu ma chân thân ~ (17/11/2022)  12345

Bình luận truyện Nhất Kiếm Phi Tiên