Nhất Kiếm Triều Thiên

Nhất Kiếm Triều Thiên

Tên khác: Nhất Kiếm Triều Thiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lá Ngây Ngô
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 340 chương


Thông tin truyện Nhất Kiếm Triều Thiên

Bạn đang theo dõi doc truyện hay Nhất Kiếm Triều Thiên của tác giả Lá Ngây Ngô rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Mười năm mài một kiếm, sương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, người nào có chuyện bất bình?

Danh sách chương Nhất Kiếm Triều Thiên

Chương 1 : Đầu tường thiếu niên ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Quả nhiên là nói nhảm ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Lui một bước rồi hãy nói ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Đừng làm bị thương hòa khí ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Mùi thơm bốn phía ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Rút quân ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Kiếm Các người ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Năm năm ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Đơn giản từ biệt ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Thị phi ưu khuyết điểm ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Đường có bất bình ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Nói chuyện về thương nhân ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Trở lại quê hương ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Ngươi là ai? ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Tứ Đạt Minh Bạch ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Sát ý dạt dào ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Hắn, bọn hắn? ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Ngoài ý muốn ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Vì cái gì? ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Quốc Phá ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Tượng Thành ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Giang Hồ Của Hạ La ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Vô Giải ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Nước mắt tuôn đầy mặt ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Nhật Nguyệt Ngũ Hành ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Yên lặng theo dõi kỳ biến ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Thành công xả thân ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Bế quan ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Mượn dùng một chút ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Chết sống có số ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Kiếm tu , kiếm thà bị gãy chứ không chịu cong ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Mệnh do ta ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Kỉnh hỉ ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Đường có bất bình muốn rút kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Ra khỏi vỏ mà chạy ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Kết thúc ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Không vội không chậm ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Ma nhi bất phiền ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Loạn nhi hữu tự ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Quân tử chi giao không uống rượu ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Không có gì bất ngờ xảy ra ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Cầm kiếm lễ ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Trong tay có bầu? ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Mù tham gia náo nhiệt ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Dễ đi không tiễn ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Không bằng đi ngàn dặm đường ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Mây trên có thuyền ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Luận kiếm đạo ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Học chuyên cần ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Học dĩ trí dụng ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Biểu lộ tiền tài ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Dựa vào chính mình ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Tao ngộ ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Bậc cân quắc(phụ nữ) không thua đấng mày râu ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Một đợt sóng vừa yên lại đến một đợt ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Cách Xa ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Dị biến ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Các loại phiên toái ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Lâm Thương Nguyệt ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Dưỡng thương ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Kính cùng chuôi kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Tiên nghi sư bá ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Ra oai phủ đầu ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Áo trắng gặp áo đỏ ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Phiền toái không ngừng ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Cửa thành mở rộng ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Tuyết thú ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Lại gây họa ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Lẫm Đông Liệt Dương ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Thú triều ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Đại chiến ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Lạc Đường ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Đào binh ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Chặn giết ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Đụng chạm ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Kế Hoạch ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Chênh lệch ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Loạn thành một nồi ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Ngoài ý muốn ~ (10/10/2021)

Chương 80 : kiếm hương vị ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Giương cung bạt kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Thú hạch tác dụng ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Tề tụ ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Có khác Động Thiên ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Thây ngang khắp đồng ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Phá băng ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Tập kích ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Bốn phương đều động ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Tranh phong ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Truyền thừa ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Báo một giai đoạn ~ (10/10/2021)

Chương 92 : May mắn cùng vận ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Hữu lai hữu hồi ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Rượu đục hai chén ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Tiếp tục đừng có ngừng ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Châm tiêm mạch mang ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Vật lộn ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Thư ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Cảnh ban đêm như cảnh ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Bắc cảnh phong quang. ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Nhất Kiếm Triều Thiên