Nhất Nhân Đắc Đạo

Nhất Nhân Đắc Đạo

Tên khác: Nhất Nhân Đắc Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Chiến Bào Nhiễm Huyết
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 490 chương


Thông tin truyện Nhất Nhân Đắc Đạo

Bạn đang theo dõi danh sach truyen moi Nhất Nhân Đắc Đạo của tác giả Chiến Bào Nhiễm Huyết rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một người đắc đạoTrần Thác đi tới Nam Bắc triều triều Trần, thành một vị tôn thất, vốn cho rằng nên đi là lịch sử lộ tuyến, không nghĩ tới họa phong đột nhiên liền không đúng."Lại là luyện khí tu chân, lại là hương hỏa công đức, kia nói không chừng, ta cũng chỉ có thể trước cầu cái trường sinh đắc đạo."Đây chính là...Bên bóng liễu, dưới cây tùng, dựng thẳng lên sống lưng chư duyên thôi;Khóa tâm viên, cầm ý mã, trăng thanh gió mát chỉ nói trường sinh.Lại nói:Thiên đạo u thả viễn, quỷ thần mang muội nhiên.Nhật trắc chi ly, sảnh vu cửu.---* Cảnh giới tu hành:Một bước Phi PhàmHai bước Đạo CơBa bước Trường SinhBốn bước Quy ChânNăm bước Thế Ngoại, Thế Ngoại vừa thành tất có Đào Nguyên trộn lẫn giữa hư thực

Danh sách chương Nhất Nhân Đắc Đạo

Chương 1 : Đại Trần Hoàng tộc ~ (28/11/2022)

Chương 2 : Họa phong biến ~ (28/11/2022)

Chương 3 : Công đức làm thuốc dẫn ~ (28/11/2022)

Chương 4 : Sao không thử một lần? ~ (28/11/2022)

Chương 5 : Như kinh thế người nhập mộng đến ~ (28/11/2022)

Chương 6 : Mộng trạch tùy tâm, cấu tứ như sấm ~ (28/11/2022)

Chương 7 : Mực nhiễm giấy trắng chiếu lòng người ~ (28/11/2022)

Chương 8 : Gió nổi lên? ~ (28/11/2022)

Chương 9 : Tứ hữu bình văn ~ (28/11/2022)

Chương 10 : Dùng văn vui buồn ~ (28/11/2022)

Chương 11 : Bên trong tặc, tặc tại tâm ~ (28/11/2022)

Chương 12 : Đan nhập mộng, người nói chuyện ~ (28/11/2022)

Chương 13 : Câu chữ thành tinh, quỷ nguyên trong lòng! ~ (28/11/2022)

Chương 14 : Ác quỷ vốn vô hình, người viết niệm đúc nó ~ (28/11/2022)

Chương 15 : Tuệ Kiếm quấn quỷ niệm, tìm đạo bước phi phàm ~ (28/11/2022)

Chương 16 : Thục chân thục giả chuyển thế mê ~ (28/11/2022)

Chương 17 : Hiện mặt quỷ ~ (28/11/2022)

Chương 18 : Xa cách cùng gặp gỡ ~ (28/11/2022)

Chương 19 : Vật giả nhật du, thủy hỏa đều đến ~ (28/11/2022)

Chương 20 : Trong mộng nuốt đan, quay đầu thấy dị nhân ~ (28/11/2022)

Chương 21 : Lão khất cái ~ (28/11/2022)

Chương 22 : Hô dài ngắn, hấp nhanh chậm, thôn vân thổ vụ 108 vòng ~ (28/11/2022)

Chương 23 : Hương hỏa vị ~ (28/11/2022)

Chương 24 : Ban ngày vỡ quỷ ảnh, năm bước nhưng thành tiên ~ (28/11/2022)

Chương 25 : Hương hỏa phụng ta, trong lòng dưỡng thần ~ (28/11/2022)

Chương 26 : Rừng đá bốn nước vây kim cung, nắng gắt Phật quang định chân long ~ (28/11/2022)

Chương 27 : Chân Tiên chỗ nào cư? ~ (28/11/2022)

Chương 28 : Thổ nạp quan tưởng Kim Thân minh ~ (28/11/2022)

Chương 29 : Một người được pháp, chiếu sáng trong ngoài ~ (28/11/2022)

Chương 30 : Bóng trong lòng ~ (28/11/2022)

Chương 31 : Phật quang che đậy mặt quỷ ~ (28/11/2022)

Chương 32 : Trong chùa sách ~ (28/11/2022)

Chương 33 : Một câu tác thành ~ (28/11/2022)

Chương 34 : Điểm hóa xem Đại Phật, đấu chuyển tinh không dời ~ (28/11/2022)

Chương 35 : Ý như hạc, nhìn trong ngoài hư thực ~ (28/11/2022)

Chương 36 : Nhân vọng hộ thể xác, mộng du nhiễm tâm ôn ~ (28/11/2022)

Chương 37 : Lòng người ghen như quỷ ~ (28/11/2022)

Chương 38 : Vy dương đến từ Hợi, khảm thủy được tại Quy ~ (28/11/2022)

Chương 39 : Không báo mà đến, đây cũng là cơ duyên ~ (28/11/2022)

Chương 40 : Vừa đi Côn Lôn khách, lại tới Ngự Tiền nhân ~ (28/11/2022)

Chương 41 : Miếu trong lòng giấu chân ngã ~ (28/11/2022)

Chương 42 : Bái thần gửi niệm mộng nhập miếu ~ (28/11/2022)

Chương 43 : Ta chỉ cầu một, tên nó là Đạo... ~ (28/11/2022)

Chương 44 : Tấc lòng tấc kim, nhất niệm động tứ phương ~ (28/11/2022)

Chương 45 : Hỏi lòng Đạo là gì ~ (28/11/2022)

Chương 46 : Cung phụng quan tưởng nhất niệm dắt ~ (28/11/2022)

Chương 47 : Nơi đây người nào bất kính quân ~ (28/11/2022)

Chương 48 : Quỷ ảnh trùng điệp, trích tiên nổi bật ~ (28/11/2022)

Chương 49 : Bát phương đến ~ (28/11/2022)

Chương 50 : Thất khiếu trăm thể không chỗ không phải thần ~ (28/11/2022)

Chương 51 : Tâm ở trước Pháp ~ (28/11/2022)

Chương 52 : Song long hội ~ (28/11/2022)

Chương 53 : Một bước viên mãn, thoải mái viết thần không viết tướng ~ (28/11/2022)

Chương 54 : Tử Vân nâng niệm, chân hỏa mài tâm ~ (28/11/2022)

Chương 55 : Ngươi vừa hát xong ta đăng tràng ~ (28/11/2022)

Chương 56 : Nhật nguyệt nhân gian ngắn, khi nào được thành tiên ~ (28/11/2022)

Chương 57 : Thần quy về thể, hỏa sinh tại tâm ~ (28/11/2022)

Chương 58 : Tăng gặp vương không thấy ~ (28/11/2022)

Chương 59 : Làm trường sinh! ~ (28/11/2022)

Chương 60 : Tiên Tần có Nguyên Thủy ~ (28/11/2022)

Chương 61 : Một nhập niệm, tâm thần động dao ~ (28/11/2022)

Chương 62 : Côn Luân nhiều bảo, Thái Hoa tồn pháp ~ (28/11/2022)

Chương 63 : Ta lấy thành ~ (28/11/2022)

Chương 64 : Xem hạc như vực sâu ~ (28/11/2022)

Chương 65 : Nhìn thoáng qua hiện đào nguyên ~ (28/11/2022)

Chương 66 : Âm dương bạn ta làm hướng chi ~ (28/11/2022)

Chương 67 : Đen trắng nhân gian ~ (28/11/2022)

Chương 68 : Thần hỏa đốt nhân niệm ~ (28/11/2022)

Chương 69 : Một điểm chân linh nhập ta tay, từ đây hương hỏa không hai điểm ~ (28/11/2022)

Chương 70 : Khắp nơi lòng người lời nói khói xanh ~ (28/11/2022)

Chương 71 : Trong ngoài một thể ~ (28/11/2022)

Chương 72 : Sâm La Vạn Tượng mê người mắt ~ (28/11/2022)

Chương 73 : Tâm vẫn gan phá! ~ (28/11/2022)

Chương 74 : Hương hỏa nhân gian, tâm là môn hộ ~ (28/11/2022)

Chương 75 : Khí thế ương ngạnh ra vẻ ta đây, bất kỳ các nhà nối gót đến ~ (28/11/2022)

Chương 76 : Miếu đường Âm Ti như gông xiềng ~ (28/11/2022)

Chương 77 : Miếu đường Âm Ti như gông xiềng ~ (28/11/2022)

Chương 78 : Một nhà sao có thể cho hai tiên\? ~ (28/11/2022)

Chương 79 : Luyện thì viên mãn, thần thông không rõ ~ (28/11/2022)

Chương 80 : Giống như mộng không phải mộng chỗ nào tung ~ (28/11/2022)

Chương 81 : Trước kia trong kính ảnh ~ (28/11/2022)

Chương 82 : Mọi chuyện không được dự, chợt gặp rừng hoa đào ~ (28/11/2022)

Chương 83 : Chỉ tốt ở bề ngoài, năm có thứ tư ~ (28/11/2022)

Chương 84 : Trở về tìm hôm qua ~ (28/11/2022)

Chương 85 : Tru sách ~ (28/11/2022)

Chương 86 : Trong sách niệm, trong lầu người ~ (28/11/2022)

Chương 87 : Nghe chết ~ (28/11/2022)

Chương 88 : Mời quân nhập sách ~ (28/11/2022)

Chương 89 : Bất kỳ cơ duyên ở trước mắt ~ (28/11/2022)

Chương 90 : Đã là mệnh định, có thể thành chi ~ (28/11/2022)

Chương 91 : Ngộ trước đây, biết người đến ~ (28/11/2022)

Chương 92 : Nhân quả ở giữa, giây lát tấc vuông! ~ (28/11/2022)

Chương 93 : Thần đốt hồn đốt! ~ (28/11/2022)

Chương 94 : Vị cao không kế thì thần suy ~ (28/11/2022)

Chương 95 : Mộng tỉnh tùy tâm ~ (28/11/2022)

Chương 96 : Các nhìn hư thực ~ (28/11/2022)

Chương 97 : Sơn Hải không dừng bước, trường hà không dính vào người ~ (28/11/2022)

Chương 98 : Thư sơn biển học nhập năm thù ~ (28/11/2022)

Chương 99 : Hắc Bạch ~ (28/11/2022)

Chương 100 : Trong sách gặp ngày xưa chi văn ~ (28/11/2022)  12345

Bình luận truyện Nhất Nhân Đắc Đạo