Nhị Thanh

Nhị Thanh

Tên khác: Nhị Thanh
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lai Bất Cập Ưu Thương
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 800 chương


Thông tin truyện Nhị Thanh

Sầm Thanh xuyên việt rồi, trùng sinh thành một đầu thanh xà, tên là Nhị Thanh.Về sau, hắn biết thế giới này có hầu tử, có bạch xà."Đi khắp thanh sơn xà chưa lão, bỗng nhiên quay đầu đã thành yêu!"p/s: Ưa thích thể loại tu tiên cảm ngộ thì ghé thăm!! Tác giả văn phong rất tốt, viết cứ như thơ.

Danh sách chương Nhị Thanh

Chương 1 : Trùng sinh thành xà ~ (14/12/2022)

Chương 2 : Trở về núi rừng ~ (14/12/2022)

Chương 3 : Yêu tinh độ kiếp ~ (14/12/2022)

Chương 4 : Thâm sơn lịch hiểm ~ (14/12/2022)

Chương 5 : Họa phúc tương y ~ (14/12/2022)

Chương 6 : Có ơn tất báo ~ (14/12/2022)

Chương 7 : Đón về Tiểu Thanh ~ (14/12/2022)

Chương 8 : Giáo hóa chim muông ~ (14/12/2022)

Chương 9 : Thượng thiện nhược thủy ~ (14/12/2022)

Chương 10 : Cường thế vây xem ~ (14/12/2022)

Chương 11 : Đạo sĩ sính uy ~ (14/12/2022)

Chương 12 : Rời núi tìm đạo ~ (14/12/2022)

Chương 13 : Yêu nghiệt phương nào ~ (14/12/2022)

Chương 14 : Trong núi hồng hồ ~ (14/12/2022)

Chương 15 : Phật quang phổ chiếu ~ (14/12/2022)

Chương 16 : Trở lại đông nam ~ (14/12/2022)

Chương 17 : Thủy tổ thần miếu ~ (14/12/2022)

Chương 18 : Ly Sơn lão mẫu ~ (14/12/2022)

Chương 19 : Ngưng đan hoá hình ~ (14/12/2022)

Chương 20 : Nhị Thanh xuống núi ~ (14/12/2022)

Chương 21 : Kiếm mang huy hoàng ~ (14/12/2022)

Chương 22 : Trong núi hồ nước ~ (14/12/2022)

Chương 23 : Bạch xà Tố Trinh ~ (14/12/2022)

Chương 24 : Đại Bạch Nhị Thanh ~ (14/12/2022)

Chương 25 : Đại Bạch thuật ~ (14/12/2022)

Chương 26 : Trăm năm trở về ~ (14/12/2022)

Chương 27 : Chém giết chuột lớn ~ (14/12/2022)

Chương 28 : Thành đạo tâm ma ~ (14/12/2022)

Chương 29 : Nhị Thanh bội thu ~ (14/12/2022)

Chương 30 : Hà Bá mời ~ (14/12/2022)

Chương 31 : Đấu hắc thủy yêu ~ (14/12/2022)

Chương 32 : Đại Bạch hiển uy ~ (14/12/2022)

Chương 33 : Hà Bá luận đạo ~ (14/12/2022)

Chương 34 : Cố hồ trong núi ~ (14/12/2022)

Chương 35 : Mang hồ về núi ~ (14/12/2022)

Chương 36 : Cách tu hành khác ~ (14/12/2022)

Chương 37 : Tiếu ngạo giang hồ ~ (14/12/2022)

Chương 38 : Thiên hỏa rơi phía tây ~ (14/12/2022)

Chương 39 : Năm con đại yêu ~ (14/12/2022)

Chương 40 : Trảm Yêu thần kiếm ~ (14/12/2022)

Chương 41 : Hai vị Bát Tiên ~ (14/12/2022)

Chương 42 : Được mất sau đó ~ (14/12/2022)

Chương 43 : Mấy năm vội vàng ~ (14/12/2022)

Chương 44 : Hai tiên luận đạo ~ (14/12/2022)

Chương 45 : Lớn nhỏ như ý ~ (14/12/2022)

Chương 46 : Trở lại chốn cũ ~ (14/12/2022)

Chương 47 : Nỡ và không nỡ ~ (14/12/2022)

Chương 48 : Vốn là người quen cũ ~ (14/12/2022)

Chương 49 : Sao phân biệt thiện ác ~ (14/12/2022)

Chương 50 : Sáng đi chiều đến ~ (14/12/2022)

Chương 51 : Bí mật cay đắng của cổ tự ~ (14/12/2022)

Chương 52 : Nói tội của ai ~ (14/12/2022)

Chương 53 : Đạo tâm dao động ~ (14/12/2022)

Chương 54 : Phá trận trận lên ~ (14/12/2022)

Chương 55 : Thu nhiếp âm hồn ~ (14/12/2022)

Chương 56 : Kiếp đời ai khổ ~ (14/12/2022)

Chương 57 : Ruổi ngựa cất tiếng ca ~ (14/12/2022)

Chương 58 : Một đường bắc tiến ~ (14/12/2022)

Chương 59 : Con heo Cương Liệp ~ (14/12/2022)

Chương 60 : Giết và không giết ~ (14/12/2022)

Chương 61 : Mưa sao chổi ~ (14/12/2022)

Chương 62 : Biển cả dậy sóng ~ (14/12/2022)

Chương 63 : Trận trận liên kết ~ (14/12/2022)

Chương 64 : Biến khéo thành vụng ~ (14/12/2022)

Chương 65 : Mời ngươi đi chết ~ (14/12/2022)

Chương 66 : Một con rồng nhỏ ~ (14/12/2022)

Chương 67 : Không đánh không quen ~ (14/12/2022)

Chương 68 : Làng chài bên bờ biển ~ (14/12/2022)

Chương 69 : Bạch tuộc khổng lồ ~ (14/12/2022)

Chương 70 : Đấu trí đấu pháp ~ (14/12/2022)

Chương 71 : Ngươi lừa ta gạt ~ (14/12/2022)

Chương 72 : Đầu độc phóng hỏa ~ (14/12/2022)

Chương 73 : Lau đạo tâm ~ (14/12/2022)

Chương 74 : Bỏ tạp tồn tinh ~ (14/12/2022)

Chương 75 : Phúc Hải đại thánh ~ (14/12/2022)

Chương 76 : Âm vang Bắc Hải ~ (14/12/2022)

Chương 77 : Bắc Hải long vương ~ (14/12/2022)

Chương 78 : Long nữ tấc lòng ~ (14/12/2022)

Chương 79 : Vợ chồng thần tiên ~ (14/12/2022)

Chương 80 : Phân chia cấp tiên ~ (14/12/2022)

Chương 81 : Thiên Tằm tiên giáp ~ (14/12/2022)

Chương 82 : Tu vi của hầu tử ~ (14/12/2022)

Chương 83 : Quy tắc của thiên đình ~ (14/12/2022)

Chương 84 : Bắc Câu Lô châu ~ (14/12/2022)

Chương 85 : Lang yêu ngàn năm ~ (14/12/2022)

Chương 86 : Sen xanh trong động ~ (14/12/2022)

Chương 87 : Thiên tài địa bảo ~ (14/12/2022)

Chương 88 : Xích Thủy ngạc yêu ~ (14/12/2022)

Chương 89 : Rượu ngon Xích Huyết ~ (14/12/2022)

Chương 90 : Tên là Thái Tuế ~ (14/12/2022)

Chương 91 : Yêu ma hoành hành ~ (14/12/2022)

Chương 92 : Vạn yêu tề tụ ~ (14/12/2022)

Chương 93 : Ngũ đại Yêu Thánh ~ (14/12/2022)

Chương 94 : Kình thiên cự phách ~ (14/12/2022)

Chương 95 : Thôn trấn loài người ~ (14/12/2022)

Chương 96 : Tiên yêu đại chiến ~ (14/12/2022)

Chương 97 : Yêu quân tan tác ~ (14/12/2022)

Chương 98 : Hố thần Na Tra ~ (14/12/2022)

Chương 99 : Tu là đạo gì ~ (14/12/2022)

Chương 100 : Thiên cổ nhất vấn ~ (14/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Nhị Thanh