Ôn Tiên

Ôn Tiên

Tên khác: Ôn Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 341 chương


Thông tin truyện Ôn Tiên

Bạn đang theo dõi doc truyen full Ôn Tiên của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thượng Cổ Nhân tộc, bốn chữ chân ngôn truyền lưu thiên hạ: Sinh, lão, bệnh, tử!Thế gian tu giả, đều cầu Trường Sinh, sợ già yếu, tránh tử kiếp, xa tai bệnh, ai ngờ, ném lại lão bệnh chết, Đại Đạo khó viên mãn.Cổ có truyền thừa, có thể luyện thế gian sinh linh bệnh khí vi đan, diệu đoạt Tạo Hóa.Đối mặt đau khổ thế gian, không trọn vẹn Đại Đạo, Mạnh Tuyên lâm vào trầm tư, hắn nên một người độc tiên, hay vẫn là điểm hóa chúng sinh?

Danh sách chương Ôn Tiên

Chương 01 : Tiên môn khí đồ ~ (10/10/2021)

Chương 02 : Đại Bệnh Tiên Quyết ~ (10/10/2021)

Chương 03 : Một khẩu chân khí ~ (10/10/2021)

Chương 04 : Hoàn khố tử ~ (10/10/2021)

Chương 05 : Đáng ghét Hồng Trần sự tình ~ (10/10/2021)

Chương 06 : Ác gia đinh ~ (10/10/2021)

Chương 07 : Thỉnh khách quý ~ (10/10/2021)

Chương 08 : Họa khởi không biết ~ (10/10/2021)

Chương 09 : Sơ hiện răng nanh ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Khí Đồ chi uy ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Ta muốn chém ngươi không người có thể ngăn cản ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Hối hận thì đã muộn ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Trảm Hồng Trần ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Dạ hành sơn ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Hồ nữ Thanh Mộc ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Tam đẳng bệnh đan ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Mỹ nhân phôi ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Đại Ai Ấn ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Âm độc nữ ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Song Tử gặp ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Thiên hạ kỳ tài ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Hồ ly ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Quỷ Vụ khởi ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Dương phù ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Trảm 7 lang ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Bệnh nặng làm cho ra ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Yêu Sát Lệnh ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Lớn nhất chuyện ngu xuẩn ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Gặp Lang Chủ ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Đấu pháp ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Lang Tổ Lệnh ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Thạch Long du địa ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Ngươi trọng lời hứa ta đoạn nhân quả ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Phá núi phân bảo ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Tiên sư di niệm ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Nghịch đồ ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Ly thành ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Thi mồi ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Luyện Thi tà nhân tiểu cô cô ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Thi Ma thư sinh ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Thu cái sư gia ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Phàm nhân sợ quỷ Thần Tiên sợ hối hận ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Tiểu Yêu Hoàng Phong Nhi ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Sơn thôn họa khởi ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Thi Vương uy khí ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Thập Phương Địa Ngục Đồ ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Phá tâm thần ~ (10/10/2021)

Chương 48 : 1 kiếm trảm đầu người ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Xem tắm ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Nữ tử chi mỹ ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Thổ phu phàm cẩu ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Tiên Đô thành ~ (10/10/2021)

Chương 53 : 9 bậc thang 10 giai thành tiên đài ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Giao ác kéo thuyền ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Chân Truyện Đại Đệ Tử ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Tửu sắc tài vận 4 Đại trưởng lão ~ (10/10/2021)

Chương 57 : 1 trì Kiếm Ngư ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Thiên Trì môn phong ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Dục lên đài ~ (10/10/2021)

Chương 60 : 1 bước 1 bậc thang 1 lên đài ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Trèo lên 9 giai ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Nhưng vi tiên cố tại sao Khí đạo tại sao trảm thân ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Bảo Bồn bị xảo trá ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Mạnh Tuyên ra tay ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Tiên môn hành tẩu ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Quát kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 67 : 33 kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Mạnh Tuyên nói kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 69 : 4 Đại trưởng lão vị ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Ra oai phủ đầu ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Huấn sư đệ ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Âm hiểm ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Tái Lôi cổ ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Cây gậy đánh xong có củ cải trắng ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Kinh quật tuyệt trận ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Giải trận ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Thiên Cương Lôi Pháp ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Ngu xuẩn vật bức cung ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Thủ đồ chi uy ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Không cho ngươi tiến ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Lôi tẩy 3000 huyệt ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Lĩnh phù chiếu ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Cự Linh môn hạ ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Xà phục âm uyên ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Hồng trần chiếu ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Phụng chiếu ly sơn ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Ôn khởi chi địa nhân gian thảm kịch ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Một tia Tự Tại cảnh ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Mua lương thực cùng cướp lương ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Ôn ma sinh sôi ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Kiếm trảm Ôn Ma ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Phong ma nhập kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Tiên môn? Ma Quật! ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Nho môn bí thuật Tử Viết Chân Ngôn ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Săn Tiên Bảng văn ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Thi Ma xông trận ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Phố thiên la võng nghịch thiên sát cơ ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Sát nhân không phải ác ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Đẩy vào tuyệt lộ ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Bắt ngươi đầu người làm tạ lễ ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Ôn Tiên