Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên

Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên

Tên khác: Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Phương Vưu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 342 chương


Thông tin truyện Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên

Bạn đang theo dõi truyen chữ Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên của tác giả Phương Vưu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Phàm Nhân Tác Tệ Tu TiênKhông có linh căn tư chất Lý Tu, dựa vào xuyên qua lúc mang đến ma thú bản đồ không gian, mù luyện thành tiên cố sự (gà mờ bình thường mê viết sách, nhẹ phun! ).Bảy quỷ phệ hồn, Khí linh căn, Huyền Thiên chi bảo, Kỳ Linh bảo diễm, đại ngũ hành từ lực, linh thể kỳ công, đều ở phàm nhân gian lận tu tiên.Nhảy ra đại đa số làm ruộng lưu, luyện đan lưu pháp bảo phần mềm hack, không giống phàm nhân lưu, phấn khích tu tiên truyện!

Danh sách chương Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên

Chương 1 : : Lý Tu ~ (12/10/2021)

Chương 2 : : Cứu chữa ~ (12/10/2021)

Chương 3 : : Tu tiên tư chất ~ (12/10/2021)

Chương 4 : : Không có linh căn ~ (12/10/2021)

Chương 5 : : Tiến vào không gian ~ (12/10/2021)

Chương 6 : : Ba lô kỹ năng ~ (12/10/2021)

Chương 7 : : Thất quỷ phệ hồn ~ (12/10/2021)

Chương 8 : : Tu luyện Nguyên Tráo kình ~ (12/10/2021)

Chương 9 : : 2 năm sau ~ (12/10/2021)

Chương 10 : : Nấu thuốc cùng bệnh nhân ~ (12/10/2021)

Chương 11 : : Gặp rắc rối ~ (12/10/2021)

Chương 12 : : Di ngôn ~ (12/10/2021)

Chương 13 : : Vân Châu ~ (12/10/2021)

Chương 14 : : Luyện Khí ba tầng ~ (12/10/2021)

Chương 15 : : Phường thị ~ (12/10/2021)

Chương 16 : : Kinh dị ~ (12/10/2021)

Chương 17 : : Phế công cùng tàn thuật ~ (12/10/2021)

Chương 18 : : Nghèo quá ~ (12/10/2021)

Chương 19 : : Thương Lan tượng thánh ~ (12/10/2021)

Chương 20 : : Trở về ~ (12/10/2021)

Chương 21 : : Graveyard kỳ hiệu ~ (12/10/2021)

Chương 22 : : Lại vào phường thị ~ (12/10/2021)

Chương 23 : : Ép bán ~ (12/10/2021)

Chương 24 : : Thụ yêu ~ (12/10/2021)

Chương 25 : : Ban Linh bảng ~ (12/10/2021)

Chương 26 : : Tông môn nhiệm vụ hố hàng nhiều ~ (12/10/2021)

Chương 27 : : Phù Bảo lâu ~ (12/10/2021)

Chương 28 : : Phù lục cùng cực hạn ~ (12/10/2021)

Chương 29 : : Đêm trăng rằm ~ (12/10/2021)

Chương 30 : : Phục chế thân thể ~ (12/10/2021)

Chương 31 : : Một nghèo hai trắng ~ (12/10/2021)

Chương 32 : : Quỷ đạo chi pháp ~ (12/10/2021)

Chương 33 : : Đan dược chi họa ~ (12/10/2021)

Chương 34 : : Thanh Long bang ~ (12/10/2021)

Chương 35 : : Hồn bài ~ (12/10/2021)

Chương 36 : : « Chân Diễm Bách Giải » ~ (12/10/2021)

Chương 37 : : Rời đi ~ (12/10/2021)

Chương 38 : : Gia nhập tông môn ~ (12/10/2021)

Chương 39 : : Điều kiện ~ (12/10/2021)

Chương 40 : : Hồi Quân phong ~ (12/10/2021)

Chương 41 : : Mới lên cấp đệ tử ~ (12/10/2021)

Chương 42 : : Nuôi dưỡng trùng ~ (12/10/2021)

Chương 43 : : Lấy trùng ~ (12/10/2021)

Chương 44 : : Chọn lựa bí thuật ~ (12/10/2021)

Chương 45 : : Thôn Linh quyết ~ (12/10/2021)

Chương 46 : : Giao dịch ~ (12/10/2021)

Chương 47 : : Trao đổi hội ~ (12/10/2021)

Chương 48 : : Hồn phiên ~ (12/10/2021)

Chương 49 : : Lại vào bản đồ không gian ~ (12/10/2021)

Chương 50 : : Tổng kết ~ (12/10/2021)

Chương 51 : : Kim ti tằm nhiệm vụ ~ (12/10/2021)

Chương 52 : : Luyện Khí mười tầng ~ (12/10/2021)

Chương 53 : : Xuống núi ~ (12/10/2021)

Chương 54 : Bán phù ~ (12/10/2021)

Chương 55 : : Tai bay vạ gió ~ (12/10/2021)

Chương 56 : : Không gian tránh hiểm ~ (12/10/2021)

Chương 57 : : Sa cốc lấy tinh ~ (12/10/2021)

Chương 58 : : Quỷ dị lửa đen ~ (12/10/2021)

Chương 59 : : Khí linh căn cùng thượng cổ bí cảnh ~ (12/10/2021)

Chương 60 : : Trao đổi tài liệu ~ (12/10/2021)

Chương 61 : : Bí cảnh mở ra ~ (12/10/2021)

Chương 62 : : Hàn Giao ~ (12/10/2021)

Chương 63 : : Quần công ~ (12/10/2021)

Chương 64 : : Các tông chi hiểm ~ (12/10/2021)

Chương 65 : : Lôi Khâu sơn ~ (12/10/2021)

Chương 66 : : Lạc Nham cốc ~ (12/10/2021)

Chương 67 : : Hỏa Dung động ~ (12/10/2021)

Chương 68 : : Bỏ mình ~ (12/10/2021)

Chương 69 : : Cổ Viêm môn ~ (12/10/2021)

Chương 70 : : Ngõ hẹp gặp nhau ~ (12/10/2021)

Chương 71 : : Bị nhốt chuông vàng ~ (12/10/2021)

Chương 72 : : Bảo Trúc Viên ~ (12/10/2021)

Chương 73 : : Trùng tổ ~ (12/10/2021)

Chương 74 : : Mai phục ~ (12/10/2021)

Chương 75 : : Trộm thân thể ~ (12/10/2021)

Chương 76 : : Bất tử chi chiến ~ (12/10/2021)

Chương 77 : : Bảo vật chồng chất như núi ~ (12/10/2021)

Chương 78 : : Truyền tống tránh hiểm ~ (12/10/2021)

Chương 79 : : Sửa sang lại thu hoạch ~ (12/10/2021)

Chương 80 : : Thiên Kiếm hồ ~ (12/10/2021)

Chương 81 : : Vô hạn muội treo ~ (12/10/2021)

Chương 82 : : Trúc Cơ ~ (12/10/2021)

Chương 83 : : Gặp lại nan đề ~ (12/10/2021)

Chương 84 : : Thiết kế pháp bảo ~ (12/10/2021)

Chương 85 : : Cuối cùng được Khí linh căn ~ (12/10/2021)

Chương 86 : : Lửa đen cùng huỳnh lôi ~ (12/10/2021)

Chương 87 : : Kiếm phái như rừng ~ (12/10/2021)

Chương 88 : : Bách Kiếm minh ~ (12/10/2021)

Chương 89 : : Trúc Cơ buổi đấu giá ~ (12/10/2021)

Chương 90 : : Kết Đan kỳ buổi đấu giá ~ (12/10/2021)

Chương 91 : : Phi Mục kiếm ~ (12/10/2021)

Chương 92 : : Rời đi ~ (12/10/2021)

Chương 93 : : Hồ lô tím đồ trang sức ~ (12/10/2021)

Chương 94 : : Trong động ác chiến ~ (12/10/2021)

Chương 95 : : Diệt địch ~ (12/10/2021)

Chương 96 : : Khê Hải thành ~ (12/10/2021)

Chương 97 : : Linh Diệc Kết Đan ~ (12/10/2021)

Chương 98 : : Vân Hi thành ~ (12/10/2021)

Chương 99 : : Thanh Hồ Phi Mục kiếm ~ (12/10/2021)

Chương 100 : : Gia nhập Huyền Kiếm môn ~ (12/10/2021)  1234

Bình luận truyện Phàm Nhân Gian Lận Tu Tiên