Quân Tử Dữ Quỷ

Quân Tử Dữ Quỷ

Tên khác: Quân Tử Dữ Quỷ
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Liên Sơn Dịch Tử
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 610 chương


Thông tin truyện Quân Tử Dữ Quỷ

Bạn đang theo dõi trueyn Quân Tử Dữ Quỷ của tác giả Liên Sơn Dịch Tử rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ác quỷ đột kích. Mười vạn thư sinh phụng mệnh trấn thủ trường đình, dài vạn dặm đình vạn dặm máu!Có Bách gia tranh ô, có đàn cờ đối kháng, có hiền giả khóc thảm thương, có nghĩa sĩ chịu chết, có quân tử lập nguy dưới tường...Cũng có ác quỷ hoành hành, yêu ma loạn vũ...Đây là một cái quân tử thời đại; cũng là một cái quân tử thế giới... .

Danh sách chương Quân Tử Dữ Quỷ

Chương 1 : Ai khóc tại Linh Sơn ~ (25/11/2022)

Chương 2 : Cõng một tòa quỷ môn ~ (25/11/2022)

Chương 3 : Sơn thần chi vị ~ (25/11/2022)

Chương 4 : Táng núi khiến ~ (25/11/2022)

Chương 5 : Mắt rồng cổ phượng ~ (25/11/2022)

Chương 6 : Thảo đường cầu học ~ (25/11/2022)

Chương 7 : Thánh đạo thiên hạ ~ (25/11/2022)

Chương 8 : Thư viện thứ 81 ~ (25/11/2022)

Chương 9 : Thư viện bốn đường ~ (25/11/2022)

Chương 10 : Ác quỷ gõ cửa ~ (25/11/2022)

Chương 11 : Tiên sinh xin dừng bước ~ (25/11/2022)

Chương 12 : Ai đang hại ta ~ (25/11/2022)

Chương 13 : Thỉnh An viện chủ ~ (25/11/2022)

Chương 14 : Quỷ thần che chở ~ (25/11/2022)

Chương 15 : Tự có trời giúp ~ (25/11/2022)

Chương 16 : Sơn thần làm loạn ~ (25/11/2022)

Tuyết hoa tuyên ~ (25/11/2022)

Chương 18 : Vỗ tay thề ước ~ (25/11/2022)

Chương 19 : Quốc chi bốn chiều ~ (25/11/2022)

Chương 20 : Nguyệt chi tinh hoa ~ (25/11/2022)

Chương 21 : Có người thất sách ~ (25/11/2022)

Chương 22 : Huynh đệ bất hòa ~ (25/11/2022)

Chương 23 : Công tử ~ (25/11/2022)

Chương 24 : Có gì đức mà tế tự? ~ (25/11/2022)

Chương 25 : Thư viện giáo dụ ~ (25/11/2022)

Chương 26 : Bát phẩm đàn sĩ ~ (25/11/2022)

Chương 27 : Xuân phong hóa vũ ~ (25/11/2022)

Chương 28 : Trông mặt mà bắt hình dong ~ (25/11/2022)

Chương 29 : tam vấn ~ (25/11/2022)

Chương 30 : Không thành đàn quân, không cùng luận đàn ~ (25/11/2022)

Chương 31 : Ngày khác bách điểu triều bái, một khúc vang danh thiên hạ ~ (25/11/2022)

Chương 32 : Cửu đỉnh quân tử ~ (25/11/2022)

Chương 33 : Có thể phá mấy môn? ~ (25/11/2022)

Chương 34 : Làm ta đệ tử nhập thất ~ (25/11/2022)

Chương 35 : Thiên hạ quân tử bảng ~ (25/11/2022)

Chương 36 : Từ vang danh thiên hạ bắt đầu ~ (25/11/2022)

Chương 37 : Chuyện gì mới xảy ra ~ (25/11/2022)

Chương 38 : Liên tiếp qua ba môn ~ (25/11/2022)

Chương 39 : Chính là danh khắp thiên hạ lúc ~ (25/11/2022)

Chương 40 : Thiên hạ văn hoa bảng ~ (25/11/2022)

Chương 41 : Trời sinh thiện người đánh đàn ~ (25/11/2022)

Chương 42 : Kia đèn chưa từng dập tắt qua? ~ (25/11/2022)

Chương 43 : Chỉ có thầy ta! ~ (25/11/2022)

Chương 44 : Bái là sư huynh ~ (25/11/2022)

Chương 45 : Thái bình có tượng xưng văn tài ~ (25/11/2022)

Chương 46 : Thái bình tượng đạp không mà đến ~ (25/11/2022)

Chương 47 : Thanh Nham chỉ muốn thử một lần ~ (25/11/2022)

Chương 48 : Trong bầu trời đêm biển sách ~ (25/11/2022)

Chương 49 : Bái nhập viện chủ môn hạ ~ (25/11/2022)

Chương 50 : Đây mới là danh khắp thiên hạ ~ (25/11/2022)

Chương 51 : Mời thánh trạch ~ (25/11/2022)

Chương 52 : Tường vân thụy khí ~ (25/11/2022)

Chương 53 : Thánh nhân chi tư ~ (25/11/2022)

Chương 54 : Cúi đầu không ngừng vươn lên ~ (25/11/2022)

Chương 55 : Chữ lớn bài ~ (25/11/2022)

Chương 56 : Bái thiên hạ thái bình ~ (25/11/2022)

Chương 57 : Mặt hướng phương đông ~ (25/11/2022)

Chương 58 : Họa bên trong động thiên ~ (25/11/2022)

Chương 59 : Sáng tạo đàn hội ~ (25/11/2022)

Chương 60 : Ba đỉnh đã đủ ~ (25/11/2022)

Chương 61 : Đàm binh trên giấy ~ (25/11/2022)

Chương 62 : Văn cung ~ (25/11/2022)

Chương 63 : Các ngươi không thể là người xấu ~ (25/11/2022)

Chương 64 : Phượng gáy mặt trời mới mọc ~ (25/11/2022)

Chương 65 : Khóc tang từ trong gió tuyết đến ~ (25/11/2022)

Chương 66 : Ác quỷ, mãnh quỷ, hung quỷ... ~ (25/11/2022)

Chương 67 : Có ta tại, đừng suy nghĩ ~ (25/11/2022)

Chương 68 : Biệt khuất a ~ (25/11/2022)

Chương 69 : Trên trời rơi xuống loạn thạch ~ (25/11/2022)

Chương 70 : Đại Vũ ~ (25/11/2022)

Chương 71 : Vũ Vương điểm binh ~ (25/11/2022)

Chương 72 : Ba đỉnh quân tử ở đây ~ (25/11/2022)

Chương 73 : Bễ nghễ vạn cổ chi thế ~ (25/11/2022)

Chương 74 : Phong mỹ nhân ~ (25/11/2022)

Chương 75 : Trong vòng mười dặm ~ (25/11/2022)

Chương 76 : Bay tới một người ~ (25/11/2022)

Chương 77 : Miệng phun hạo nhiên ~ (25/11/2022)

Chương 78 : Đi học dưỡng khí ~ (25/11/2022)

Chương 79 : Một lần phá văn cung, liền là thất phẩm văn tài ~ (25/11/2022)

Chương 80 : Thánh đạo mười một phẩm ~ (25/11/2022)

Chương 81 : Chư vị hiểu lầm ~ (25/11/2022)

Chương 82 : Dùng danh nghĩa của ta ~ (25/11/2022)

Chương 83 : U Đô quỷ sai ~ (25/11/2022)

Chương 84 : Để ai quỳ xuống? ~ (25/11/2022)

Chương 85 : Học đàn ~ (25/11/2022)

Chương 86 : Cho hẳn xe quả ~ (25/11/2022)

Chương 87 : Tử Nhã Cầm tới ~ (25/11/2022)

Chương 88 : Thánh khúc « chiêu hồn » (cầu phiếu đề cử) ~ (25/11/2022)

Chương 89 : Thất lạc hồn (cầu phiếu đề cử) ~ (25/11/2022)

Chương 90 : Khắp nơi đều hóa Địa Ngục (cầu phiếu đề cử) ~ (25/11/2022)

Chương 91 : Chính xác tư thế ~ (25/11/2022)

Chương 92 : 1 âm thanh đàn đến ~ (25/11/2022)

Chương 93 : 1 đêm nhập phẩm ~ (25/11/2022)

Chương 94 : 1 câu hỏi khó người trong thiên hạ ~ (25/11/2022)

Chương 95 : Phong 3 đỉnh điếc tai ~ (25/11/2022)

Chương 96 : Lắng nghe thiên địa ~ (25/11/2022)

Chương 97 : Chiêu hồn hiện thế ~ (25/11/2022)

Chương 98 : Vạn hồn dạo đêm ~ (25/11/2022)

Chương 99 : Thiên hạ đều sai ~ (25/11/2022)

Chương 100 : Giáp tự đại viện ~ (25/11/2022)  1234567

Bình luận truyện Quân Tử Dữ Quỷ