Quỷ Kiếm Chí Tôn

Quỷ Kiếm Chí Tôn

Tên khác: Quỷ Kiếm Chí Tôn
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Cổ Thần
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 742 chương


Thông tin truyện Quỷ Kiếm Chí Tôn

Bạn đang theo dõi truyện full hay nhất Quỷ Kiếm Chí Tôn của tác giả Cổ Thần rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Sinh cho rằng nhân kiệt, tử cũng Quỷ Hùng!Nhân vật chính Diệp Thần, một người một chiêu kiếm, lang bạt Địa Ngục, vung kiếm âm minh, giết tiến vào âm tào địa phủ, chém cô hồn dã quỷ, giết âm minh quỷ thần!Mà lại, xem Diệp Thần thân nằm hoàng tuyền, hồn quá làm sao, tìm Mạnh Bà, hỏi Tam Sinh, cùng vạn ngàn quỷ nữ ở bỉ ngạn ngắm hoa!

Danh sách chương Quỷ Kiếm Chí Tôn

Chương 1 : Quỷ Nô! ~ (08/12/2022)

Chương 2 : Lăn chảo dầu! ~ (08/12/2022)

Chương 3 : Quỷ Kiếm Thuật! ~ (08/12/2022)

Chương 4 : Hồn tinh khoáng! ~ (08/12/2022)

Chương 5 : Quỷ Hồn đẳng cấp! ~ (08/12/2022)

Chương 6 : Mật mưu! ~ (08/12/2022)

Chương 7 : Quỷ Nô làm phản! ~ (08/12/2022)

Chương 8 : Kinh hãi! ~ (08/12/2022)

Chương 9 : Chủ khoáng mạch! ~ (08/12/2022)

Chương 10 : 0 quỷ thế lực! ~ (08/12/2022)

Chương 11 : Thành lập thế lực! ~ (08/12/2022)

Chương 12 : Các thế lực lớn! ~ (08/12/2022)

Chương 13 : Quỷ cốt! ~ (08/12/2022)

Chương 14 : Quỷ Ngọc lâu? ~ (08/12/2022)

Chương 15 : Quỷ tu công pháp! ~ (08/12/2022)

Chương 16 : Rèn đúc quỷ kiếm! ~ (08/12/2022)

Chương 17 : Quỷ Bộ! Nhất bộ nhất sát! ~ (08/12/2022)

Chương 18 : Đại tu luyện! ~ (08/12/2022)

Chương 19 : Hỏa Quỷ đột kích! ~ (08/12/2022)

Chương 20 : Quỷ giả! ~ (08/12/2022)

Chương 21 : Lại 1 tên Quỷ Giả! ~ (08/12/2022)

Chương 22 : Quỷ Sĩ đỉnh cao! ~ (08/12/2022)

Chương 23 : Thương nghị! ~ (08/12/2022)

Chương 24 : Đường hầm kế hoạch! ~ (08/12/2022)

Chương 25 : Giao nộp khoáng thạch! ~ (08/12/2022)

Chương 26 : Tương lai đáng lo! ~ (08/12/2022)

Chương 27 : Cơ sở kiếm thuật! ~ (08/12/2022)

Chương 28 : Quỷ Ngọc lâu người đến! ~ (08/12/2022)

Chương 29 : Mời! ~ (08/12/2022)

Chương 30 : Tham gia đại hội! ~ (08/12/2022)

Chương 31 : Quỷ dị tập hợp! ~ (08/12/2022)

Chương 32 : Quỷ Tướng! ~ (08/12/2022)

Chương 33 : Đáng sợ Quỷ Ngọc lâu! ~ (08/12/2022)

Chương 34 : Thần bí lâu chủ! ~ (08/12/2022)

Chương 35 : Mọi người đều kinh! ~ (08/12/2022)

Chương 36 : Từng người chuẩn bị ~ (08/12/2022)

Chương 37 : Lê Nham lần thứ hai đột kích! ~ (08/12/2022)

Chương 38 : Kiếm trảm Lê Nham! ~ (08/12/2022)

Chương 39 : Thăng cấp! ~ (08/12/2022)

Chương 40 : Đường hầm mở ra ~ (08/12/2022)

Chương 41 : Lại về phân khoáng ~ (08/12/2022)

Chương 42 : Mục tiêu Tự do! ~ (08/12/2022)

Chương 43 : Tam Quỷ môn người đến ~ (08/12/2022)

Chương 44 : Mời chào! ~ (08/12/2022)

Chương 45 : Quỷ dị khí tức! ~ (08/12/2022)

Chương 46 : Tự giết lẫn nhau! ~ (08/12/2022)

Chương 47 : Thần bí lệnh bài! ~ (08/12/2022)

Chương 48 : Ngạc nhiên! ~ (08/12/2022)

Chương 49 : Ám bộ! ~ (08/12/2022)

Chương 50 : Khoáng mạch sôi trào! ~ (08/12/2022)

Chương 51 : 6 đại Quỷ Tướng! ~ (08/12/2022)

Chương 52 : Nô ấn! ~ (08/12/2022)

Chương 53 : Chiến Nô Doanh! ~ (08/12/2022)

Chương 54 : Quỷ mã hoành không! ~ (08/12/2022)

Chương 55 : Chỉ có 1 chiến! ~ (08/12/2022)

Chương 56 : Rút lưỡi! ~ (08/12/2022)

Chương 57 : Sợ hãi! ~ (08/12/2022)

Chương 58 : Vì là tự do mà chiến! ~ (08/12/2022)

Chương 59 : Đại chỉnh huấn! ~ (08/12/2022)

Chương 60 : Long Ngũ ý đồ đến! ~ (08/12/2022)

Chương 61 : Áp chế! ~ (08/12/2022)

Chương 62 : Vô vạn chiến nô? ~ (08/12/2022)

Chương 63 : Tường thành? ~ (08/12/2022)

Chương 64 : Thú hồn đột kích! ~ (08/12/2022)

Chương 65 : Khốc liệt! ~ (08/12/2022)

Chương 66 : Giết ra khỏi trùng vây! ~ (08/12/2022)

Chương 67 : Giết 1 cái hồi mã thương! ~ (08/12/2022)

Chương 68 : Diệt sạch thú hồn! ~ (08/12/2022)

Chương 69 : Đường Phong chết trận! ~ (08/12/2022)

Chương 70 : Tổng kết! ~ (08/12/2022)

Chương 71 : Cung tên cùng quỷ mã! ~ (08/12/2022)

Chương 72 : Mới tới chiến nô! ~ (08/12/2022)

Chương 73 : Chiến Cung doanh! ~ (08/12/2022)

Chương 74 : Đáng thương đệ tam thế lực! ~ (08/12/2022)

Chương 75 : Sợ hãi! ~ (08/12/2022)

Chương 76 : Rèn đúc chiến cung! ~ (08/12/2022)

Chương 77 : Chiến vân mật bố! ~ (08/12/2022)

Chương 78 : Hắc vân ép thành! ~ (08/12/2022)

Chương 79 : Phi hành thú hồn! ~ (08/12/2022)

Chương 80 : Giết chóc! ~ (08/12/2022)

Chương 81 : Diệt! ~ (08/12/2022)

Chương 82 : Chương kiếm thuật đột phá! ~ (08/12/2022)

Chương 83 : Sợ hãi mà kinh! ~ (08/12/2022)

Chương 84 : Tướng cấp thú hồn! ~ (08/12/2022)

Chương 85 : Tướng cấp đại chiến! ~ (08/12/2022)

Chương 86 : Độc giác quỷ mã quần! ~ (08/12/2022)

Chương 87 : Dụ dỗ! ~ (08/12/2022)

Chương 88 : Khủng bố! ~ (08/12/2022)

Chương 89 : Đại chiến kết thúc! ~ (08/12/2022)

Chương 90 : Quỷ lâm sát cơ! ~ (08/12/2022)

Chương 91 : Thôn phệ! ~ (08/12/2022)

Chương 92 : Ta là Quỷ Tướng? ~ (08/12/2022)

Chương 93 : Thủ lĩnh chết rồi? ~ (08/12/2022)

Chương 94 : Thất sát Quỷ Tướng! ~ (08/12/2022)

Chương 95 : Tu bổ tường thành! ~ (08/12/2022)

Chương 96 : Lục tướng hội ngộ! ~ (08/12/2022)

Chương 97 : Hoang Nguyên? ~ (08/12/2022)

Chương 98 : Tái ngộ Man Phi! ~ (08/12/2022)

Chương 99 : Bí mật hội kiến! ~ (08/12/2022)

Chương 100 : Hồn dịch! ~ (08/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Quỷ Kiếm Chí Tôn