Sáng Thế Chí Tôn

Sáng Thế Chí Tôn

Tên khác: Sáng Thế Chí Tôn
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Thạch Tam
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 58 chương


Thông tin truyện Sáng Thế Chí Tôn

Bạn đang theo dõi đọc truyện full hay Sáng Thế Chí Tôn của tác giả Thạch Tam rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một cục gạch có thể hiện ra thần phật, nửa câu kinh văn có thể hàng phục thánh hầu, xuyên qua thiên địa bám thân trở thành Hồng Vũ.Hoàng Triều, Thần Ma, hào cường tranh hùng, giảo chạy bằng khí vân.Ngẩng đầu vọng tinh hỏi nguyệt, vùng thế giới này ai là Chí Tôn?Một cái từ Địa cầu xuyên qua mà đến trạch nam, tay cầm cấm vật mở hai mắt ra nháy mắt! Truyền thuyết bắt đầu từ đó...

Danh sách chương Sáng Thế Chí Tôn

Chương 1 : Cấm vật ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Bắc Hoang chân kinh ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Nối dõi tông đường (thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Nối dõi tông đường (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Tinh Hỏa Thần Lô (thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Tinh Hỏa Thần Lô (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Bất bình tao ngộ (thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Bất bình tao ngộ (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Trợ tu (thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Trợ tu (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Ma Tượng Kim Dực ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Ma Tượng Kim Dực (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 8 : Xuân Huy Lâu ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 8 : Xuân Huy Lâu (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 9 : Võ Liệt tinh doanh ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 9 : Võ Liệt tinh doanh (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 10 : Cáo ngự trạng ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 10 : Cáo ngự trạng (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 1 : Liệt mã ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 1 : Liệt mã (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Công xưởng Vân thị ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Công xưởng Vân thị (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Xuất doanh nghênh đón ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Xuất doanh nghênh đón (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Doanh trại đêm đầu tiên ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Doanh trại đêm đầu tiên (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Hổ Sơn thú băng ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Hổ Sơn thú băng (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Vật tay ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Vật tay (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Thiên Tâm khó dò ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Thiên Tâm khó dò (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 8 : Đại Thánh Nộ Hổ Kinh ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 8 : Đại Thánh Nộ Hổ Kinh (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 9 : Đại địa Ma Hồn trảm ( thượng) Canh [1] ~ (09/12/2022)

Chương 9 : Đại địa Ma Hồn trảm (trung) Canh [2] ~ (09/12/2022)

Chương 9 : Đại Địa Ma Hồn Trảm (hạ) Canh [3] ~ (09/12/2022)

Chương 10 : Ngưng Vân Hộ ~ (09/12/2022)

Chương 1 : Thuần phục ngựa ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 1 : Thuần phục ngựa (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 1 : Thuần phục ngựa (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Vô sỉ âm mưu ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Vô sỉ âm mưu (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 2 : Vô sỉ âm mưu (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Giết không tha ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Giết không tha (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 3 : Giết không tha (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Thành công cùng thắng lợi ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Thành công cùng thắng lợi (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 4 : Thành công cùng thắng lợi (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Pháp tôn ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Pháp tôn (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 5 : Pháp tôn (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Nhất Phẩm Hợp Chân ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Nhất Phẩm Hợp Chân (trung) ~ (09/12/2022)

Chương 6 : Nhất Phẩm Hợp Chân (hạ) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Đón gió! ( thượng) ~ (09/12/2022)

Chương 7 : Đón gió! (trung) ~ (09/12/2022)Bình luận truyện Sáng Thế Chí Tôn