Siêu Cấp Phù Không Thành

Siêu Cấp Phù Không Thành

Tên khác: Siêu Cấp Phù Không Thành
Thể loại: Khác
Tác giả: Chư Sinh Phù Đồ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 751 chương


Thông tin truyện Siêu Cấp Phù Không Thành

Bạn đang theo dõi truyen chu full Siêu Cấp Phù Không Thành của tác giả Chư Sinh Phù Đồ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khác này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Phong ấn tên thật Stephen Zhu bước lên truy tìm luyện kim thuật chung cực hàm nghĩa con đường.Vì đột phá phàm nhân cực hạn, hắn thả ra thần nghiệt giam cầm trên hằng tinh tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng bởi vậy gặp phải cao nhất áo thuật hội nghị thẩm phán, bị phán quyết vĩnh cửu giam cầm ở vặn vẹo hư không. Một viên kim sắc tượng thụ hạt giống gợi ra thời không loạn lưu để hắn may mắn chạy trốn, nhưng mất đi tất cả hắn không thể không bắt đầu lại từ đầu kiến tạo thuộc về mình phù không thành.Vào lúc này, hắn mới phát hiện mình đã không ở nguyên lai vũ trụ...

Danh sách chương Siêu Cấp Phù Không Thành

Chương 1 : Muốn phú trước tiên tuốt thụ! ~ (03/12/2022)

Chương 2 : Đào hầm đại sư ~ (03/12/2022)

Chương 3 : Trụ sở dưới mặt đất ~ (03/12/2022)

Chương 4 : Thời đại đồ sắt ~ (03/12/2022)

Chương 5 : Dân bản địa ~ (03/12/2022)

Chương 06 : Stephen chiến đấu ~ (03/12/2022)

Chương 07 : Phương đông tiên dân ~ (03/12/2022)

Chương 08 : Norman người ~ (03/12/2022)

Chương 09 : Thương đội ~ (03/12/2022)

Chương 10 : Trộm mỏ ~ (03/12/2022)

Chương 11 : Trộm mỏ (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 12 : Trộm mỏ (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 13 : Sinh ý ~ (03/12/2022)

Chương 14 : Phản loạn ~ (03/12/2022)

Chương 15 : Mưu đồ (một) ~ (03/12/2022)

Chương 16 : Mưu đồ (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 17 : Mưu đồ (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 18 : Mưu đồ (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 19 : Kịch chiến (một) ~ (03/12/2022)

Chương 20 : Kịch chiến (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 21 : Kịch chiến (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 22 : Quỷ Thuật ~ (03/12/2022)

Chương 23 : Quỷ Thuật (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 24 : Quỷ Thuật (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 25 : Cướp đoạt ~ (03/12/2022)

Chương 26 : Cướp đoạt (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 27 : Cướp đoạt (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 28 : Cướp đoạt (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 29 : Cướp đoạt (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 30 : Cướp đoạt (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 31 : Cướp đoạt (bảy) ~ (03/12/2022)

Chương 32 : Ác linh ~ (03/12/2022)

Chương 33 : Ác linh (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 34 : Ác linh (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 35 : Ác linh (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 36 : Phân phối ~ (03/12/2022)

Chương 37 : Phân phối (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 38 : Phân phối (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 39 : Phân phối (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 40 : Thức tỉnh (một) ~ (03/12/2022)

Chương 41 : Thức tỉnh (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 42 : Thức tỉnh (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 43 : Thức tỉnh (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 44 : Thức tỉnh (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 45 : Thức tỉnh (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 46 : Trang viên (một) ~ (03/12/2022)

Chương 47 : Trang viên (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 48 : Trang viên (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 49 : Trang viên (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 50 : Trang viên (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 51 : Vu sư tháp (một) ~ (03/12/2022)

Chương 52 : Vu sư tháp (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 53 : Vu sư tháp (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 54 : Vu sư tháp (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 55 : Nữ yêu (một) ~ (03/12/2022)

Chương 56 : Nữ yêu (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 57 : Nữ yêu (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 58 : Nữ yêu (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 59 : Nữ yêu (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 60 : Nữ yêu (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 61 : Hóa thú (một) ~ (03/12/2022)

Chương 62 : Hóa thú (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 63 : Hóa thú (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 64 : Hóa thú (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 65 : Hóa thú (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 66 : Hóa thú (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 67 : Tháp Linh (một) ~ (03/12/2022)

Chương 68 : Tháp Linh (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 69 : Tháp Linh (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 70 : Tháp Linh (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 71 : Long thành (một) ~ (03/12/2022)

Chương 72 : Long thành (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 73 : Khu mỏ quặng (một) ~ (03/12/2022)

Chương 74 : Khu mỏ quặng (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 75 : Khu mỏ quặng (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 76 : Khu mỏ quặng (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 77 : Cự Long (một) ~ (03/12/2022)

Chương 78 : Cự Long (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 79 : Cự Long (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 80 : Cự Long (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 81 : Cự Long (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 82 : Cự Long (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 83 : May vá (một) ~ (03/12/2022)

Chương 84 : May vá (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 85 : May vá (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 86 : May vá (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 87 : May vá (năm) ~ (03/12/2022)

Chương 88 : May vá (sáu) ~ (03/12/2022)

Chương 89 : May vá (bảy) ~ (03/12/2022)

Chương 90 : May vá (tám) ~ (03/12/2022)

Chương 91 : Phi thiên (một) ~ (03/12/2022)

Chương 92 : Phi thiên (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 93 : Hàng hải (một) ~ (03/12/2022)

Chương 94 : Hàng hải (hai) ~ (03/12/2022)

Chương 95 : Hàng hải (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 96 : Hàng hải (bốn) ~ (03/12/2022)

Chương 97 : Học viện (một) ~ (03/12/2022)

Chương 98 : Học viện (hai ) ~ (03/12/2022)

Chương 99 : Học viện (ba) ~ (03/12/2022)

Chương 100 : Học viện (bốn) ~ (03/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Siêu Cấp Phù Không Thành