Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư

Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư

Tên khác: Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Một Lạc Đích Du Ngâm Thi Nhân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 460 chương


Thông tin truyện Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư

Bạn đang theo dõi trruyen Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư của tác giả Một Lạc Đích Du Ngâm Thi Nhân rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Siêu Cấp Thần Thú Dưỡng Thực Đại SưLàm người khác còn vì nhận được một đầu dị thú mà đắc chí thời điểm, Khương Thần đã tại bồi dưỡng ở thứ một ngàn đầu linh thú.Làm người khác còn đang vì nhận được một đầu Linh Thú vắt hết óc, liều chết liều sống thời điểm, Khương Thần cũng định đem một vạn đầu chiến thú tất cả đều bồi dưỡng thành tiên thú rồi.Làm người khác bị một đầu Tiên Thú giết được thê thảm vô cùng thời điểm, Khương Thần đã suất lĩnh hắn Tiên Thú đại quân, đạp bằng một đám Tiên Thú tộc quần.Làm người khác còn đang hướng một đầu Thần Thú quỳ bái thời điểm, Khương Thần đã đem vô số Thần Thú nuôi nhốt, cho hắn sinh sôi nẩy nở cần có Thần Thú.Thuần phục thú chi đạo, đùa không chỉ có là chất lượng, còn có số lượng. Mà nhìn Khương Thần nhận được Thần Thú nuôi dưỡng hệ thống sau, làm sao chế tạo ra một chi, xưng bá thiên địa, duy ngã độc tôn Thần Thú đại quân.

Danh sách chương Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư

Chương 01 : Tiểu nhân bức bách ~ (15/11/2022)

Chương 02 : Độc Giác Lang thú ~ (15/11/2022)

Chương 03 : Một kích giết chết ~ (15/11/2022)

Chương 04 : Hồn giả hiệp hội ~ (15/11/2022)

Chương 05 : Gặp gỡ gây khó khăn ~ (15/11/2022)

Chương 06 : Phấn khởi phản kích ~ (15/11/2022)

Chương 07 : Gia tộc kho vũ khí ~ (15/11/2022)

Chương 08 : Thái Dương hỏa luyện ~ (15/11/2022)

Chương 09 : Sát phạt quyết định ~ (15/11/2022)

Chương 10 : Lấy ra hồn lực ~ (15/11/2022)

Chương 11 : Hồn lực ngọc phù ~ (15/11/2022)

Chương 12 : Gấp đôi cuồng hóa ~ (15/11/2022)

Chương 13 : Lưỡng bại câu thương ~ (15/11/2022)

Chương 14 : Điên cuồng giết chóc ~ (15/11/2022)

Chương 15 : Tộc trưởng hiện thân ~ (15/11/2022)

Chương 16 : Tảo thanh nhiệm vụ ~ (15/11/2022)

Chương 17 : Cậy mạnh cướp đoạt ~ (15/11/2022)

Chương 18 : Khinh người quá đáng ~ (15/11/2022)

Chương 19 : Dương Húc ngạo mạn ~ (15/11/2022)

Chương 20 : Ấu điểu đau buồn hót ~ (15/11/2022)

Chương 21 : Gió giục mây vần ~ (15/11/2022)

Chương 22 : Sói con tấn cấp ~ (15/11/2022)

Chương 23 : Thâm Uyên Huyễn Cảnh ~ (15/11/2022)

Chương 24 : Hoa cúc bị bộc ~ (15/11/2022)

Chương 25 : Giết người diệt khẩu ~ (15/11/2022)

Chương 26 : Vô tình gặp được kẻ thù ~ (15/11/2022)

Chương 27 : Chân tướng tử vong của phụ thân ~ (15/11/2022)

Chương 28 : Hóa đá chi vũ ~ (15/11/2022)

Chương 29 : Tháp Thử Hồn ~ (15/11/2022)

Chương 30 : Hồn thức uy áp ~ (15/11/2022)

Chương 31 : Hút thành ngu ngốc ~ (15/11/2022)

Chương 32 : Tầng thứ tám ~ (15/11/2022)

Chương 33 : Cực độ nguy hiểm ~ (15/11/2022)

Chương 34 : Vân Mặc thỏa hiệp ~ (15/11/2022)

Chương 35 : Đi lên tầng chín ~ (15/11/2022)

Chương 36 : Vu oan hãm hại ~ (15/11/2022)

Chương 37 : Thương Long Hồn Văn ~ (15/11/2022)

Chương 38 : Đáng sợ uy năng ~ (15/11/2022)

Chương 39 : Cường thế chống lại ~ (15/11/2022)

Chương 40 : Truyền thừa Bảo Châu ~ (15/11/2022)

Chương 41 : Khổng lồ hài cốt ~ (15/11/2022)

Chương 42 : Hoàn toàn giết chết ~ (15/11/2022)

Chương 43 : Chức năng điều khiển tự động ~ (15/11/2022)

Chương 44 : Hài cốt chiến thú ~ (15/11/2022)

Chương 45 : Liên thủ tạo áp lực ~ (15/11/2022)

Chương 46 : Khổng lồ rung động ~ (15/11/2022)

Chương 47 : Vạch mặt ~ (15/11/2022)

Chương 48 : Thiên Hồng nguyên mỏ ~ (15/11/2022)

Chương 49 : Thượng phẩm nguyên thạch ~ (15/11/2022)

Chương 50 : Đánh chết băng tằm ~ (15/11/2022)

Chương 51 : Nữ tử thần bí ~ (15/11/2022)

Chương 52 : Cấp thấp linh tuyền ~ (15/11/2022)

Chương 53 : Âm mưu khổng lồ ~ (15/11/2022)

Chương 54 : Chức năng truyền tin ~ (15/11/2022)

Chương 55 : Đại chiến bắt đầu ~ (15/11/2022)

Chương 56 : Linh hồ thiên uy ~ (15/11/2022)

Chương 57 : Toàn quân bị diệt ~ (15/11/2022)

Chương 58 : Phệ Hồn Kim Thử ~ (15/11/2022)

Chương 59 : Võ Tông bảo khí ~ (15/11/2022)

Chương 60 : Đại cục đã định ~ (15/11/2022)

Chương 61 : Cậy mạnh cướp đoạt ~ (15/11/2022)

Chương 62 : Địch nhân chợt hiện ~ (15/11/2022)

Chương 63 : Dụ địch xâm nhập ~ (15/11/2022)

Chương 64 : Linh hồn chi châu ~ (15/11/2022)

Chương 65 : Linh cấp ý chí ~ (15/11/2022)

Chương 66 : Khống Thạch thuật ~ (15/11/2022)

Chương 67 : Không gian chi lực ~ (15/11/2022)

Chương 68 : Niềm vui bất ngờ ~ (15/11/2022)

Chương 69 : Giả Diện Hắc Hồ ~ (15/11/2022)

Chương 70 : Khương gia biến cố ~ (15/11/2022)

Chương 71 : Lại vào hồn tháp ~ (15/11/2022)

Chương 72 : Sở gia sứ giả ~ (15/11/2022)

Chương 73 : Trực tiếp diệt sát ~ (15/11/2022)

Chương 74 : Trì hoãn thời gian ~ (15/11/2022)

Chương 75 : Linh hồn phân thân ~ (15/11/2022)

Chương 76 : Thôn vân thổ vụ ~ (15/11/2022)

Chương 77 : Kiếm chi hồn văn ~ (15/11/2022)

Chương 78 : Lạc Diệp sơn trang ~ (15/11/2022)

Chương 79 : Tánh mạng nguyên dịch ~ (15/11/2022)

Chương 80 : Địa mẫu bào tử ~ (15/11/2022)

Chương 81 : Hoàn toàn cắn nuốt ~ (15/11/2022)

Chương 82 : Hấp năng địa mẫu ~ (15/11/2022)

Chương 83 : Đáng sợ phòng ngự ~ (15/11/2022)

Chương 84 : Mai phục ám toán ~ (15/11/2022)

Chương 85 : Đối chiến Võ Tông ~ (15/11/2022)

Chương 86 : Thiên Cơ vào trú ~ (15/11/2022)

Chương 87 : Tầm Bảo Địa Thử ~ (15/11/2022)

Chương 88 : Thủy Tinh cung điện ~ (15/11/2022)

Chương 89 : Kiến khổng lồ ~ (15/11/2022)

Chương 90 : Ngũ đại gia tộc ~ (15/11/2022)

Chương 91 : Chịu khổ giam cầm ~ (15/11/2022)

Chương 92 : Không gian thuấn di ~ (15/11/2022)

Chương 93 : Xông cửa thứ ba ~ (15/11/2022)

Chương 94 : Lâm vào cục diện bế tắc ~ (15/11/2022)

Chương 95 : Sau tam quan ~ (15/11/2022)

Chương 96 : Nhập môn đệ tử ~ (15/11/2022)

Chương 97 : Tích thần luyện hồn ~ (15/11/2022)

Chương 98 : Toàn diện tăng lên ~ (15/11/2022)

Chương 99 : Sưu Thiên Linh Thử ~ (15/11/2022)

Chương 100 : Bắt Võ Tông (thượng) ~ (15/11/2022)  12345

Bình luận truyện Siêu Cấp Thần Thú Nuôi Dưỡng Đại Sư