Siêu Huyền Huyễn Văn Minh

Siêu Huyền Huyễn Văn Minh

Tên khác: Siêu Huyền Huyễn Văn Minh
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Hạ Thực
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 406 chương


Thông tin truyện Siêu Huyền Huyễn Văn Minh

Bạn đang theo dõi trruyen Siêu Huyền Huyễn Văn Minh của tác giả Hạ Thực rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Hạ Triều một tỉnh mộng tới, thế giới long trời lở đất.Ngoài cửa sổ kiến trúc một mảnh rực sáng, tán dật xuất đạo đạo phù trận Thần huy, màn ảnh trong thiếu nữ minh tinh phiên nhiên khởi vũ, có huyễn ảnh tiên hạc lưu quang, thiên hoa mạn mạn, quảng cáo trong có đạo Chân Nhân ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt mang quang, khàn cả giọng hô to chỉ cần 998, thành đạo chân kinh mang về nhà.Ta sát, đây là cái gì quỷ?Giữa lúc hắn mờ mịt thất thố thời điểm, một đạo lưu quang phi kiếm ngang dọc xẹt qua, thượng thư lời quảng cáo: "Gió mặc gió, mưa mặc mưa, an toàn tin cậy, thiên phong phi kiếm chuyển phát nhanh, loài người lựa chọn tốt nhất!"Ở đây, tư duy khả duyệt đọc, trận đồ ngưng pháp khí, đã có thể khống chế Tinh Thần hoành hành vô tận hư không, cũng có thể điều khiển Thái Dương đổ Thần Ma thế giới!Phi kiếm truyền chuyển phát nhanh, nơi này là siêu huyền huyễn văn minh!

Danh sách chương Siêu Huyền Huyễn Văn Minh

Chương 1 : Siêu huyền huyễn thế giới ~ (30/10/2022)

Chương 342 : Khoảng chừng trái phải thăm dò cùng liên luỵ ~ (30/10/2022)

Chương 343 : Thần hóa chi tuyền tin tức tương lai! ~ (30/10/2022)

Chương 344 : 1 đầu chờ mong ái tình thần viên ~ (30/10/2022)

Chương 345 : Thành chủ xin cứ tự nhiên ~ (30/10/2022)

Chương 346 : Nhân thần chi kém ~ (30/10/2022)

Chương 347 : Giết tuyệt toàn trường! ~ (30/10/2022)

Chương 348 : Đến từ chính 3 giai sinh linh nhận lỗi! ~ (30/10/2022)

Chương 349 : Thần hóa chi tuyền tin tức ~ (30/10/2022)

Chương 350 : Xuất phát đi tới thần hóa chi tuyền ~ (30/10/2022)

Chương 351 : Tiến vào thu giới sơn giành thần hóa chi tuyền ~ (30/10/2022)

Chương 2 : Chấn động tư duy duyệt độc! ~ (30/10/2022)

Chương 3 : 30 lần tư duy cường độ ~ (30/10/2022)

Chương 4 : Đoán Thần Cường Niệm ~ (30/10/2022)

Chương 5 : Ảo trận khảo nghiệm mãn phân! ~ (30/10/2022)

Chương 6 : Phù Văn hệ thống ~ (30/10/2022)

Chương 7 : Khai Quang ~ (30/10/2022)

Chương 8 : Ẩn nấp cùng trang soái ~ (30/10/2022)

Chương 9 : 2 lăng tử cũng sẽ có mùa xuân ~ (30/10/2022)

Chương 10 : Tin hay không ~ (30/10/2022)

Chương 11 : Tu sĩ chi lực ~ (30/10/2022)

Chương 12 : Bạch thoại văn vận động ~ (30/10/2022)

Chương 13 : Chư thiên phạt ta ta giết chư thiên ~ (30/10/2022)

Chương 14 : Kiêu ngạo cùng quật cường ~ (30/10/2022)

Chương 15 : Sáng tạo cái mới Khai Quang trận đồ! ~ (30/10/2022)

Chương 16 : 1 khắc Thiên Đường ~ (30/10/2022)

Chương 17 : 1 khắc Địa Ngục ~ (30/10/2022)

Chương 18 : Nhân sinh trầm thấp ~ (30/10/2022)

Chương 19 : Trở thành tu sĩ! ~ (30/10/2022)

Chương 20 : Thần niệm kết nối phù văn hệ thống! ~ (30/10/2022)

Chương 21 : Kinh động siêu cường tu sĩ! ~ (30/10/2022)

Chương 22 : Đại năng hàng lâm ~ (30/10/2022)

Chương 23 : Trở về học viện ~ (30/10/2022)

Chương 24 : Hiệp hội Kim sắc phi kiếm ~ (30/10/2022)

Chương 25 : Ẩn núp Ma Thần sát thủ! ~ (30/10/2022)

Chương 26 : Câu dẫn! ~ (30/10/2022)

Chương 27 : Pháp lực ngưng trận đồ ~ (30/10/2022)

Chương 28 : Màu bạc Tinh Không Phi Toa ~ (30/10/2022)

Chương 29 : Nguy rồi bị mai phục? ~ (30/10/2022)

Chương 30 : Người cùng thần chênh lệch ~ (30/10/2022)

Chương 31 : Thệ ngôn ~ (30/10/2022)

Chương 32 : Trận đồ phương pháp ~ (30/10/2022)

Chương 33 : Thế nhân đều tịch ~ (30/10/2022)

Chương 34 : Đông châu chấn động ~ (30/10/2022)

Chương 35 : Đại năng trở lại ~ (30/10/2022)

Chương 36 : 1 tịch phất nhanh ~ (30/10/2022)

Chương 37 : Nhân đạo sôi trào ~ (30/10/2022)

Chương 38 : Đến từ chính các nơi thiên tài ~ (30/10/2022)

Chương 39 : Chênh lệch? ~ (30/10/2022)

Chương 40 : Đây mới là chênh lệch! ~ (30/10/2022)

Chương 41 : Trận đồ 49 đạo Phù Văn! ~ (30/10/2022)

Chương 42 : Nhân Gian có chính khí cuồn cuộn mà trường tồn! ~ (30/10/2022)

Chương 43 : Triệt triệt để để quái vật ~ (30/10/2022)

Chương 44 : Có tiền chính là tùy hứng ~ (30/10/2022)

Chương 45 : Bị gài bẫy ~ (30/10/2022)

Chương 46 : Huyễn ảnh hạc vũ! ~ (30/10/2022)

Chương 47 : Đã định trước cô độc 1 sinh ~ (30/10/2022)

Chương 48 : Trận đồ bạo tạc ~ (30/10/2022)

Chương 49 : Bạo tạc cuồng nhân ~ (30/10/2022)

Chương 50 : Cho ta cái Thái Dương diệt thế dùng ~ (30/10/2022)

Chương 51 : Long Môn khảo thi bắt đầu! ~ (30/10/2022)

Chương 52 : Phóng qua Long Môn Phi Long Tại Thiên! ~ (30/10/2022)

Chương 53 : Ta đi diệt cái thế ~ (30/10/2022)

Chương 54 : Tận thế ~ (30/10/2022)

Chương 55 : Kinh động 1 thành! ~ (30/10/2022)

Chương 56 : 1 đàn Thần Ma phế vật ~ (30/10/2022)

Chương 57 : Người có tên cây có bóng ~ (30/10/2022)

Chương 58 : Huyễn Mê Hoa trên dưới trận đồ! ~ (30/10/2022)

Chương 59 : Thành công ~ (30/10/2022)

Chương 60 : Siêu phàm thần vật ~ (30/10/2022)

Chương 61 : Phải toàn bộ bắt được tay! ~ (30/10/2022)

Chương 62 : Siêu phàm thần vật Thần Phách Chi Nguyên ~ (30/10/2022)

Chương 63 : Thiên Bi 5000 năm tân sinh thi đấu bắt đầu! ~ (30/10/2022)

Chương 64 : Quét tách biệt mới! ~ (30/10/2022)

Chương 65 : Thứ 1! ~ (30/10/2022)

Chương 66 : Quét phân tiến hành trong ~ (30/10/2022)

Chương 67 : Theo đuổi không bỏ! ~ (30/10/2022)

Chương 68 : Ra sức 1 cược ~ (30/10/2022)

Chương 69 : Bị người xem thấu ~ (30/10/2022)

Chương 70 : Thí luyện bắt đầu ~ (30/10/2022)

Chương 71 : Ngược tính giờ ~ (30/10/2022)

Chương 72 : Phanh! ~ (30/10/2022)

Chương 73 : Nổ tung nghệ thuật ~ (30/10/2022)

Chương 74 : Thần Phách Chi Nguyên thăng hoa thân thể! ~ (30/10/2022)

Chương 75 : Chịu đựng! ~ (30/10/2022)

Chương 76 : Bạo tạc trận đồ tương lai ~ (30/10/2022)

Chương 77 : Oanh oanh liệt liệt! ~ (30/10/2022)

Chương 78 : Cái người điên này lại nữa rồi! ~ (30/10/2022)

Chương 79 : Toàn trường tĩnh lặng! ~ (30/10/2022)

Chương 80 : Ngưỡng vọng Thiên Bi ~ (30/10/2022)

Chương 81 : Nghiên cứu bạo tạc trận đồ! ~ (30/10/2022)

Chương 82 : Trong truyền thuyết địa lôi? ~ (30/10/2022)

Chương 83 : Khiến người ta buồn nôn Kết Đan cường giả ~ (30/10/2022)

Chương 84 : Cứng rắn chống lại Kết Đan! ~ (30/10/2022)

Chương 85 : Tự bạo cuồng ma Tề Chiếu Hành ~ (30/10/2022)

Chương 86 : Địa lôi xuất thế! ~ (30/10/2022)

Chương 87 : 100 ức! Rơi vào nhà nào ~ (30/10/2022)

Chương 88 : Lóe sáng gặt hái ~ (30/10/2022)

Chương 89 : Tử Mẫu Liên Bạo Lôi! ~ (30/10/2022)

Chương 90 : Ẩn sâu công cùng danh ~ (30/10/2022)  12345

Bình luận truyện Siêu Huyền Huyễn Văn Minh