Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Tên khác: Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 527 chương


Thông tin truyện Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên hạ vạn vật làm thần. Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiện đi tới nơi này phiến thiên địa, trên đời này mới có tiên, Cao Tiện sắc phong vạn vật, trên đời này mới có thần.

Danh sách chương Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Chương 1 : Không trần tử đại tiên cùng con lừa ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Tuyệt thế kiếm khách ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Núi hoang luận kiếm ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Củng châu thành ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Ma khí tăng vọt ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Dưới ánh trăng hoa nở ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Đại tiên dương danh ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Tiền đúng chỗ thế là được ~ (28/10/2022)

Chương 9 : Trường sinh bất lão ? ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Trung thành và tận tâm lư hộ pháp ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Thích khách ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Quang hàn 14 châu kiếm ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Dâm hoa tiên kinh ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Đất rộng trời cao vân ở chỗ sâu trong ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Ta hôm nay thượng nhân ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Trích tiên hạ phàm trần ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Hồng uyên ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Ta tu luyện là kiếm khí ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Thâm tàng bất lộ át chủ bài ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Thật là lợi hại kiếm khí ! ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Bổn đại tiên uy danh vậy mà truyền đến Giang Châu ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Đây mới thực sự là thần tiên ~ (28/10/2022)

Chương 23 : Một lòng cứu người không cầu hồi báo thần tiên sống ~ (28/10/2022)

Chương 24 : Từ từ tiên khí ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Cái thế con lừa ma đầu ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Ngũ Thần Giáo ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Giết người tru tâm? ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Phi kiếm truyền thư ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Không bụi Tiên Quân miếu ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Thiên hạ đệ nhị mười một cao thủ khinh công ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Sông đình đêm ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Hoa đăng tiết ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Độc thần ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Tuyệt đối không thể cao điệu ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Một khúc tấu thôi phi yên tán hoa ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Thần tiên đánh nhau ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Một kiếm đoạn Giang Hà ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Trần thế kiến càng ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Thiên mệnh không chống đỡ Diêm La ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Cổ thần con rết ~ (28/10/2022)

Chương 42 : Nhân gian tịch mịch trường sinh khách ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Ngũ Thần Giáo kết cục ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Địa cung bảo tàng ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Kim châu lâu ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Thành bắc hoa nở ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Đại sư ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Hộ pháp thần hiện ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Mây quân ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Thời điểm đến ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Ráng mây du lịch ~ (28/10/2022)

Chương 52 : Tiên đan diệu dược ~ (28/10/2022)

Chương 53 : Trong tay áo gạo ~ (28/10/2022)

Chương 54 : Trong mây tiên ~ (28/10/2022)

Chương 55 : Người thiếu niên muốn biết thiên địa dày ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Trong đầm tiên ấm ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Trong mây giới ~ (28/10/2022)

Chương 58 : Khi còn ngàn dặm trời hạn gặp mưa ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Thần tiên tác ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Thượng thiên (cảm tạ hồng trần ba ngàn giới minh chủ) ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Mộng (minh chủ tăng thêm) ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Trong mây gửi sách ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Lương từ trên trời hạ xuống ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Bái hoàng thần ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Thần chỉ hiển linh? ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Áo trắng pháp sư ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Vạch trần ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Trên trời rơi xuống một chưởng ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Thiên phú hai bên ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Khoảng cách thiên vân trăm mét điểm cuối cùng ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Mưa to mưa lớn ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Hoàn nguyện ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Tai đi phúc đến ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Yến định phủ ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Đan dược và tiên đỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Du phương đạo sĩ ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Thần đỉnh xuất thế ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Chạy mau ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Sinh mà vì thánh ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Ty Thiên giam ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Cầu đan thuật ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Trường Sinh Đan trải qua ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Tiên nhân ở nơi nào? ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Thần tiên cần gì phải phàm nhân phong? ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Liền là nhân gian trường sinh khách ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Nhân quả thanh toán xong ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Không hỏi thương sinh ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Nằm yêu nhớ ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Thanh sam văn sĩ cùng thẻ tre ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Mộng Thiên Tiên ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Gặp nhau ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Sách lão ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Đại đạo huyền kinh ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Thật là sắc bén kiếm ~ (28/10/2022)

Chương 95 : Trong ao cá ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Thành kính cảm động tiên nhân? ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Thiên Tiên phối ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Quần ma vào kinh thành ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Hồ yêu hỏi tiên ~ (28/10/2022)

Chương 100 : Thiên tử ra kinh ~ (28/10/2022)  123456

Bình luận truyện Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên