Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)

Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)

Tên khác: Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)
Thể loại: Hệ Thống , Huyền Huyễn , Dị Giới , Xuyên Không
Tác giả: Khinh Phù Nhỉ Nhất Tiếu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 335 chương


Thông tin truyện Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)

Hạng Vân, lại ngoài ý muốn xuyên việt qua dị giới, trở thành thế tử phế vật, nhận hết thế nhân chế giễu, huynh trưởng khi nhục, thậm chí ngay cả mình phụ thân đều không nhận hắn đứa con trai này.Mà ở người mang tuyệt thế Võ Hiệp Hệ Thống sau, hắn tại dị giới mở ra bật hack nhân sinh, ngươi có Nghịch Thiên Ma Công, ta có Hấp Tinh Đại Pháp, ngươi có Vô Thượng Kiếm Đạo, ta có Độc Cô Cửu Kiếm, võ hiệp tuyệt học nơi tay, đại lục tung hoành...Lại nhìn cái này xú danh chiêu lấy cực phẩm nhỏ thế tử, như thế nào tại dị giới tiêu dao, độc lĩnh phong tao, trở thành võ học chi thần!

Danh sách chương Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)

Chương 1 : Đập Màn Ảnh Nhỏ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Đập Màn Ảnh Nhỏ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Thật Sự Xuyên Không (1) ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Thật Sự Xuyên Không (2) ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Cực Phẩm Thế Tử (1) ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Cực Phẩm Thế Tử (2) ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Khinh Công Thủy Thượng Phiêu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Khinh Công Thủy Thượng Phiêu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Lầu Son Tửu Nhục Xú (1) ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Lầu Son Tửu Nhục Xú (2) ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Trời Sinh Không Linh Căn (1) ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Trời Sinh Không Linh Căn (2) ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Thất Vọng Cực Độ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Thất Vọng Cực Độ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Hệ Thống Kim Dung Võ Hiệp (1) ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Hệ Thống Kim Dung Võ Hiệp (2) ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Thần Hành Bách Biến (1) ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Thần Hành Bách Biến (2) ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Cõi Mộng Chân Thực (1) ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Cõi Mộng Chân Thực (2) ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Công Đức Tạo Hóa Quyết (1) ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Công Đức Tạo Hóa Quyết (2) ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Thiên Hàng Thần Triệu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Thiên Hàng Thần Triệu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Thần Kiếm Tông (1) ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Thần Kiếm Tông (2) ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Thế Tử Tha Mạng (1) ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Thế Tử Tha Mạng (2) ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Nhất Vân Võ Giả Chi Cảnh (1) ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Nhất Vân Võ Giả Chi Cảnh (2) ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Điên Cuồng Uống Ngũ Độc Tửu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Điên Cuồng Uống Ngũ Độc Tửu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Thế Tử Say Rượu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Thế Tử Say Rượu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Tây Bắc Tuyết Lang Kỵ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Tây Bắc Tuyết Lang Kỵ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Ngân Thành (1) ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Ngân Thành (2) ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Lương Lão Đầu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Lương Lão Đầu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Thành Môn Chi Tranh (1) ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Thành Môn Chi Tranh (2) ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Tốt Hai Ta Điều Muốn (1) ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Tốt Hai Ta Điều Muốn (2) ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Ngươi Đã Xong, Tới Phiên Ta (1) ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Ngươi Đã Xong, Tới Phiên Ta (2) ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Không Người Có Thể Ngăn (1) ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Không Người Có Thể Ngăn (2) ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Hắn Gọi "Hạng Vân" (1) ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Hắn Gọi "Hạng Vân" (2) ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Thế Tử Hồi Phủ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Thế Tử Hồi Phủ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Nội Ngoại Thông Thấu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Nội Ngoại Thông Thấu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Trên Giường Sát Thần (1) ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Trên Giường Sát Thần (2) ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Sâu Không Lường Được (1) ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Sâu Không Lường Được (2) ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Trĩ Phượng Công Chúa (1) ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Trĩ Phượng Công Chúa (2) ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Huynh Đệ Gặp Nhau (1) ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Huynh Đệ Gặp Nhau (2) ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Thiếp Tâm Lương Dược (1) ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Thiếp Tâm Lương Dược (2) ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Thái Độ Khác Thường (1) ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Thái Độ Khác Thường (2) ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Xích Hỏa Vân Tinh (1) ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Xích Hỏa Vân Tinh (2) ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Một Triệu Lượng (1) ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Một Triệu Lượng (2) ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Không Chỗ Ngồi (1) ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Không Chỗ Ngồi (2) ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Vi Tiểu Bảo (1) ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Vi Tiểu Bảo (2) ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Thọ Yến Bắt Đầu (1) ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Thọ Yến Bắt Đầu (2) ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Vạn Lý Giang Sơn Đồ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Vạn Lý Giang Sơn Đồ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Ngã (1) ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Ngã (2) ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Lễ Nhẹ Tình Ý Nặng (1) ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Lễ Nhẹ Tình Ý Nặng (2) ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Đêm Trăng Đấu Thơ (1) ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Đêm Trăng Đấu Thơ (2) ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Tài Tử Xuất Hiện Lớp Lớp (1) ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Tài Tử Xuất Hiện Lớp Lớp (2) ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Đạt Tới Đỉnh Cao (1) ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Đạt Tới Đỉnh Cao (2) ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Tuyệt Thế Chi Tác (1) ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Tuyệt Thế Chi Tác (2) ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Lần Nữa Triệu Kiến (1) ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Lần Nữa Triệu Kiến (2) ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Một Bước Lên Mây (1) ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Một Bước Lên Mây (2) ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Nghi Vấn (1) ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Nghi Vấn (2) ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Thủ Để Hạ Kiến Chân Chương (1) ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Thủ Để Hạ Kiến Chân Chương (2) ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Thần Tác (1) ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Thần Tác (2) ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Ta Không Biết Võ Công (Ngã Bất Hội Võ Công)