Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Tên khác: Ta Một Ngày Có 48 Giờ
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 369 chương


Thông tin truyện Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Bạn đang theo dõi đọc truyện ol Ta Một Ngày Có 48 Giờ của tác giả Tiểu Ngốc Chiêu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khoa Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời - (Một ngày của ta có 48 giờ)Một tháng trước Trương Hằng phát hiện mình thời gian một ngày nhiều hơn 24 tiếng, cùng lúc đó hắn cũng bị cuốn vào đến một trận trò chơi nguy hiểm bên trong...Vô hạn lưu, nhẹ nhõm hướng.NVC phải tự học luyện tập kĩ năng, khi nào đủ điều kiện thì mới tăng level skill được.

Danh sách chương Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Chương 1 : Thêm ra 24 giờ ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Đang thái phân bố tuyển thư pháp ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Đứng im thế giới ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Minh ước ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Trò chơi bắt đầu (cầu phiếu đề cử) ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Hoang đảo cầu sinh thiên (1) ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Hoang đảo cầu sinh thiên (2) ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Hoang đảo cầu sinh thiên (3) ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Hoang đảo cầu sinh thiên (4) ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Hoang đảo cầu sinh thiên (5) ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Hoang đảo cầu sinh thiên (6) ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Hoang đảo cầu sinh thiên (7) ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Hoang đảo cầu sinh thiên (8) ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Hoang đảo cầu sinh thiên (9) ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Hoang đảo cầu sinh thiên (10) ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Hoang đảo cầu sinh thiên (11) ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Hoang đảo cầu sinh thiên (12) ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Hoang đảo cầu sinh thiên (13) ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Hoang đảo cầu sinh thiên (14) ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Hoang đảo cầu sinh thiên (xong) ~ (11/10/2021)

Chương 22 : Minh châu ở bên ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Báo động ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Người khác nhau ~ (11/10/2021)

Chương 25 : Thẩm Hi Hi ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Đường đi ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Cắm trại dã ngoại ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Hai mũi tên ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Hữu nghị khảo nghiệm ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Vòng thứ hai trò chơi ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Đông Kinh trôi đi thiên (1) ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Đông Kinh trôi đi thiên (2) ~ (11/10/2021)

Chương 33 : Đông Kinh trôi đi thiên (3) ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Đông Kinh trôi đi thiên (4) ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Đông Kinh trôi đi thiên (5) ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Đông Kinh trôi đi thiên (6) ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Đông Kinh trôi đi thiên (7) ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Đông Kinh trôi đi thiên (8) ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Đông Kinh trôi đi thiên (9) ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Đông Kinh trôi đi thiên (10) ~ (11/10/2021)

Chương 41 : Đông Kinh trôi đi thiên (11) ~ (11/10/2021)

Chương 42 : Đông Kinh trôi đi thiên (12) ~ (11/10/2021)

Chương 43 : Đông Kinh trôi đi thiên (13) ~ (11/10/2021)

Chương 44 : Đông Kinh trôi đi thiên (14) ~ (11/10/2021)

Chương 45 : Đông Kinh trôi đi thiên (15) ~ (11/10/2021)

Chương 46 : Đông Kinh trôi đi thiên (16) ~ (11/10/2021)

Chương 47 : Đông Kinh trôi đi thiên (17) ~ (11/10/2021)

Chương 48 : Đông Kinh trôi đi thiên (18) ~ (11/10/2021)

Chương 49 : Đông Kinh trôi đi thiên (19) ~ (11/10/2021)

Chương 50 : Đông Kinh trôi đi thiên (20) ~ (11/10/2021)

Chương 51 : Đông Kinh trôi đi thiên (hai mươi mốt) ~ (11/10/2021)

Chương 52 : Đông Kinh trôi đi thiên (xong) ~ (11/10/2021)

Chương 53 : Ma Lặc Tư so ~ (11/10/2021)

Chương 54 : Đuổi theo nó! ~ (11/10/2021)

Chương 55 : Thù lao ~ (11/10/2021)

Chương 56 : Mỹ thực trong ngõ tranh chấp ~ (11/10/2021)

Chương 57 : Welcome to china! ~ (11/10/2021)

Chương 58 : Bóng ma thời khắc ~ (11/10/2021)

Chương 59 : Mannheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (1) ~ (11/10/2021)

Chương 60 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (hai) ~ (11/10/2021)

Chương 61 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (3) ~ (11/10/2021)

Chương 62 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (4) ~ (11/10/2021)

Chương 63 : Mannerheim hoan phòng tuyến nghênh ngươi (5) ~ (11/10/2021)

Chương 64 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (6) ~ (11/10/2021)

Chương 65 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (7) ~ (11/10/2021)

Chương 66 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (8) ~ (11/10/2021)

Chương 67 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (9) ~ (11/10/2021)

Chương 68 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (10) ~ (11/10/2021)

Chương 69 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (11) ~ (11/10/2021)

Chương 70 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (12) ~ (11/10/2021)

Chương 71 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (13) ~ (11/10/2021)

Chương 72 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (14) ~ (11/10/2021)

Chương 73 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (15) ~ (11/10/2021)

Chương 74 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (16) ~ (11/10/2021)

Chương 75 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (17) ~ (11/10/2021)

Chương 76 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (18) ~ (11/10/2021)

Chương 77 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (19) ~ (11/10/2021)

Chương 78 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (20) ~ (11/10/2021)

Chương 79 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (21) ~ (11/10/2021)

Chương 80 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (22) ~ (11/10/2021)

Chương 81 : Mannerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi (xong) ~ (11/10/2021)

Chương 82 : PTSD ~ (11/10/2021)

Chương 83 : Tường ~ (11/10/2021)

Chương 84 : Ngẫu nhiên gặp ~ (11/10/2021)

Chương 85 : Đêm giáng sinh ~ (11/10/2021)

Chương 86 : Phòng trò chơi ~ (11/10/2021)

Chương 87 : Có thể mượn lượng cái tiền trò chơi sao? ~ (11/10/2021)

Chương 88 : Đấu giá hội ~ (11/10/2021)

Chương 89 : Phúc lâu cùng giáo sư ~ (11/10/2021)

Chương 90 : Tử vong mộng cảnh ~ (11/10/2021)

Chương 91 : Trầm mặc đấu giá ~ (11/10/2021)

Chương 92 : Paris chi tiễn ~ (11/10/2021)

Chương 93 : Kẻ quấy rối ~ (11/10/2021)

Chương 94 : Bão tố ~ (11/10/2021)

Chương 95 : Khảo thí Chu Hòa liên hoan ~ (11/10/2021)

Chương 96 : Hắc buồm thiên (1) . ~ (11/10/2021)

Chương 97 : Hắc buồm (2) ~ (11/10/2021)

Chương 98 : Hắc buồm (3) ~ (11/10/2021)

Chương 99 : Hắc buồm thiên (4) ~ (11/10/2021)

Chương 100 : Hắc buồm thiên (5) ~ (11/10/2021)  1234

Bình luận truyện Ta Một Ngày Có 48 Giờ