Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp

Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp

Tên khác: Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp
Thể loại: Kiếm Hiệp , Hệ Thống , Xuyên Không
Tác giả: Tích Thủy Yêm Thành
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 625 chương


Thông tin truyện Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp

Bạn đang theo dõi truyện hay.vn Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp của tác giả Tích Thủy Yêm Thành rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp, Hệ Thống, Xuyên Không này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ngã Tại Giang Hồ Đương Đại HiệpThẩm Khang mạc danh xuyên qua đến vô số người tha thiết ước mơ giang hồ võ lâm, đây là một cái võ đạo tối thượng thần thoại giang hồ, nhưng giang hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp.Bị buộc đi lên một cái đại hiệp chi lộ, từ đây cùng vai ác thế bất lưỡng lập. Vì hiệp nghĩa điểm, liều mạng, hướng a!---Thẩm khang mạc danh xuyên qua đến vô số người tha thiết ước mơ giang hồ võ lâm, đây là một cái võ đạo tối thượng thần thoại giang hồ, nhưng giang hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp.Có người tàn sát ba ngàn thiếu nữ chỉ vì nhất thời chi hoan, có người huyết tế mười vạn bá tánh chỉ vì luyện công tu hành!Có được đại hiệp hệ thống Thẩm khang, chỉ cần không ngừng trừng gian trừ ác đương đại hiệp là có thể được đến hiệp nghĩa điểm, không chỉ có có thể không ngừng biến cường còn có thể khai các loại bảo rương.Bị buộc đi lên một cái đại hiệp chi lộ, từ đây cùng vai ác thế bất lưỡng lập. Vì hiệp nghĩa điểm, liều mạng, hướng a!“Chín âm chín dương, bạo vũ lê hoa! Có hệ thống vui sướng, ngươi tưởng tượng không đến! Nguyên bản ta mộng tưởng là không đi làm còn có tiền lấy, nhưng hiện tại ta phải làm đại hiệp!”Đây là một cái người xuyên việt ở giang hồ võ lâm lập chí đương đại hiệp chuyện xưa!Cầm trong tay ba thước thanh phong trừ bất bình, không vì nổi danh thiên hạ, chỉ vì ý niệm hiểu rõ!

Danh sách chương Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp

Chương 01: Ta muốn làm đại hiệp ~ (06/12/2022)

Chương 02: Cường đại thẻ thể nghiệm ~ (06/12/2022)

Chương 03: Trong ngục tối tuyệt vọng ~ (06/12/2022)

Chương 04: Đại thu hoạch ~ (06/12/2022)

Chương 05: Bắt lại cho ta ~ (06/12/2022)

Chương 06: Xem như ngươi lợi hại ~ (06/12/2022)

Chương 07: Người giết các ngươi ~ (06/12/2022)

Chương 08: Ta nói ~ (06/12/2022)

Chương 09: Làm sao lại nhanh như vậy ~ (06/12/2022)

Chương 10: Buồn cười trung tâm ~ (06/12/2022)

Chương 11: Không tồn tại ~ (06/12/2022)

Chương 12: Về nhà? ~ (06/12/2022)

Chương 13: Rút thưởng ~ (06/12/2022)

Chương 14: Thẩm gia ~ (06/12/2022)

Chương 15: Quy củ đặc biệt ~ (06/12/2022)

Chương 16: Đêm tối thăm dò ~ (06/12/2022)

Chương 17: Không mò ra sáo lộ ~ (06/12/2022)

Chương 18: Thẩm gia biệt viện ~ (06/12/2022)

Chương 19: Mở rộng tầm mắt ~ (06/12/2022)

Chương 20: Ẩn tàng tội ác ~ (06/12/2022)

Chương 21: Quyết định ~ (06/12/2022)

Chương 22: Vương nổ ~ (06/12/2022)

Chương 23: Chờ đó cho ta ~ (06/12/2022)

Chương 24: Không biết tự lượng sức mình ~ (06/12/2022)

Chương 25: Chết không có gì đáng tiếc ~ (06/12/2022)

Chương 26: Thanh tẩy tội ác ~ (06/12/2022)

Chương 27: Còn phải tự mình đến ~ (06/12/2022)

Chương 28: Đại thu hoạch ~ (06/12/2022)

Chương 29: Hệ thống thăng cấp ~ (06/12/2022)

Chương 30: Đại loạn ~ (06/12/2022)

Chương 31: Rút khỏi ~ (06/12/2022)

Chương 32: Thẩm Thành Nghiệp bản chép tay ~ (06/12/2022)

Chương 33: Vạn Kiếm sơn trang ~ (06/12/2022)

Chương 34: Kì lạ sơn thôn ~ (06/12/2022)

Chương 35: Lấy oán trả ơn ~ (06/12/2022)

Chương 36: Thẩm vấn ~ (06/12/2022)

Chương 37: Vạn Kiếm sơn trang ~ (06/12/2022)

Chương 38: Cái này không tốt lắm đâu ~ (06/12/2022)

Chương 39: Ám sát ~ (06/12/2022)

Chương 40: Được tuyển chọn rồi? ~ (06/12/2022)

Chương 41: Lo nghĩ ~ (06/12/2022)

Chương 42: Đêm vào ~ (06/12/2022)

Chương 43: Kinh người suy đoán ~ (06/12/2022)

Chương 44: Dù sao cũng phải xúc động một lần ~ (06/12/2022)

Chương 45: Phi đao ~ (06/12/2022)

Chương 46: Không thể tính toán theo lẽ thường ~ (06/12/2022)

Chương 47: Hỏa lô? ~ (06/12/2022)

Chương 48: Bổ cứu ~ (06/12/2022)

Chương 49: Tại hạ Thẩm Khang ~ (06/12/2022)

Chương 50: Ta cũng không muốn ~ (06/12/2022)

Chương 51: Làm hỏng đại sự của ta ~ (06/12/2022)

Chương 52: Trước chịu ta một đao ~ (06/12/2022)

Chương 53: Thế thì còn đánh như thế nào? ~ (06/12/2022)

Chương 54: Thử một thanh ~ (06/12/2022)

Chương 55: Lợi hại ~ (06/12/2022)

Chương 56: Thật đáng buồn ~ (06/12/2022)

Chương 57: Đều là ta ~ (06/12/2022)

Chương 58: Hoài nghi ~ (06/12/2022)

Chương 59: Kiếm ở đâu? ~ (06/12/2022)

Chương 60: Buồn cười ~ (06/12/2022)

Chương 61: Mùi vị quen thuộc ~ (06/12/2022)

Chương 62: Giao phong ~ (06/12/2022)

Chương 63: Bí pháp ~ (06/12/2022)

Chương 64: Cảnh giới mới ~ (06/12/2022)

Chương 65: Đáng sợ một kiếm ~ (06/12/2022)

Chương 66: Mới rút thưởng ~ (06/12/2022)

Chương 67: Trang chủ vị trí ~ (06/12/2022)

Chương 68: Cũng không tính quá kém ~ (06/12/2022)

Chương 69: Phương châu võ lâm minh ~ (06/12/2022)

Chương 70: Bảo hộ trang chủ ~ (06/12/2022)

Chương 71: Một khối vải rách ~ (06/12/2022)

Chương 72: Không khiến người ta bớt lo ~ (06/12/2022)

Chương 73: Ám phục ~ (06/12/2022)

Chương 74: Chạy trốn được a? ~ (06/12/2022)

Chương 75: Bọn hắn làm sao dám? ~ (06/12/2022)

Chương 76: Chuyện cũ ~ (06/12/2022)

Chương 77: Vị trí minh chủ ~ (06/12/2022)

Chương 78: Ngươi đến ngồi? ~ (06/12/2022)

Chương 79: Còn có ai không phục? ~ (06/12/2022)

Chương 80: Đề cử ~ (06/12/2022)

Chương 81: Không thể lưu ~ (06/12/2022)

Chương 82: Kết minh? ~ (06/12/2022)

Chương 83: Trà này không thể uống ~ (06/12/2022)

Chương 84: Suy đoán ~ (06/12/2022)

Chương 85: Thân phận ~ (06/12/2022)

Chương 86: Giằng co ~ (06/12/2022)

Chương 87: Chất vấn ~ (06/12/2022)

Chương 88: Đi mau! ~ (06/12/2022)

Chương 89: Ngươi đoán ~ (06/12/2022)

Chương 90: Đây là muốn chạy ~ (06/12/2022)

Chương 91: Từ vừa mới bắt đầu liền sai ~ (06/12/2022)

Chương 92: Toàn nhờ vào ngươi! ~ (06/12/2022)

Chương 93: Còn có bao nhiêu đồ tốt ~ (06/12/2022)

Chương 94: Chiến cuộc nghịch chuyển ~ (06/12/2022)

Chương 95: Thân phận ~ (06/12/2022)

Chương 96: Thử một lần liền biết ~ (06/12/2022)

Chương 97: Biến cố ~ (06/12/2022)

Chương 98: Tự cho là thông minh ~ (06/12/2022)

Chương 99: Dã tâm ~ (06/12/2022)

Chương 100: Ngươi đến tột cùng là ai ~ (06/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp