Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm

Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm

Tên khác: Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Sâm La Vạn Tượng
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 459 chương


Thông tin truyện Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm

Ngã Tại Thiếu Lâm Thiêm Đáo Vạn NiênTô Chanh xuyên qua đến một cái cao võ thế giới, trở thành trong Thiếu Lâm tự một cái trông coi Tàng Kinh các quét rác tiểu hòa thượng.Không có tu luyện tư chất, lại được tuân thủ thanh quy giới luật, muốn hoàn tục, cũng phải có năng lực xông qua Đồng Nhân trận mới được nha.Đây thật là đòi mạng rồi. Đúng lúc này. . .[ đinh:, Thần cấp đánh dấu hệ thống kích hoạt. ]Tại Tàng Kinh các đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng [ Kim Cương Bất Hoại thần công ]Tại Thiếu Lâm phía sau núi Xá Lợi tháp đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng [ A Nan phá giới đao pháp ]Tại Đại Hùng bảo điện đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng [ Như Lai thần chưởng ]Tại Phật Tổ kim thân trước đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng [ A Di Đà Phật kim thân ]. . .Cứ như vậy, Tô Chanh quyết tâm tại Thiếu Lâm tự đánh dấu vạn năm, không đến vô địch tuyệt không xuất thế.Từ đó về sau, trong Tàng Kinh Các, liền có thêm một vị thần bí lão tăng quét rác. Vô số chính tà tà đạo lão tổ đều từng ở đây hiện thân, cũng không một không thất bại tan tác mà quay trở về.Thẳng đến ngày nào đó, Thái Cổ Ma Tổ phá vỡ phong ấn, phát động Thiên Ma đại trận. Tiên Phật cao thủ tử thương vô số, Thiếu Lâm sắp hóa thành một cái biển máu.Cũng liền tại lúc này, trong Tàng Kinh Các, một thanh âm truyền ra.

Danh sách chương Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm

Chương 01: Bắt đầu đánh dấu Thuần Dương thể ~ (16/11/2022)

Chương 02: Trở thành lão tăng quét rác ~ (16/11/2022)

Chương 03: Thiên Cương Đồng Tử công ~ (16/11/2022)

Chương 04: Trai đường ~ (16/11/2022)

Chương 05: Giảng kinh pháp hội ~ (16/11/2022)

Chương 06: Nhất Vĩ Độ Giang ~ (16/11/2022)

Chương 07: Tô Chanh biện pháp ~ (16/11/2022)

Chương 08: Bồ Đề vốn không cây ~ (16/11/2022)

Chương 09: Đột phá Tiên Thiên ~ (16/11/2022)

Chương 10: Cứu bạch hồ ~ (16/11/2022)

Chương 11: Xá Lợi tháp ~ (16/11/2022)

Chương 12: Luân Chuyển Đại Vô Tướng Thần Công ~ (16/11/2022)

Chương 13: Tiến về các viện đánh dấu ~ (16/11/2022)

Chương 14: Chỉ điểm Pháp Tuệ ~ (16/11/2022)

Chương 15: Phật quang kết giới ~ (16/11/2022)

Chương 16: Tiên Thiên phía trên ~ (16/11/2022)

Chương 17: Tai bay vạ gió, Pháp Giới diện bích ~ (16/11/2022)

Chương 18: Diễn võ đại điển ~ (16/11/2022)

Chương 19: Long Tượng Bàn Nhược Công ~ (16/11/2022)

Chương 20: Pháp Giới biến hóa ~ (16/11/2022)

Chương 21: Dược Sư Lưu Ly Diệt Uế Kinh ~ (16/11/2022)

Chương 22: Chẳng lẽ ngươi không hâm mộ sao? ~ (16/11/2022)

Chương 23: Thời khắc hấp hối ~ (16/11/2022)

Chương 24: Thủ kinh tăng ~ (16/11/2022)

Chương 25: Tàng thư ~ (16/11/2022)

Chương 26: Kim Cương Bất Hoại Thần Công ~ (16/11/2022)

Chương 27: Ban đêm xông vào Tàng Kinh Các ~ (16/11/2022)

Chương 28: Tô Chanh xuất thủ ~ (16/11/2022)

Chương 29: Thần tăng? ~ (16/11/2022)

Chương 30: Pháp Chân cảm kích ~ (16/11/2022)

Chương 31: Đần độn nhỏ hòa thượng ~ (16/11/2022)

Chương 32: Truyền thụ công pháp ~ (16/11/2022)

Chương 33: Sư thúc tổ còn sống! ~ (16/11/2022)

Chương 34: Mãng Cổ Chu Cáp, Tiên Thiên ngũ trọng ~ (16/11/2022)

Chương 35: Lục Tự Đại Minh Chú ~ (16/11/2022)

Chương 36: Bái Huyết giáo đồ thành ~ (16/11/2022)

Chương 37: Chân Ma ~ (16/11/2022)

Chương 38: Đoạt xá ~ (16/11/2022)

Chương 39: Phật quang ~ (16/11/2022)

Chương 40: Ngươi rốt cuộc là người nào? ~ (16/11/2022)

Chương 41: Siêu độ ~ (16/11/2022)

Chương 42: Dư quang ~ (16/11/2022)

Chương 43: Diệt tự nguy hiểm ~ (16/11/2022)

Chương 44: Lại gặp bạch hồ ~ (16/11/2022)

Chương 45: Đi nội viện đánh dấu ~ (16/11/2022)

Chương 46: Thích Ca ngũ ấn ~ (16/11/2022)

Chương 47: Phật tổ hiển linh? ~ (16/11/2022)

Chương 48: Phỏng đoán ~ (16/11/2022)

Chương 49: Hồ ly báo ân ~ (16/11/2022)

Chương 50: Xá Nữ ~ (16/11/2022)

Chương 51: Chết là Không Văn? ~ (16/11/2022)

Chương 52: thôn diệt Thiếu Lâm ~ (16/11/2022)

Chương 53: Bồ Tư Khúc Xà ~ (16/11/2022)

Chương 54: Huyền Bi đi tới ~ (16/11/2022)

Chương 55: Đại Thừa Đại Tập Địa Tàng Thập Luân Chuyển Sinh Kinh ~ (16/11/2022)

Chương 56: Huyết tập ~ (16/11/2022)

Chương 57: Quyết tử ~ (16/11/2022)

Chương 58: Nửa bước Tông Sư ~ (16/11/2022)

Chương 59: 108 La Hán đại trận ~ (16/11/2022)

Chương 60: Hàng Ma ấn ~ (16/11/2022)

Chương 61: Pháp tướng ~ (16/11/2022)

Chương 62: Thiên Khô Địa Kiệt đại liệt dương pháp ~ (16/11/2022)

Chương 63: Sát sinh vì bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải là chém người ~ (16/11/2022)

Chương 64: Huyền Tẫn vô sinh (thượng) ~ (16/11/2022)

Chương 65: Huyền Tẫn vô sinh (hạ) ~ (16/11/2022)

Chương 66: Ra tay cứu trị ~ (16/11/2022)

Chương 67: Tặng đan ~ (16/11/2022)

Chương 68: Ma tăng tại diễn kịch ~ (16/11/2022)

Chương 69: Bất Động Minh Vương ~ (16/11/2022)

Chương 70: Xích Hồn Nhiên Huyết Công ~ (16/11/2022)

Chương 71: Vạn Linh Huyết đan, bồi dưỡng Xà vương ~ (16/11/2022)

Chương 72: Mở ra Huyền Thiết hộp ~ (16/11/2022)

Chương 73: Đại Mộng Chân Kinh ~ (16/11/2022)

Chương 74: Pháp Tàng tỉ khưu, trong mộng chứng đạo! ~ (16/11/2022)

Chương 75: Nhập cảnh ~ (16/11/2022)

Chương 76: Thi không biết sợ ~ (16/11/2022)

Chương 77: Ngủ mơ tiếp dẫn tăng ~ (16/11/2022)

Chương 78: Trong mộng đột phá? ~ (16/11/2022)

Chương 79: Huyền Từ mộng cảnh ~ (16/11/2022)

Chương 80: Khảo nghiệm ~ (16/11/2022)

Chương 81: Tu vi tăng lên ~ (16/11/2022)

Chương 82: Bàn Nhược chưởng ~ (16/11/2022)

Chương 83: Tiếp Dẫn pháp sư ~ (16/11/2022)

Chương 84: Lục Thần quyết ~ (16/11/2022)

Chương 85: "Lục trần" cùng "Lục thức " ~ (16/11/2022)

Chương 86: "Bồ Tát diệt " ~ (16/11/2022)

Chương 87: Huyền Cơ lệnh ~ (16/11/2022)

Chương 88: Tấn Hoàng phẫn nộ ~ (16/11/2022)

Chương 89: Trấn Bắc hầu Bàng Sư ~ (16/11/2022)

Chương 90: Thiếu Lâm tự đã trở thành Ma quật ~ (16/11/2022)

Chương 91: Độc kế ~ (16/11/2022)

Chương 92: Giá Y Thần công ~ (16/11/2022)

Chương 93: Quán đỉnh ~ (16/11/2022)

Chương 94: Trong mộng phá giới ~ (16/11/2022)

Chương 95: Vọng tâm ~ (16/11/2022)

Chương 96: Vây tự ~ (16/11/2022)

Chương 97: Lập uy ~ (16/11/2022)

Chương 98: Chứng thực ~ (16/11/2022)

Chương 99: Hỏi tội ~ (16/11/2022)

Chương 100: Máu phun ra năm bước ~ (16/11/2022)  12345

Bình luận truyện Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm