Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tên khác: Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự
Tác giả: Thiên Thiên Bất Hưu
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 66 chương


Thông tin truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Bạn đang theo dõi dđọc truyện full Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ của tác giả Thiên Thiên Bất Hưu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Quân Sự, Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trong bụng giấu kinh sử, trong ngực ẩn binh giáp.Vận trù như Phạm Lãi, quyết sách như Trần Bình.Đáng tiếc thân trước tang, Trung Nguyên lương đống khuynh.Xuyên qua trở thành Quách Gia đối mặt Đông Hán vương triều sắp sụp đổ đích cục diện, nên đi nơi nào?Là bước trên vận mệnh đường phụ tá một thế hệ gian hùng Tào Tháo?Vẫn là khác mưu đường ra xông ra một cái thuộc loại Quách Gia chính mình đích tân thiên địa?Quần hùng tranh giành, kiêu hùng cũng khởi, ai là thiên mệnh sở về?Thiên tài Quách Gia mang ngươi đi vào tam quốc, tạo ra hàn môn thiên hạ!

Danh sách chương Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Quyển 1 Chương 1: Đối thoại trước mộ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 2: Tiếp tế dân chạy nạn ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 3: Thiên mệnh thay đổi ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 4: Đại thế thiên hạ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 5: Rút đao tương trợ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 6: Trộm ngọc thâu hương ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 7: Dẹp yên thế gia ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 8: Đại hiền lương sư ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 9: Vô Cực Chân gia ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 10: Từ Thứ hiến kế ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 11: Quách Gia đưa sính lễ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 12: Ngày xuân ra ngoài thành đi dạo ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 13: Thành bại nhất chiến ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 14: Phòng ngừa chu đáo ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 15: Chấn động đế đô ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 16: Sáu mươi vạn đại quân ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 17: Anh hùng tứ phương ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 18: Kiêu binh kiêu tướng ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 19: Dạ tập Ba Tài ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 20: Quân vây bốn mặt ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 21: Đảo ngược càn khôn ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 22: Dã tâm trời sinh ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 23: Đều mang ý xấu ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 24: Không đáng một một đồng ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 25: Đại náo lâm giang ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 26: Giết hay không giết ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 27: Mãnh hổ phụ tử ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 28: Bệnh tàn phụ giả ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 29: Anh hùng gặp gỡ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 30: Giang Đông Nhị Kiều ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 31: Lang Gia lão đạo ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 32: Mi gia Từ Châu ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 33: Đào Khiêm làm khó dễ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 34: Mạch nước ngầm mãnh liệt ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 35: Mưu rồi mới động ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 36: Tội nhân họa quốc ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 37: Quay giáo một kích ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 38: Khoái ý ân cừu ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 39: Hổ si hứa chử ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 40: Chư hầu ngũ tinh ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 41: Dưỡng thiên tử khí ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 42: Khẩu kỹ khủng bố ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 43: Chân thoát chân đạo ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 44: Binh giả hung khí ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 45: Trái ôm phải ấp ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 46: Hoàng tử Lưu Hiệp ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 47: Ngồi xem thành bại ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 48: Tài tử giai nhân ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 49: Chư hầu tranh bá ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 50: Điêu Thuyền bế nguyệt ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 51: Sát khí bốn phía ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 52: Dưới chân thiên tử ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 53: Thất chi giao tí ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 54: Máu nhuộm hoàng thành ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 55: Qury tài quách gia ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 56: Ẩn cư tị thế ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 57: Trầm luân tịch diệt ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 58: Không ai bì nổi ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 59: Chinh phục thiên hạ ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 60: Chế định chiến lược ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 61: Vĩnh không cầm quyền ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 62: Phụng Hiếu đến đây ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 63: Loạn thế quật khởi ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 64: Lưỡng nan chi cảnh ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 65: Mượn mạng người ~ (17/11/2022)

Quyển 1 Chương 66: Thế bất lưỡng lập ~ (17/11/2022)Bình luận truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ