Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song

Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song

Tên khác: Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Tọa Tỉnh Quan Thiên Thanh Oa
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 654 chương


Thông tin truyện Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song

Xem quen rồi Lữ Phụng Tiên, Triệu Tử Long, Quan Vân Trường độc vũ sơn hà, ai nói nhân vật chính lại không thể có cái thế vũ dũng, uy lăng thiên hạ! ? Mã Tung Hoành, phục ba hậu nhân, thuở nhỏ mê võ nghệ, ở một lần bất ngờ bên trong, xuyên qua đến Đông Hán những năm cuối, dĩ nhiên trở thành phù phong chi hổ Mã Đằng trưởng tử — mã hi, càng mà ngoài ý muốn phát hiện trong lịch sử cũng không ghi chép quá nhân vật này, nắm giữ không gì sánh kịp thể phách, sức của chín trâu hai hổ. Mà xem. . .

Danh sách chương Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song

Chương 1 : Tự chương Mã gia trưởng tử ~ (06/12/2022)

Chương 1 : Sa trường con gà ~ (06/12/2022)

Chương 2 : Sơ lộ phong mang ~ (06/12/2022)

Chương 3 : Ta tên Mã Tung Hoành ~ (06/12/2022)

Chương 4 : Giảo hoạt như hồ ~ (06/12/2022)

Chương 5 : Đấu Trương Tế ~ (06/12/2022)

Chương 6 : Mãnh Hán Hồ Xa Nhi ~ (06/12/2022)

Chương 7 : Đổng sài hổ ~ (06/12/2022)

Chương 8 : Mãnh Hán khuất hàng ~ (06/12/2022)

Chương 9 : Tân ngũ ~ (06/12/2022)

Chương 10 : Âm mưu lớn ~ (06/12/2022)

Chương 11 : Đẫm máu chi quỷ ~ (06/12/2022)

Chương 12 : Vương Quốc giao phó ~ (06/12/2022)

Chương 13 : Lên đường thiên thủy ~ (06/12/2022)

Chương 14 : Lão tướng Hoàng Phổ Tung ~ (06/12/2022)

Chương 15 : Tấn giết thành nghi ~ (06/12/2022)

Chương 16 : Bàng gia quái nhi ~ (06/12/2022)

Chương 17 : Ở ngoài mới vừa bên trong nhu ~ (06/12/2022)

Chương 18 : Trần gia khẩu thảm kịch ~ (06/12/2022)

Chương 19 : Tóc rối bời xích sư ~ (06/12/2022)

Chương 20 : Ta cái thế anh hùng ~ (06/12/2022)

Chương 21 : Bắc cung phượng ~ (06/12/2022)

Chương 22 : Chiến trường hương diễm ~ (06/12/2022)

Chương 23 : Giết nàng cưới ta ~ (06/12/2022)

Chương 24 : Xuân tâm dập dờn ~ (06/12/2022)

Chương 25 : Quá tam quan (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 26 : Quá tam quan (bên trong) ~ (06/12/2022)

Chương 27 : Quá tam quan (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 28 : Nữ lưu manh ~ (06/12/2022)

Chương 29 : Hỏng rồi hứng thú ~ (06/12/2022)

Chương 30 : Vai hề ~ (06/12/2022)

Chương 31 : Ai cũng cứu không được ngươi ~ (06/12/2022)

Chương 32 : Nữ tử tâm tư ~ (06/12/2022)

Chương 33 : Thành nhà nước đại công tử ~ (06/12/2022)

Chương 34 : Cá cược ~ (06/12/2022)

Chương 35 : Xảo đoạt ký thành (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 36 : Xảo đoạt Ký thành (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 37 : Thành Công Đức ~ (06/12/2022)

Chương 38 : Dần dần áp sát nguy cơ ~ (06/12/2022)

Chương 39 : Bách kỵ tập doanh ~ (06/12/2022)

Chương 40 : Phi ngựa chém địch ~ (06/12/2022)

Chương 41 : Tiểu phục ba ~ (06/12/2022)

Chương 42 : Trùng tỏa vương bẩm ~ (06/12/2022)

Chương 43 : Hoàng Cẩu Nhi ~ (06/12/2022)

Chương 44 : Vương bẩm cái chết (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 45 : Vương bẩm cái chết (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 46 : Kỳ tài (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 47 : Kỳ tài (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 48 : Việc kết hôn ~ (06/12/2022)

Chương 49 : Xích mặt khiêu chiến ~ (06/12/2022)

Chương 50 : Cái mông nở hoa ~ (06/12/2022)

Chương 51 : Lại bị đùa giỡn ~ (06/12/2022)

Chương 52 : Ngày đại hôn ~ (06/12/2022)

Chương 53 : Cụt một tay nâng đỉnh ~ (06/12/2022)

Chương 54 : Người nhà ~ (06/12/2022)

Chương 55 : Lí Nho hiến kế ~ (06/12/2022)

Chương 56 : Thí trận ~ (06/12/2022)

Chương 57 : Hoàng Sa biến đổi lớn ~ (06/12/2022)

Chương 58 : Lược chiến trương thanh ~ (06/12/2022)

Chương 59 : Tung phi chi vũ ~ (06/12/2022)

Chương 60 : Kế phá trương thanh ~ (06/12/2022)

Chương 61 : Nam an chi loạn ~ (06/12/2022)

Chương 62 : Xuất binh đạo ~ (06/12/2022)

Chương 63 : Vũ Văn Trường Hữu xin vào ~ (06/12/2022)

Chương 64 : Xảo đoạt đạo (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 65 : Xảo đoạt đạo (trung) ~ (06/12/2022)

Chương 66 : Xảo đoạt đạo (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 67 : Tiễn xạ Quỷ Sát ~ (06/12/2022)

Chương 68 : Đổng Trác đối sách ~ (06/12/2022)

Chương 69 : Lạc Dương tuấn kiệt ~ (06/12/2022)

Chương 70 : Từng người mang ý xấu riêng ~ (06/12/2022)

Chương 71 : Túy Tiên Lâu ~ (06/12/2022)

Chương 72 : Hà Tiến quỷ kế ~ (06/12/2022)

Chương 73 : Triều đình chiếu lệnh ~ (06/12/2022)

Chương 74 : Kinh thành con đường ~ (06/12/2022)

Chương 75 : Nộ phạt ác quan ~ (06/12/2022)

Chương 76 : Đổng Trác ngầm hạ tử thủ ~ (06/12/2022)

Chương 77 : Thanh Y mỹ nhân ~ (06/12/2022)

Chương 78 : Mới tới Lạc Dương ~ (06/12/2022)

Chương 79 : Tào A Man nhiệt tình ~ (06/12/2022)

Chương 80 : Lần đầu gặp gỡ Hà Tiến ~ (06/12/2022)

Chương 81 : Anh hùng lâu loạn đấu ~ (06/12/2022)

Chương 82 : Đánh cược ~ (06/12/2022)

Chương 83 : Thần nữ ~ (06/12/2022)

Chương 84 : Viên Thiệu chiêu nạp ~ (06/12/2022)

Chương 85 : Trò cười phong thanh ~ (06/12/2022)

Chương 86 : Thiên thứ thủ lĩnh ~ (06/12/2022)

Chương 87 : Diễm phúc vô biên ~ (06/12/2022)

Chương 88 : Sử A ~ (06/12/2022)

Chương 89 : Phi tinh cung ~ (06/12/2022)

Chương 90 : Thiên tài Quách Gia ~ (06/12/2022)

Chương 91 : Tửu lệnh (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 92 : Tửu lệnh (dưới) ~ (06/12/2022)

Chương 93 : Ngọc tước hiên ~ (06/12/2022)

Chương 94 : Thương nhân văn tú ~ (06/12/2022)

Chương 95 : Không biết làm cha cha ~ (06/12/2022)

Chương 96 : Tiên nữ giống như lạnh sát thủ ~ (06/12/2022)

Chương 97 : Sử A thỉnh cầu ~ (06/12/2022)

Chương 98 : Ngụy trang mã tặc (trên) ~ (06/12/2022)

Chương 99 : Ngụy trang mã tặc (bên trong) ~ (06/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Tam Quốc Chi Quỷ Thần Vô Song