Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ

Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ

Tên khác: Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Tao Mi Đạp Mục
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 338 chương


Thông tin truyện Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ

Bạn đang theo dõi truyen full hot Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ của tác giả Tao Mi Đạp Mục rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tam Quốc Chi Viên Gia Ngã Tố ChủSống lại tại Tam Quốc, thành Viên Thiệu cái thứ ba nhi tử Viên Thượng, nên xảo bất xảo càng hay là đang trận chiến Quan Độ trung!Lúc này trận chiến Quan Độ đã tiếp cận kết thúc, Hứa Du đã trốn tránh Viên Thiệu, Ô Sào lương thảo trong nháy mắt cũng bị thiêu, Trương Cáp Cao Lãm sắp đầu Tào, Điền Phong bị hạ ngục giam, Tữ Thụ bị nhốt tại xa lao, 70 vạn đại quân trong nháy mắt biến thành tro bụi, Tứ Thế Tam Công gia tộc suy sụp nhất định không thể trốn đi đâu được?Xuyên qua Hồi thứ 3 quốc, Viên Thượng đầu còn có thể theo lịch sử bị hiến cho Tào Tháo sao?Đáp án là, tuyệt đối không được!Trận chiến Quan Độ kết quả cùng xuống dốc Viên gia bộ tộc, liền do Viên Thượng đến ngăn cơn sóng dữ.

Danh sách chương Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ

Chương 01 : Quan Độ Tam công tử ~ (30/11/2022)

Chương 2 : Tràn ngập nguy cơ chiến tranh ~ (30/11/2022)

Chương 3 : Cao ốc đem khuynh ~ (30/11/2022)

Chương 4 : Hối hả ngược xuôi ~ (30/11/2022)

Chương 5 : Binh cứu Ô Sào ~ (30/11/2022)

Chương 6 : Tửu đồ Thuần Vu Quỳnh ~ (30/11/2022)

Chương 7 : Tào quân chung đột kích ~ (30/11/2022)

Chương 8 : Lập kế hoạch thủ lương ~ (30/11/2022)

Chương 9 : Tận lực kéo dài ~ (30/11/2022)

Chương 10 : Viên Thiệu xuất binh ~ (30/11/2022)

Chương 11 : Gian hùng ~ (30/11/2022)

Chương 12 : Ô Sào chi chiến ~ (30/11/2022)

Chương 13 : Lại doạ Hứa Chử ~ (30/11/2022)

Chương 14 : Viện quân ~ (30/11/2022)

Chương 15 : Loạn chiến chung kết ~ (30/11/2022)

Chương 16 : Thiện sau ~ (30/11/2022)

Chương 17 : Lui binh chi nghị ~ (30/11/2022)

Chương 19 : Đại quân bắc quy ~ (30/11/2022)

Chương 21 : Canh gác kỵ ~ (30/11/2022)

Chương 23 : Quỷ tài ~ (30/11/2022)

Chương 25 : Đông Du Ký ~ (30/11/2022)

Chương 27 : Nhân Nghĩa Chi Sư ~ (30/11/2022)

Chương 28 : Nam Đốn huyện tể ~ (30/11/2022)

Chương 30 : Hồng Bào Tặc ~ (30/11/2022)

Chương 32 : Yến Hội ~ (30/11/2022)

Chương 34 : Hiệu quả như nhau ~ (30/11/2022)

Chương 35 : Lời hay ~ (30/11/2022)

Chương 37 : Ba lên ba lạc ~ (30/11/2022)

Chương 38 : Bất thế danh tướng chi phụ ~ (30/11/2022)

Chương 39 : Khuyết Mã ~ (30/11/2022)

Chương 40 : Đặng chủ bộ Đạo Mã ~ (30/11/2022)

Chương 41 : Nằm gai nếm mật ~ (30/11/2022)

Chương 42 : Hán thất Tiềm Long ~ (30/11/2022)

Chương 43 : Tương Kiến Hoan ~ (30/11/2022)

Chương 44 : Không giống nhân quân ~ (30/11/2022)

Chương 45 : Tào Tháo viết thập trọc một thanh ~ (30/11/2022)

Chương 46 : Ai có thể sư phụ? ~ (30/11/2022)

Chương 47 : Không đầu hung án ~ (30/11/2022)

Chương 49 : Khẩn cấp quân tình ~ (30/11/2022)

Chương 51 : Sâu sắc nghi vấn ~ (30/11/2022)

Chương 52 : Thải tang con gái ~ (30/11/2022)

Chương 53 : Dũng tướng ~ (30/11/2022)

Chương 54 : Mỗi người có phân công ~ (30/11/2022)

Chương 55 : Hạ Hầu Quyên cầu viện ~ (30/11/2022)

Chương 56 : Ách nữ quy tụ ~ (30/11/2022)

Chương 58 : Kích tướng tin ~ (30/11/2022)

Chương 59 : Khắp nơi động thái ~ (30/11/2022)

Chương 60 : Xương Hi ~ (30/11/2022)

Chương 61 : Diệp Nguyên chi chiến ( hai ) ~ (30/11/2022)

Chương 62 : Ước định ~ (30/11/2022)

Chương 64 : Chỗ tốt có ba ~ (30/11/2022)

Chương 65 : Cuối cùng sách lược ~ (30/11/2022)

Chương 66 : Quân tâm khiếp rồi ~ (30/11/2022)

Chương 67 : Nhữ Nam quyết chiến ~ (30/11/2022)

Chương 68 : Tiền hậu giáp kích ~ (30/11/2022)

Chương 69 : Đại bại Tào Nhân ~ (30/11/2022)

Chương 70 : Cao Lãm thu tô ~ (30/11/2022)

Chương 72 : Hành trình trở về ~ (30/11/2022)

Chương 73 : Thứ bảy mươi ba chương huynh trưởng ~ (30/11/2022)

Chương 74 : Thứ bảy mươi bốn chương Viên Đàm ~ (30/11/2022)

Chương 75 : Thứ bảy mươi lăm chương tai dân ~ (30/11/2022)

Chương 76 : Thứ bảy mươi sáu chương lần đầu tiên gặp nhau ~ (30/11/2022)

Chương 77 : Thứ bảy mươi bảy chương kỳ phùng địch thủ ~ (30/11/2022)

Chương 78 : Thứ bảy mươi tám chương độc kế ~ (30/11/2022)

Chương 79 : Thứ bảy mươi chín chương an bài bố trí ~ (30/11/2022)

Chương 80 : Thứ tám mươi chương trận chiến mở màn Hắc Sơn tặc ~ (30/11/2022)

Chương 81 : Thứ tám mươi mốt chương thần tướng ngân thương ~ (30/11/2022)

Chương 82 : Thứ tám mươi hai chương tâm minh ~ (30/11/2022)

Chương 83 : Thứ tám mươi ba chương đắc ý ~ (30/11/2022)

Chương 84 : Thứ tám mươi bốn chương đạo cao một thước ~ (30/11/2022)

Chương 85 : Thứ tám mươi lăm chương ma cao một trượng ~ (30/11/2022)

Chương 86 : Thứ tám mươi sáu chương Viên Đàm xử án ~ (30/11/2022)

Chương 87 : Thứ tám mươi bảy chương khải hoàn mà về ~ (30/11/2022)

Chương 88 : Thứ tám mươi tám chương chung hồi nghiệp thành ~ (30/11/2022)

Chương 89 : Thứ tám mươi chín chương nghĩ cách cứu viện song kiệt ~ (30/11/2022)

Chương 90 : Thứ chín mươi chương phụ tử gặp lại ~ (30/11/2022)

Chương 91 : Thứ chín mươi mốt chương tướng công để quá ~ (30/11/2022)

Chương 92 : Thứ chín mươi hai chương Huyện lệnh cùng Huyện thừa ~ (30/11/2022)

Chương 93 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (30/11/2022)

Chương 94 : Thứ chín mươi bốn chương Viên Đàm phó Nghiệp Thành ~ (30/11/2022)

Chương 95 : Thứ chín mươi lăm chương thánh nhân Huyện lệnh ~ (30/11/2022)

Chương 96 : Thứ chín mươi sáu chương Vô Cực sơ hình ~ (30/11/2022)

Chương 97 : Thứ chín mươi bảy chương kẻ tù tội lưu manh binh ~ (30/11/2022)

Chương 98 : Thứ chín mươi tám chương mạch nước ngầm bắt đầu khởi động ~ (30/11/2022)

Chương 99 : Thứ chín mươi chín chương tuệ nữ Chân Mật ~ (30/11/2022)

Chương 100 : Một trăm chương mới gặp điệt phùng ~ (30/11/2022)

Chương 101 : Một trăm linh một chương lạc thần e ngại thủy ~ (30/11/2022)

Chương 102 : Một trăm linh hai chương nghị kế Phi Yến ~ (30/11/2022)

Chương 103 : Một trăm linh ba chương vừa ăn cướp vừa la làng ~ (30/11/2022)

Chương 104 : Một trăm linh bốn chương bắt giữ Trương Yến ~ (30/11/2022)

Chương 105 : Một trăm lẻ sáu chương ta sẽ võ thuật? ~ (30/11/2022)

Chương 106 : Một trăm linh bảy chương người tính ~ (30/11/2022)

Chương 107 : Thứ một trăm lẻ tám chương sinh tử chi giao ~ (30/11/2022)

Chương 108 : Một trăm lẻ chín chương thiết kế bạch mã ~ (30/11/2022)

Chương 109 : Một trăm mười chương Chân gia chi tư ~ (30/11/2022)

Chương 110 : Một trăm mười một chương du ngoạn dụ địch ~ (30/11/2022)

Chương 111 : Một trăm mười hai chương hoa rơi cố ý ~ (30/11/2022)

Chương 112 : Một trăm mười ba chương trong rừng phục kế ~ (30/11/2022)

Chương 113 : Một trăm mười bốn chương luân phiên chiêu hàng ~ (30/11/2022)

Chương 114 : Một trăm mười lăm chương ẩn tình ~ (30/11/2022)  1234

Bình luận truyện Tam Quốc Chi Viên Gia Ta Làm Chủ