Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới

Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới

Tên khác: Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Vĩnh Mục
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 789 chương


Thông tin truyện Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới

Bạn đang theo dõi truyện full ngắn Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới của tác giả Vĩnh Mục rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Võng Du này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thần thoại thế giới, chúng sinh vạn vật, đều là khí số mệnh số mà tranh đoạt, tranh đoạt trời chi vận, thần chi vận, đạo chi vận, tranh vì người trên người, nhưng cầu trường sinh bất tử, cũng cầu nhiều cẩu thả sống một ngày!Toàn cầu thế lực truy đuổi là sinh mệnh tiến hóa, theo đuổi là lợi ích!Đối với lần nữa tới qua lâm mục tới nói, « thần thoại thế giới » vẫn ẩn giấu đi vô số bảo tàng cùng bí mật!P/S: Truyện thể loại game Tam Quốc, xây dựng thế lực, main 9 trọng sinh !

Danh sách chương Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới

Chương 1 : Dị thường trùng sinh đan ~ (29/10/2022)

Chương 2 : Không cam lòng bình thường, trở lại « Thần Thoại Thế Giới » ~ (29/10/2022)

Chương 3 : Sáng tạo nhân vật, Lâm Mục ~ (29/10/2022)

Chương 4 : 【 Hoàng Long Lệnh 】 ~ (29/10/2022)

Chương 5 : Long bắt nguồn từ uyên, Thần cấp thôn trang ~ (29/10/2022)

Chương 6 : Thần cấp lãnh địa thuộc tính ~ (29/10/2022)

Chương 7 : Vận mệnh thương nhân ~ (29/10/2022)

Chương 8 : Chân thực tuổi thọ, chung cực dụ hoặc! ~ (29/10/2022)

Chương 9 : Lãnh địa sơ bộ phát triển ~ (29/10/2022)

Chương 10 : Đặc thù khoáng mạch, lãnh địa xuất phát! ~ (29/10/2022)

Chương 11 : Thần tướng, Phong Trọng! ~ (29/10/2022)

Chương 12 : Thần mưu, Thường Dận! ~ (29/10/2022)

Chương 13 : Mùi vị quen thuộc ~ (29/10/2022)

Chương 14 : 【 cơ sở năng khiếu 】 ~ (29/10/2022)

Chương 15 : Thế giới thứ ba thôn, Nhật Bất Lạc thành! ~ (29/10/2022)

Chương 16 : Phát đạt thế giới hiện thực! ~ (29/10/2022)

Chương 17 : Võ tướng đáng sợ! ~ (29/10/2022)

Chương 18 : Lãnh địa phát triển, đặc sản! ~ (29/10/2022)

Chương 19 : Chuyên gia cấp nhân tài ~ (29/10/2022)

Chương 20 : Màu mỡ Kỳ Liên Sơn Mạch ~ (29/10/2022)

Chương 21 : Sơ hiện tung tích địch ~ (29/10/2022)

Chương 22 : Cỡ lớn bình dân sơn trại ~ (29/10/2022)

Chương 23 : Hợp nhất nhiệm vụ ~ (29/10/2022)

Chương 24 : Thanh Long trại uy hiếp ~ (29/10/2022)

Chương 25 : Bồng bột phát triển lãnh địa ~ (29/10/2022)

Chương 26 : Lãnh chúa bước thứ hai ~ (29/10/2022)

Chương 27 : Súng ống đạn được bạo lợi ~ (29/10/2022)

Chương 28 : Lâm Mục mang tới ảnh hưởng ~ (29/10/2022)

Chương 29 : Thu hết thị trường ~ (29/10/2022)

Chương 30 : Trữ hàng vật tư ~ (29/10/2022)

Chương 31 : Thu hoạch tương đối khá ~ (29/10/2022)

Chương 32 : Quái vật doanh địa quy tắc ~ (29/10/2022)

Chương 33 : Thành thị quy hoạch ~ (29/10/2022)

Chương 34 : Hoa Hạ Khu quần hùng quật khởi ~ (29/10/2022)

Chương 35 : Lãnh địa hạng nhất võ tướng ~ (29/10/2022)

Chương 36 : Lãnh địa loại thứ nhất đặc sản ~ (29/10/2022)

Chương 37 : Đặc sản kinh khủng hiệu quả và lợi ích ~ (29/10/2022)

Chương 38 : Thăng cấp thôn trang, Lang Kỵ công thôn! ~ (29/10/2022)

Chương 39 : Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương ~ (29/10/2022)

Chương 40 : Thủ vệ thành công, thu hoạch khổng lồ! ~ (29/10/2022)

Chương 41 : Thượng cổ chiêu hàng thuật ~ (29/10/2022)

Chương 42 : Nhân khẩu bộc phát, truyền thống! ~ (29/10/2022)

Chương 43 : Hoa Hạ sáu đại tài đoàn ~ (29/10/2022)

Chương 44 : Mười đại siêu cấp công hội! ~ (29/10/2022)

Chương 45 : Biển cả mộng tưởng ~ (29/10/2022)

Chương 46 : Phong thưởng cùng khởi binh! ~ (29/10/2022)

Chương 47 : 【 Hỏa Linh Lang Vương Yến 】 ~ (29/10/2022)

Chương 48 : Lần thứ nhất xuất chinh! ~ (29/10/2022)

Chương 49 : Luân hãm Thanh Phong Trại ~ (29/10/2022)

Chương 50 : Quân chế ~ (29/10/2022)

Chương 51 : Hoàn mỹ xuất kích! ~ (29/10/2022)

Chương 52 : Thẩm vấn Phạm Thuận, biết được đặc sản ~ (29/10/2022)

Chương 53 : Không gian trang bị đặc sản 【 hành quân túi 】 ~ (29/10/2022)

Chương 54 : Lãnh chúa hứa một lời, đáng giá ngàn vàng! ~ (29/10/2022)

Chương 55 : Cao gia, Đại Sư cấp nhân tài! ~ (29/10/2022)

Chương 56 : Thần bí tồn tại ~ (29/10/2022)

Chương 57 : Cái thứ nhất tài nguyên phó bản! ~ (29/10/2022)

Chương 58 : Thanh Phong Trại di chuyển ~ (29/10/2022)

Chương 59 : Cỡ trung mỏ muối ~ (29/10/2022)

Chương 60 : Hoàng long thần lệnh, Kính Tượng thuộc tính! ~ (29/10/2022)

Chương 61 : Tiềm Long bắt nguồn từ uyên, vận hướng bắt đầu tại mạch! ~ (29/10/2022)

Chương 62 : Vạn sự sẵn sàng, Thanh Long hẻm núi! ~ (29/10/2022)

Chương 63 : Ngạc nhiên nói: Hạ độc! ~ (29/10/2022)

Chương 64 : Phong Trọng trong mắt Lâm Mục (thượng) ~ (29/10/2022)

Chương 65 : Phong Trọng trong mắt Lâm Mục (hạ) ~ (29/10/2022)

Chương 66 : Tấn công vào Thanh Long trại! ~ (29/10/2022)

Chương 67 : Thành công công lược Thanh Long trại! ~ (29/10/2022)

Chương 68 : Quốc vận vật dẫn, 【 Xích Long chi chương 】! ~ (29/10/2022)

Chương 69 : Thu phục tòa thứ hai lãnh địa ~ (29/10/2022)

Chương 70 : Khải hoàn về thôn ~ (29/10/2022)

Chương 71 : Thăng cấp đặc thù kiến trúc ~ (29/10/2022)

Chương 72 : Thành lập cái thứ nhất quân đoàn! ~ (29/10/2022)

Chương 73 : Thu hoạch được Hoàng Long Thần Lệnh nguyên nhân ~ (29/10/2022)

Chương 74 : Trở lại Ứng Long Phong ~ (29/10/2022)

Chương 75 : Đệ nhất thế giới trấn, Viêm Hoàng trấn! ~ (29/10/2022)

Chương 76 : Thiên địa Thần thú Ứng Long! ~ (29/10/2022)

Chương 77 : Ứng Long chỉ điểm ~ (29/10/2022)

Chương 78 : Phúc Nguyên, nhị long quốc vận! ~ (29/10/2022)

Chương 79 : Lần thứ nhất sử thi cấp nhiệm vụ! ~ (29/10/2022)

Chương 80 : Thần Châu long mạch, một tổ chín mạch! ~ (29/10/2022)

Chương 81 : Chiếm được một long mạch Trương Giác ~ (29/10/2022)

Chương 82 : Lâm Mục dã vọng ~ (29/10/2022)

Chương 83 : Trong truyền thuyết bản bút ký! ~ (29/10/2022)

Chương 84 : Lãnh chúa người chơi lịch sử chi biến! ~ (29/10/2022)

Chương 85 : Thần bí hiệp nghị ~ (29/10/2022)

Chương 86 : Hiến tế nguyện vọng chúc phúc ~ (29/10/2022)

Chương 87 : Quân lực phát triển, doanh địa di chuyển! ~ (29/10/2022)

Chương 88 : Mạng lưới tình báo suy nghĩ ~ (29/10/2022)

Chương 89 : Hải dương triển vọng, Lỗ Ban chiến hạm! ~ (29/10/2022)

Chương 90 : Bá chủ bắt đầu, hải quân! ~ (29/10/2022)

Chương 91 : Ứng Long sông đối diện hương trấn ~ (29/10/2022)

Chương 92 : Sơn Củng ~ (29/10/2022)

Chương 93 : Tòa thứ ba hương trấn, Long Mã trấn! ~ (29/10/2022)

Chương 94 : Sơn Kính, Sơn Nam gặp ~ (29/10/2022)

Chương 95 : Long Mã trấn quy thuận! ~ (29/10/2022)

Chương 96 : Vảy rồng chiến mã bồi dưỡng ~ (29/10/2022)

Chương 97 : Địa giai Kiến Thôn Lệnh! ~ (29/10/2022)

Chương 98 : Thành công thu hoạch tòa thứ ba lãnh địa ~ (29/10/2022)

Chương 99 : 【 Linh thú nghỉ lại không gian bài 】 ~ (29/10/2022)

Chương 100 : Đặc thù khoáng thạch! ~ (29/10/2022)  12345678

Bình luận truyện Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới