Tam Quốc Tinh Kỳ

Tam Quốc Tinh Kỳ

Tên khác: Tam Quốc Tinh Kỳ
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Đông Phương Chức Chu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 498 chương


Thông tin truyện Tam Quốc Tinh Kỳ

Bạn đang theo dõi đọc truyện onl Tam Quốc Tinh Kỳ của tác giả Đông Phương Chức Chu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Cuốn sách này không có Bá Vương Khí!Cũng không có tuyệt thế võ nghệ!Cũng không có gần như yêu nhân trí lực!Dựa vào là chỉ là đối (với) lịch sử tiên tri, còn một điều điểm vận khí.Xem một người bình thường, như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời Tam quốc sáng tạo chính mình đấy. . . Hậu cung!---Rút kinh nghiệm từ cuốn Thay Ngụy thành Thục, cuốn này ta đã đọc trước. Tác giả viết không YY, lối hành văn đơn giản, dễ đọc, hấp dẫn.NVC không thông minh tuyệt đỉnh, không võ công như thần, chỉ có chút nắm bắt trước chiều hướng lịch sử. NVC cũng không xuyên việt là nổi tiếng ngay mà phát triển dần dần. Hiện mới có Quản Hợi, Liêu Hóa, Thái Sử Từ, Trần Lâm... đi theo.

Danh sách chương Tam Quốc Tinh Kỳ

Chương 1 : Không hiểu trúng mũi tên ~ (23/11/2022)

Chương 2 : Không có chuẩn bị cho tốt xuyên việt ~ (23/11/2022)

Chương 3 : Tạo phản học vấn ~ (23/11/2022)

Chương 4 : Nhập bọn ~ (23/11/2022)

Chương 5 : Tam quốc thời kì võ nghệ ~ (23/11/2022)

Chương 6 : Đông Lai Thái Sử Từ ~ (23/11/2022)

Chương 7 : Thái Sử lão phu nhân ~ (23/11/2022)

Chương 8 : Bạo quân Đổng Trác ~ (23/11/2022)

Chương 9 : Động thủ trước chuẩn bị ~ (23/11/2022)

Chương 10 : Hèn hạ kế hoạch ~ (23/11/2022)

Chương 11 : Đám ô hợp ~ (23/11/2022)

Chương 12 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (23/11/2022)

Chương 13 : Thái Sử Từ cưỡi ngựa cầm Mi Phương ~ (23/11/2022)

Chương 14 : Béo nhờ nuốt lời ~ (23/11/2022)

Chương 15 : Quên nguồn quên gốc ~ (23/11/2022)

Chương 16 : Xảo trá vơ vét tài sản ~ (23/11/2022)

Chương 17 : Một đời gian hùng ~ (23/11/2022)

Chương 18 : Hạ Hầu Đôn khiêu chiến Thái Sử Từ ~ (23/11/2022)

Chương 19 :  Chương 19 cây táo chua hội minh ~ (23/11/2022)

Chương 20 : Khoe khoang làm dáng ~ (23/11/2022)

Chương 21 : Trương Liêu trảm tướng ~ (23/11/2022)

Chương 22 : Thái Sử Từ tiễn thương Trương Liêu ~ (23/11/2022)

Chương 23 : Nhân trung Lữ Bố 1 ~ (23/11/2022)

Chương 24 : Nhân trung Lữ Bố 2 ~ (23/11/2022)

Chương 25 : Nhân trung Lữ Bố 3 ~ (23/11/2022)

Chương 26 : Nhân trung Lữ Bố 4 ~ (23/11/2022)

Chương 27 : Tàn nhẫn Viên Thiệu ~ (23/11/2022)

Chương 28 : Liên thủ phá Hổ Lao ~ (23/11/2022)

Chương 29 : Bi thúc Hạ Hầu Đôn ~ (23/11/2022)

Chương 30 : Vui như lên trời ~ (23/11/2022)

Chương 31 : Truyền quốc ngọc tỷ thử nhân tâm ~ (23/11/2022)

Chương 32 : Tào Tháo tiết Trung Phục ~ (23/11/2022)

Chương 33 : Dũng mãnh Tào Tử Liêm ~ (23/11/2022)

Chương 34 : Thiên hạ như quân cờ ~ (23/11/2022)

Chương 35 : Bị bắt Trần Lâm ~ (23/11/2022)

Chương 36 :  Chương 36 vì Trần Lâm mà trở mặt ~ (23/11/2022)

Chương 37 : Nhập chủ Quảng Võ ~ (23/11/2022)

Chương 38 : Trương Thải thiết yến ~ (23/11/2022)

Chương 39 : Cấu kết với nhau làm việc xấu ~ (23/11/2022)

Chương 40 : Cường đoạt dân nữ hậu quả nghiêm trọng ~ (23/11/2022)

Chương 41 : Đông Hán đệ nhất loli ~ (23/11/2022)

Chương 42 : Báo ứng đã đến ~ (23/11/2022)

Chương 43 : Quảng Võ cuộc chiến ~ (23/11/2022)

Chương 44 : Tiến thối lưỡng nan Vương Đương ~ (23/11/2022)

Chương 45 : Âm hiểm tính toán ~ (23/11/2022)

Chương 46 : Xu hổ nuốt sói ~ (23/11/2022)

Chương 47 : Thần Trì đến tay ~ (23/11/2022)

Chương 48 : Chỉnh quân khuếch trương ~ (23/11/2022)

Chương 49 : Thiên hạ đại loạn ~ (23/11/2022)

Chương 50 : Trương Yến tiếp cận ~ (23/11/2022)

Chương 51 : Thái Sử Từ VS Tôn Khinh ~ (23/11/2022)

Chương 52 : Hàn băng thủ thành ~ (23/11/2022)

Chương 53 : Kế ly gián ~ (23/11/2022)

Chương 54 : Tranh thủ lúc rảnh rỗi ứng hái hoa ~ (23/11/2022)

Chương 55 : Tham lam vô sỉ Lý Trọng ~ (23/11/2022)

Chương 56 : Sông băng huyết chiến ~ (23/11/2022)

Chương 57 : Nội thánh ngoại vương ~ (23/11/2022)

Chương 58 : Chinh chiến tứ phương ~ (23/11/2022)

Chương 59 : Thua chạy Âm Quán ~ (23/11/2022)

Chương 60 : Trảm quan rơi khóa lấy Nguyên Bình ~ (23/11/2022)

Chương 61 : Đại sát tứ phương ~ (23/11/2022)

Chương 62 : Bi thảm Dương Sửu ~ (23/11/2022)

Chương 63 :  Chương 63 Chu Thái đã đến ~ (23/11/2022)

Chương 64 : Tôn Sách nguyên nhân cái chết ~ (23/11/2022)

Chương 65 : Điêu Thuyền trả thù ~ (23/11/2022)

Chương 66 : Đổng Trác chết ~ (23/11/2022)

Chương 67 : Vương Doãn hôn chiêu ~ (23/11/2022)

Chương 68 : Điên Lữ Bố ~ (23/11/2022)

Chương 69 : Lý Giác phá Trường An ~ (23/11/2022)

Chương 70 : Điêu Thuyền nghịch tập ~ (23/11/2022)

Chương 71 : Phá được Mã Ấp ~ (23/11/2022)

Chương 72 : Chuyển công Âm Quán ~ (23/11/2022)

Chương 74 : Nhất quận chi địa ~ (23/11/2022)

Chương 75 : Oan giả sai án ~ (23/11/2022)

Chương 76 :  Chương 76 chư hầu phát lực ~ (23/11/2022)

Chương 77 : Hết sức căng thẳng ~ (23/11/2022)

Chương 78 : Đến cùng giúp ai? ~ (23/11/2022)

Chương 80 : Một hòn đá hạ 3 con chim ~ (23/11/2022)

Chương 81 : Thường Sơn Triệu Vân ~ (23/11/2022)

Chương 82 : Lý Trọng cùng Triệu Vân đổ ước ~ (23/11/2022)

Chương 83 : Hy vọng xa vời Tấn Dương ~ (23/11/2022)

Chương 84 : Báo ứng đã đến ~ (23/11/2022)

Chương 85 : Dấu vết để lại ~ (23/11/2022)

Chương 86 : Liệt Hỏa đốt doanh ~ (23/11/2022)

Chương 87 : Tổn thất thảm trọng ~ (23/11/2022)

Chương 88 : Lý Trọng đại hôn ~ (23/11/2022)

Chương 89 : Triệu Vân đầu nhập ~ (23/11/2022)

Chương 90 : Điều binh khiển tướng ~ (23/11/2022)

Chương 91 : Vây điểm đánh viện binh ~ (23/11/2022)

Chương 92 : Tốt nhất khích lệ thủ đoạn ~ (23/11/2022)

Chương 93 : Dần dần diễn biến chiến sự ~ (23/11/2022)

Chương 94 : Hách Chiêu hiến kế ~ (23/11/2022)

Chương 95 : Huyết tinh chiến trường ~ (23/11/2022)

Chương 96 : Công tâm là thượng sách ~ (23/11/2022)

Chương 97 : Chinh lương thủ đoạn ~ (23/11/2022)

Chương 98 : Một đường đuổi giết ~ (23/11/2022)

Chương 99 : Phá thành chi kế ~ (23/11/2022)

Chương 100 : Hơi chiếm thượng phong ~ (23/11/2022)

Chương 101 : Công thành cuộc chiến ~ (23/11/2022)

Chương 102 : Điên cuồng áp chế ~ (23/11/2022)  12345

Bình luận truyện Tam Quốc Tinh Kỳ