Tán Tiên Thế Giới

Tán Tiên Thế Giới

Tên khác: Tán Tiên Thế Giới
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Vạn Diễm
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 450 chương


Thông tin truyện Tán Tiên Thế Giới

Tá Thi Hoàn Hồn sau đó mới phát hiện, thế giới này không có trúc cơ tu sĩ, cũng không có nguyên anh tu sĩ, lại càng không tồn tại hóa thần tu sĩ. Có, chỉ là một lần hựu một lần đích tán tiên kiếp.Giá, thị một người tán tiên đích thế giới!

Danh sách chương Tán Tiên Thế Giới

Chương 1 : Tá thi hoàn hồn ~ (17/11/2022)

Chương 2 : Tán tiên thế giới ~ (17/11/2022)

Chương 3 : Ly khai tông môn ~ (17/11/2022)

Chương 4 : Địa hỏa luyện đan ~ (17/11/2022)

Chương 5 : Công pháp ~ (17/11/2022)

Chương 6 : Tu luyện không năm tháng ~ (17/11/2022)

Chương 7 : Tán tiên ~ (17/11/2022)

Chương 8 : U minh lôi dẫn ~ (17/11/2022)

Chương 9 : Phù lục ~ (17/11/2022)

Chương 10 : Luyện đan ~ (17/11/2022)

Chương 11 : Điên cuồng tăng tu vi ~ (17/11/2022)

Chương 12 : Khoái ý ân cừu ~ (17/11/2022)

Chương 13 : Hóa thần môn tán tiên ~ (17/11/2022)

Chương 14 : Tiên nguyên lực ~ (17/11/2022)

Chương 15 : Thiên địa đạo pháp ~ (17/11/2022)

Chương 16 : Hóa thần môn ~ (17/11/2022)

Chương 17 : Thuế phàm kiếp ~ (17/11/2022)

Chương 18 : Hư huyễn cửu trọng thiên ~ (17/11/2022)

Chương 19 : Tiên thuật ẩn giấu trong tinh không ~ (17/11/2022)

Chương 20 : Thế giới tuyết ~ (17/11/2022)

Chương 21 : Luyện hóa tiên nguyên ~ (17/11/2022)

Chương 22 : Tam trọng thiên ~ (17/11/2022)

Chương 23 : Quy linh môn ~ (17/11/2022)

Chương 24 : Tiên nguyên đàm ~ (17/11/2022)

Chương 25 : Xuất quan tán tiên ~ (17/11/2022)

Chương 26 : Tranh chấp ~ (17/11/2022)

Chương 27 : Hồi cốc ~ (17/11/2022)

Chương 28 : Y nhân ~ (17/11/2022)

Chương 29 : Hồi ức ~ (17/11/2022)

Chương 30 : Tiên thức công kích thuật ~ (17/11/2022)

Chương 31 : Giao phong ~ (17/11/2022)

Chương 32 : Khai trận nhập phàm ~ (17/11/2022)

Chương 33 : Phàm trần chuyện cũ ~ (17/11/2022)

Chương 34 : Âm dương tu sĩ ~ (17/11/2022)

Chương 35 : Tán tiên giận dữ ~ (17/11/2022)

Chương 36 : Sinh hoạt ~ (17/11/2022)

Chương 37 : Người trong chốn võ lâm ~ (17/11/2022)

Chương 38 : Thần bí khô lâu ~ (17/11/2022)

Chương 39 : Phàm nhân vô lại ~ (17/11/2022)

Chương 40 : Năm năm ~ (17/11/2022)

Chương 41 : Xuất thủ ~ (17/11/2022)

Chương 42 : Đại diễn sơn ~ (17/11/2022)

Chương 43 : Tha ~ (17/11/2022)

Chương 44 : ÂM SÁT DƯƠNG CỰC ~ (17/11/2022)

Chương 45 : Bạch y nam tử ~ (17/11/2022)

Chương 46 : Hà Diệp bàn đào ~ (17/11/2022)

Chương 47 : Vào núi ~ (17/11/2022)

Chương 48 : Tàn bi cừu ~ (17/11/2022)

Chương 49 : Phù Thanh Hải ~ (17/11/2022)

Chương 50 : Tiết gia ~ (17/11/2022)

Chương 51 : Nhân thạch phục sinh ~ (17/11/2022)

Chương 52 : Đạo thuật uy lực ~ (17/11/2022)

Chương 53 : Tễ yêu ~ (17/11/2022)

Chương 54 : Tổ ốc ~ (17/11/2022)

Chương 55 : Thạch đạo nhân ~ (17/11/2022)

Chương 56 : Hoàng tuyền lão tiên ~ (17/11/2022)

Chương 57 : Vô trần đan ~ (17/11/2022)

Chương 58 : NGộ ~ (17/11/2022)

Chương 59 : Tàn ~ (17/11/2022)

Chương 60 : Chân đồ dữ giả ~ (17/11/2022)

Chương 61 : Tiêu xuân thủy ~ (17/11/2022)

Chương 62 : Già thiên tế nhật ~ (17/11/2022)

Chương 63 : Uổng mạng đích tường thành ~ (17/11/2022)

Chương 64 : Xuyên qua ~ (17/11/2022)

Chương 65 : Cổ thi không đầu ~ (17/11/2022)

Chương 65 : Chương 65 bên dưới + chương 66: Mạc địa thiết quan ~ (17/11/2022)

Chương 67 : Dị biến ~ (17/11/2022)

Chương 68 : Trận pháp ~ (17/11/2022)

Chương 69 : Phù trận ~ (17/11/2022)

Chương 70 : Phá trận ~ (17/11/2022)

Chương 71 : Ngũ nguyên tán nhân ~ (17/11/2022)

Chương 72 : Tán nhân phẫn nộ ~ (17/11/2022)

Chương 73 : Minh vương hồ ~ (17/11/2022)

Chương 74 : Quỷ môn ~ (17/11/2022)

Chương 75 : Lưỡng nhật khai môn ~ (17/11/2022)

Chương 76 : Yêu dã khô lâu ~ (17/11/2022)

Chương 77 : thiết liên ~ (17/11/2022)

Chương 78 : Nội thành ~ (17/11/2022)

Chương 79 : Tạo hóa đạo nhân ~ (17/11/2022)

Chương 80 : Thật, giả? ~ (17/11/2022)

Chương 81 : Thạch nhân tái hiện ~ (17/11/2022)

Chương 82 : Thôi diễn ~ (17/11/2022)

Chương 83 : Luyện hóa linh đan ~ (17/11/2022)

Chương 84 : Sống Lại ~ (17/11/2022)

Chương 85 : Tiên nguyên lực tạo thành đích dị biến ~ (17/11/2022)

Chương 86 : Thiên Kiếp Tụ ~ (17/11/2022)

Chương 87 : Máu đạo nhân ~ (17/11/2022)

Chương 88 : Tế Đàn ~ (17/11/2022)

Chương 89 : Ma bia ~ (17/11/2022)

Chương 90 : Nguyên nhân ~ (17/11/2022)

Chương 91 : Tam hồn kiếm khí ~ (17/11/2022)

Chương 92 : Ngộ đạo bức hoạ cuộn tròn ~ (17/11/2022)

Chương 93 :  Chương Tế Đàn Bị Phá Hủy ~ (17/11/2022)

Chương 94 : Địa hạ cung điện ~ (17/11/2022)

Chương 95 : Quỷ nô vân ~ (17/11/2022)

Chương 96 : Hồn chuyển sang kiếp khác ~ (17/11/2022)

Chương 97 : Thoát Khốn ~ (17/11/2022)

Chương 98 : Tán Tiên Kiếp ~ (17/11/2022)

Chương 99 : Mượn lôi luyện thể ~ (17/11/2022)

Chương 100 : Hư ảo cửu trọng thiên đích lực lượng ~ (17/11/2022)  12345

Bình luận truyện Tán Tiên Thế Giới