Tạo Vật Chi Chủ

Tạo Vật Chi Chủ

Tên khác: Tạo Vật Chi Chủ
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 658 chương


Thông tin truyện Tạo Vật Chi Chủ

Nhân vật chính lo lắng không lý do rời đi người thân, từ Địa cầu đi tới một viên xa lạ tu giả làm đầu Bạch Ngọc tinh, hắn muốn trở lại Địa cầu nhất định phải đi tới mạnh nhất con đường, trở thành mạnh mẽ nhất tu giả.Trong lúc vô tình dung hợp bản nguyên vũ trụ, mở ra nhân vật chính vô địch cuộc đời.

Danh sách chương Tạo Vật Chi Chủ

Chương 1 : Tô La ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Biểu muội ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Làm mất mặt ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Con trai của ngươi tình huống không tốt ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Mỏ linh thạch ~ (05/12/2022)

Chương 6 : Thấy đâu đánh đó ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Dế nhũi ~ (05/12/2022)

Chương 8 : Luận bàn ~ (05/12/2022)

Chương 9 : Công pháp vận dụng ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Đột phá ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Tô gia xuất chiến ứng cử viên ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Tán phát chết luôn! ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Sôi trào ~ (05/12/2022)

Chương 14 : Như Ý các cành ôliu ~ (05/12/2022)

Chương 15 : 500 viên linh đan khen thưởng ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Kim Hoa thần kiếm ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Hậu thiên cực hạn ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Điếc không sợ súng ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Viên thôn ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Tảng đá Vô Danh ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Ngô thị bộ lạc thiếu chủ ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Giết chết ~ (05/12/2022)

Chương 23 : Đơn độc xông vào ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Lại qua 3 tháng ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Vương gia Tiên thiên ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Muốn lập công? ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Rời đi Viên thôn ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Chiến Tiên thiên ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Tô gia lo lắng ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Tảng đá đập chết Tiên thiên ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Về đến gia tộc ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Tình huống thế nào? ~ (05/12/2022)

Chương 33 : Đi tới Phi Diệp tông Tú Quý viên ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Cường giả tụ tập ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Pháp tắc thánh bia ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Lần đầu xung đột ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Đốn ngộ ~ (05/12/2022)

Chương 38 : Bị phá ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Chiến Lưu Báo ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Quái thai ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Chuyện nhỏ ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Phi Diệp tông chủ ~ (05/12/2022)

Chương 43 : Đốn ngộ hiệu quả ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Thất tinh tháp ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Khiêu khích ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Luyện hồn đài thử thách ~ (05/12/2022)

Chương 47 : 50 tiêu chuẩn ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Tô La tiềm lực ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Thất Tinh tháp mở ra ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Thất Tinh tháp tầng thứ nhất ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Cướp bóc người ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Đánh chết ba người ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Cản đường ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Tựu là không nói đạo lý ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Cái này là chênh lệch ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Muốn quần chiến sao? ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Thanh Tâm Minh thảo ~ (05/12/2022)

Chương 58 : Tiến vào cái lồng năng lượng ~ (05/12/2022)

Chương 59 : Đến tay ~ (05/12/2022)

Chương 60 : Thăm dò ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Đại chiến ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Bên trong tình huống như thế nào ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Ba người tiến vào tầng thứ năm ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Ma luyện thần hồn ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Mạnh nhất ngày sau ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Tô gia gia ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Cuối cùng một người ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Tầng thứ sáu ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Chết rồi hả? ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Tiểu hồ ly An Linh Lung ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Truyền thừa ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Dung hợp hạch tâm ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Ngũ Hành linh căn ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Xuất Thất Tinh tháp ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Khiêu chiến ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Tô La lửa giận ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Thăm dò ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Diệt sát Cố Trường Kỳ ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Cửu tinh tông môn ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Về đến gia tộc ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Thanh Tuyệt dược tề ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Thần bí đồ vật ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Vương gia muốn động thủ ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Tiêu diệt Tô gia ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Va chạm ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Giao phong kịch liệt ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Linh Lung xuất thủ ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Mọi người kinh hãi ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Vương gia diệt vong ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Bán ra tài nguyên ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Hàng loạt giao dịch ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Năm vạn viên linh đan ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Khách quý phù ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Lam Phù Dung ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Khổng Duy ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Tiểu Tử mẹ con ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Thiệu An trạch viện ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Thật ác độc ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Long Tiên thảo ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Dịch Tiểu Tử nghi hoặc ~ (05/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Tạo Vật Chi Chủ