Tham Thiên

Tham Thiên

Tên khác: Tham Thiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 664 chương


Thông tin truyện Tham Thiên

Thiên Thư tàn quyển thần bí xuất hiện trên thế gian khiến thiên hạ quấy lên một hồi tranh đoạt đẫm máu. Rốt cuộc đó là gì? Đơn giản là cơ duyên tạo hóa hay còn có huyền cơ khác? Trường sinh bất lão có phải là đích đến duy nhất của việc tu hành?

Danh sách chương Tham Thiên

Chương 1: Đêm mưa Trường An ~ (09/12/2022)

Chương 2: Bát tự cuộc đời ~ (09/12/2022)

Chương 3: Đêm tối hành hung ~ (09/12/2022)

Chương 4: Trong nước nữ tử ~ (09/12/2022)

Chương 5: Thay hình đổi dạng ~ (09/12/2022)

Chương 6: Tụ tán vội vàng ~ (09/12/2022)

Chương 7: Quay về miếu hoang ~ (09/12/2022)

Chương 8: Thâm tàng bất lộ ~ (09/12/2022)

Chương 9: Tư chất thường thường ~ (09/12/2022)

Chương 10: Tam Thanh chín bộ ~ (09/12/2022)

Chương 11: A di đà phật ~ (09/12/2022)

Chương 12: Thành Tây mộ địa ~ (09/12/2022)

Chương 13: Nơi tìm kiếm đồ vật ~ (09/12/2022)

Chương 14: Mai rùa Thiên Thư ~ (09/12/2022)

Chương 15: Vạn Pháp chi nguyên ~ (09/12/2022)

Chương 16: Tiên gia bí văn ~ (09/12/2022)

Chương 17: Bản thể của quỷ ~ (09/12/2022)

Chương 18: Ân oán giang hồ ~ (09/12/2022)

Chương 19: Thái Huyền chân kinh ~ (09/12/2022)

Chương 20: Kế hoãn binh ~ (09/12/2022)

Chương 21: Áo trắng bóng dáng ~ (09/12/2022)

Chương 22: Phân biệt thiện ác ~ (09/12/2022)

Chương 23: Chuyện tới ập lên đầu ~ (09/12/2022)

Chương 24: Thái Thượng vô tình ~ (09/12/2022)

Chương 25: Sống sót sau tai nạn ~ (09/12/2022)

Chương 26: Người xa quê ti tiện ~ (09/12/2022)

Chương 27: Độc thân đi xa ~ (09/12/2022)

Chương 28: Hai nước biên giới ~ (09/12/2022)

Chương 29: Áo xanh đạo nhân ~ (09/12/2022)

Chương 30: Thái Thanh tổ đình ~ (09/12/2022)

Chương 31: Sơn môn bên ngoài ~ (09/12/2022)

Chương 32: Thái Thanh bảy điện ~ (09/12/2022)

Chương 33: Không sinh thị phi ~ (09/12/2022)

Chương 34: Tổ sư có linh ~ (09/12/2022)

Chương 35: Trao nhận khắc nghiệt ~ (09/12/2022)

Chương 36: Thao quang mịt mờ ~ (09/12/2022)

Chương 37: Linh Nghiên đạo cô ~ (09/12/2022)

Chương 38: Bị đánh kết thù ~ (09/12/2022)

Chương 39: Đại điển trước giờ ~ (09/12/2022)

Chương 40: Thu đồ đệ đại điển ~ (09/12/2022)

Chương 41: Khôi lỗi Chưởng giáo ~ (09/12/2022)

Chương 42: Tam vấn qua ải ~ (09/12/2022)

Chương 43: Chưởng giáo đệ tử ~ (09/12/2022)

Chương 44: Nhất cử lưỡng tiện ~ (09/12/2022)

Chương 45: Nói rõ sự thật ~ (09/12/2022)

Chương 46: Thái Thanh đạo nhân ~ (09/12/2022)

Chương 47: Nhàm chán dày vò ~ (09/12/2022)

Chương 48: Đạo môn thường ngày ~ (09/12/2022)

Chương 49: Long Xỉ Thiên Tàm ~ (09/12/2022)

Chương 50: Cừu nhân có khó ~ (09/12/2022)

Chương 51: Phô trương thanh thế ~ (09/12/2022)

Chương 52: Thiếu niên tâm tính ~ (09/12/2022)

Chương 53: Hoàng thân quốc thích ~ (09/12/2022)

Chương 54: Võ học chi đạo ~ (09/12/2022)

Chương 55: Sáo ngọc xuân độc ~ (09/12/2022)

Chương 56: Lòng người hiểm ác ~ (09/12/2022)

Chương 57: Tương kế tựu kế ~ (09/12/2022)

Chương 58: Cô gia quả nhân ~ (09/12/2022)

Chương 59: Thần hồn nát thần tính ~ (09/12/2022)

Chương 60: Toàn thân trở ra ~ (09/12/2022)

Chương 61: Đạo phật đồng hành ~ (09/12/2022)

Chương 62: Gặp lại dâm tặc ~ (09/12/2022)

Chương 63: Con đường trở về ~ (09/12/2022)

Chương 64: Con đường phía trước từ từ ~ (09/12/2022)

Chương 65: Phụ thân vu nhân ~ (09/12/2022)

Chương 66: Tiên nhân hạ phàm ~ (09/12/2022)

Chương 67: Thuận gió hóa Long ~ (09/12/2022)

Chương 68: Người vì long phượng ~ (09/12/2022)

Chương 69: Như bóng với hình ~ (09/12/2022)

Chương 70: Luyện khí tập võ ~ (09/12/2022)

Chương 71: Đâm rễ cắm trại ~ (09/12/2022)

Chương 72: Tấn thân động thần ~ (09/12/2022)

Chương 73: Vu oan giá họa ~ (09/12/2022)

Chương 74: Đi ở lợi và hại ~ (09/12/2022)

Chương 75: Mượn đao giết người ~ (09/12/2022)

Chương 76: Đêm tối đi gấp ~ (09/12/2022)

Chương 77: Sư nương dạy bảo ~ (09/12/2022)

Chương 78: Bát Bộ Kim Thân ~ (09/12/2022)

Chương 79: Phật Tổ xá lợi ~ (09/12/2022)

Chương 80: Bát Trọng Bảo Hàm ~ (09/12/2022)

Chương 81: Ngọc Thanh mời ~ (09/12/2022)

Chương 82: Nhà xí mật nghị ~ (09/12/2022)

Chương 83: Ngọc Thanh tổ đình ~ (09/12/2022)

Chương 84: Ẩn thân người ~ (09/12/2022)

Chương 85: Thái Âm Nguyên Quân ~ (09/12/2022)

Chương 86: Ngọc Thanh môn hạ ~ (09/12/2022)

Chương 87: Hạc bầy gà ~ (09/12/2022)

Chương 88: Ngẫu nhiên gặp cố nhân ~ (09/12/2022)

Chương 89: Vô vọng kết thù ~ (09/12/2022)

Chương 90: Ngàn năm chữ cổ ~ (09/12/2022)

Chương 91: Sinh lòng đi ý ~ (09/12/2022)

Chương 92: Gieo gió gặt bão ~ (09/12/2022)

Chương 93: Ảm đạm rời đi ~ (09/12/2022)

Chương 94: Hỗn Nguyên Thần Công ~ (09/12/2022)

Chương 95: Độc hành thâm sơn ~ (09/12/2022)

Chương 96: Hai tám tuổi trẻ ~ (09/12/2022)

Chương 97: Gia Cát Thiền Quyên ~ (09/12/2022)

Chương 98: Ngũ đại kỳ dược ~ (09/12/2022)

Chương 99: Hai cái thiên tàm ~ (09/12/2022)

Chương 100: Cùng sói là bạn ~ (09/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Tham Thiên