Thần Cấp Đại Pháp Sư

Thần Cấp Đại Pháp Sư

Tên khác: Thần Cấp Đại Pháp Sư
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Thâm Hải Khổng Tước
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 648 chương


Thông tin truyện Thần Cấp Đại Pháp Sư

Nguyên lai ăn Đông Qua, có thể gia tốc về Ma .Địa Cầu thanh niên Cao Phong, bị triệu hoán đến Dị Giới ánh Sáng đại lục, Sau đó phát hiện, trên Địa Cầu Đông Qua có về Ma hiệu quả, ăn Một cân Đông Qua, về Ma tốc độ tăng lên gấp đôi, Đông Qua nhưng là Cao Phong yêu nhất, là hắn từ nhỏ ăn được đại Mỹ thực, đã không biết ăn bao nhiêu Đông Qua, lần này được rồi, Cao Phong về Ma tốc độ tửêu cấp cuồng bạo, cuồng bạo về Ma, thành tựu cấp thần Đại Pháp Sư.

Danh sách chương Thần Cấp Đại Pháp Sư

Chương 1 : Dị Giới thuật Đại Triệu Hoán ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Đông Qua xương lợn thang ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Thần Thánh Đông Qua ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Bán gia cụ ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Thực tế tàn khốc ~ (05/12/2022)

Chương 6 : Tội danh ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Hoạn nạn huynh đệ ~ (05/12/2022)

Chương 8 : Đại Thanh sơn ngục giam ~ (05/12/2022)

Chương 9 : Thanh nguyên thạch ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Phân Nham Thuật ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Muốn học phép thuật ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Đường ở phương nào? ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Địa từ ma quang ~ (05/12/2022)

Chương 14 : Ma quang bên dưới khổ tu luyện ~ (05/12/2022)

Chương 15 : Khổ sở kiên trì chung đại thành ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Nước chảy thành sông Ma hồn sinh ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Vô thượng ma lực ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Siêu cấp về ma ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Bày ra vượt ngục ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Đào đường hầm ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Vượt ngục ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Trời cao biển rộng ~ (05/12/2022)

Chương 23 : Trên đường đi gặp thôn trang ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Ma lực sung năng ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Thuận lợi bù ma lực ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Con đường tu luyện ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Ra thôn ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Đệ 1 bút tiền ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Tiểu kiếm lời 1 bút ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Mới tới thành Alborg ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Sơ học luyện kim thuật (1) ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Sơ học luyện kim thuật (2) ~ (05/12/2022)

Chương 33 : Sơ học luyện kim thuật (3) ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Sơ học luyện kim thuật (4) ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Luyện Ma lực tụ tinh đan ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Ma lực đan hiệu quả ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Harry bị tóm ~ (05/12/2022)

Chương 38 : Trong phòng chiến tao ngộ ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Cao Phong phản kích (1) ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Cao Phong phản kích (2) ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Cao Phong phản kích (3) ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Cao Phong phản kích (4) ~ (05/12/2022)

Chương 43 : Cao Phong phản kích (5) ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Cao Phong phản kích (6) ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Bắt ba ba trong rọ ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Cao Phong hậu chiêu ~ (05/12/2022)

Chương 47 : Nhiệt khí cầu ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Ma pháp công kích thật đáng sợ ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Huyễn thú ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Mãnh thú ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Đại nạn không chết được báu vật ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Hư không tinh thần quả(ngôi sao quả) ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Bản nguyên phép thuật ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Phép thuật tế luyện ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Đây mới gọi là tu luyện ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Dị chủng ma lực ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Hoàng nham thành ~ (05/12/2022)

Chương 58 : Khó nhập học ~ (05/12/2022)

Chương 60 : Bằng hữu xin dừng bước ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Thị đọc sinh ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Nhập học ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Học viện quy củ ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Nhiệm vụ phòng khách ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Học viện 1 ngày ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Chung cực đại viên mãn ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Thư viện người mặc áo đen ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Thần uy lực lượng ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Mạnh nhất tu luyện pháp ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Nhọc nhằn khổ sở luyện kim bận bịu ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Nguyên do chuyện ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Nói lời hung ác có ích lợi gì ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Không thể nhịn được nữa ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Hỏa diễm 10 phẩm uy lực cường ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Ma Huyễn hư chiến trường ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Ai nói ta không dám tới ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Chiến đấu bắt đầu ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Không thể tả 1 kích ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Một chiến thành danh ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Ta có tuyệt kỹ kiếm tiền dễ dàng ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Sao kim tinh cửa hàng ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Thu vào khá dồi dào ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Lại vào thư viện ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Thứ Nguyên trận pháp hoàng kim toại ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Vô hạn dừng lại ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Không biết huyễn thú ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Trấn đảo thần thú ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Mũi chó ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Nửa đêm con cú mèo ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Tặc kêu bắt trộm (một) ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Tặc kêu bắt trộm (2) ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Tặc kêu bắt trộm (3) ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Tặc kêu bắt trộm (4) ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Khoa Kane bá đạo ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Không thể tránh khỏi ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Thanh phong lướt nhẹ qua mặt quần áo phá ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Kiệt Phổ chấn động ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Lại sinh độc kế ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Biến cố kinh người ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Tuyệt cảnh ~ (05/12/2022)

Chương 101 : Bách chiến thí luyện ~ (05/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Thần Cấp Đại Pháp Sư