Thần Cấp Xuyên Việt Giả

Thần Cấp Xuyên Việt Giả

Tên khác: Thần Cấp Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Tiểu Lý Phi Kiện
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 451 chương


Thông tin truyện Thần Cấp Xuyên Việt Giả

Kẻ tin ta, được Vĩnh Sinh.Cái gì? ngươi tư chất không đủ? Này tính là gì, ta cho ngươi hối đoái một cái Thần cấp huyết thống.Tài nguyên tu luyện thiếu thốn? Lại cho ngươi linh khí tăng lên gấp mười lần.Tích lũy không đủ, khó mà đột phá?! Ta cho ngươi mở ra gấp trăm lần gia tốc thời gian, một năm làm người khác một trăm năm!Ngươi thăng cấp, ta thăng cấp, mọi người đều thăng cấp, mới là thật Thần cấp.Thần cấp kẻ xuyên việt mở ra toàn cầu thăng cấp thời đại.

Danh sách chương Thần Cấp Xuyên Việt Giả

Chương 1 : Thần cấp phụ trợ ~ (17/11/2022)

Chương 2 : Làm khó dễ ~ (17/11/2022)

Chương 3 : Đột phá ~ (17/11/2022)

Chương 4 : Thần khí! ~ (17/11/2022)

Chương 5 : Phụ tử dạ đàm ~ (17/11/2022)

Chương 6 : Đính hôn ~ (17/11/2022)

Chương 7 : Thệ ngôn ~ (17/11/2022)

Chương 8 : Thành tựu hệ thống! ~ (17/11/2022)

Chương 9 : Mạo hiểm giả công hội ~ (17/11/2022)

Chương 10 : Mười vạn lượng hoàng kim ~ (17/11/2022)

Chương 11 : Tinh Thần lệnh ~ (17/11/2022)

Chương 12 : Bạt tai ~ (17/11/2022)

Chương 13 : Săn giết Man thú ~ (17/11/2022)

Chương 14 : Khổ luyện ~ (17/11/2022)

Chương 15 : Trắng trợn cướp đoạt ~ (17/11/2022)

Chương 16 : Anh hùng cứu mỹ nhân? ~ (17/11/2022)

Chương 17 : Sói con ~ (17/11/2022)

Chương 18 : Cửu phẩm chế độ ~ (17/11/2022)

Chương 19 : Hệ thống thăng cấp ~ (17/11/2022)

Chương 20 : Đánh tơi bời tiểu nhân ~ (17/11/2022)

Chương 21 : Siêu cấp bug! ~ (17/11/2022)

Chương 22 : Gia tộc tiệc tối ~ (17/11/2022)

Chương 23 : Kiểm tra bắt đầu! ~ (17/11/2022)

Chương 24 : Ngoài ý muốn! ~ (17/11/2022)

Chương 25 : Song Phượng đấu ~ (17/11/2022)

Chương 26 : Hết thảy không hợp cách! ~ (17/11/2022)

Chương 27 : Sớm làm khó dễ! ~ (17/11/2022)

Chương 28 : Bại Từ Hoành! ~ (17/11/2022)

Chương 29 : Hạ màn kết thúc! ~ (17/11/2022)

Chương 30 : Vô hạn phân thân ~ (17/11/2022)

Chương 31 : Triệu Kiếm ~ (17/11/2022)

Chương 32 : Sắp mở màn ~ (17/11/2022)

Chương 33 : Thẩm Vận Phi ~ (17/11/2022)

Chương 34 : Luyện dược sư ~ (17/11/2022)

Chương 35 : Rơi vào nhà nào? ~ (17/11/2022)

Chương 36 : Lần đầu điều phối ~ (17/11/2022)

Chương 37 : Một ấn Phù sư ~ (17/11/2022)

Chương 38 : Thuần Nguyên đan ~ (17/11/2022)

Chương 39 : Chế tạo ~ (17/11/2022)

Chương 40 : Chu đại sư ~ (17/11/2022)

Chương 41 : Sáng tạo độc đáo thủ pháp! ~ (17/11/2022)

Chương 42 : Phân phối Dược tề ~ (17/11/2022)

Chương 53 : Vung tiền như rác ~ (17/11/2022)

Chương 43 : Tàng Kinh các ~ (17/11/2022)

Chương 44 : Lấy đức báo oán ~ (17/11/2022)

Chương 45 : Vạn Thú Quyết ~ (17/11/2022)

Chương 46 : Tương kế tựu kế! ~ (17/11/2022)

Chương 47 : Không chỉ ki luyến ~ (17/11/2022)

Chương 48 : Khách không mời mà đến ~ (17/11/2022)

Chương 49 : Cưỡng bức ~ (17/11/2022)

Chương 50 : Mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng ~ (17/11/2022)

Chương 51 : Hồng Nguyệt thành ~ (17/11/2022)

Chương 52 : Tình thế ~ (17/11/2022)

Chương 54 : Bán đấu giá kết thúc ~ (17/11/2022)

Chương 55 : Đầu mối ~ (17/11/2022)

Chương 56 : Bất diệt Lôi thể ~ (17/11/2022)

Chương 57 : Tu luyện trước chuẩn bị ~ (17/11/2022)

Chương 58 : Tu luyện thành công! ~ (17/11/2022)

Chương 59 : Điên cuồng đột phá! ~ (17/11/2022)

Chương 60 : Thần bí lão giả ~ (17/11/2022)

Chương 61 : Mở màn ~ (17/11/2022)

Chương 62 : Đánh nhau kịch liệt ~ (17/11/2022)

Chương 63 : Hàng Thần giáp ~ (17/11/2022)

Chương 64 : Chạy tới ~ (17/11/2022)

Chương 65 : Triệt để đánh tan ~ (17/11/2022)

Chương 66 : Khắc phục hậu quả ~ (17/11/2022)

Chương 67 : Tạo Hóa Châu bí ẩn ~ (17/11/2022)

Chương 68 : Máu nhuộm tổ điện ~ (17/11/2022)

Chương 69 : Thân thế ~ (17/11/2022)

Chương 70 : Phần cuối ~ (17/11/2022)

Chương 71 : Thu phục Từ Thiên Hành ~ (17/11/2022)

Chương 73 : Nghĩa phụ quấy nhiễu ~ (17/11/2022)

Chương 74 : Từ Thanh Dương đột phá ~ (17/11/2022)

Chương 75 : Mở ra ~ (17/11/2022)

Chương 76 : Toàn tộc tăng lên ~ (17/11/2022)

Chương 77 : Tiếp nhận tộc trưởng ~ (17/11/2022)

Chương 78 : Kẻ thù gặp mặt ~ (17/11/2022)

Chương 79 : Bất ngờ nhiều lần sinh ~ (17/11/2022)

Chương 80 : Từ Trần xuất chiến ~ (17/11/2022)

Chương 81 : Chém giết ~ (17/11/2022)

Chương 82 : Hạ màn kết thúc ~ (17/11/2022)

Chương 83 : Thu hoạch ~ (17/11/2022)

Chương 84 : Luận đạo ~ (17/11/2022)

Chương 85 : Đột phá đến Nguyên Vũ cảnh ~ (17/11/2022)

Chương 86 : Quyết định rèn luyện ~ (17/11/2022)

Chương 87 : U Hồn bí cảnh ~ (17/11/2022)

Chương 88 : Phù sư công hội ~ (17/11/2022)

Chương 89 : Đo lường ~ (17/11/2022)

Chương 90 : Nghề làm vườn ~ (17/11/2022)

Chương 91 : Ta là Luyện dược sư ~ (17/11/2022)

Chương 92 : Tiếu Nhược Băng ~ (17/11/2022)

Chương 93 : Đêm trước ~ (17/11/2022)

Chương 94 : Thu Phong Tảo Lạc Diệp ~ (17/11/2022)

Chương 95 : Xuất thủ một cái giá lớn ~ (17/11/2022)

Chương 96 : Nói lời hung ác! ~ (17/11/2022)

Chương 97 : Mở ra Phù Sư tháp ~ (17/11/2022)

Chương 98 : Tiền đặt cược ~ (17/11/2022)

Chương 99 : Thần bí bức tranh ~ (17/11/2022)

Chương 100 : Tầng thứ ba đối kháng ~ (17/11/2022)

Chương 101 : Cướp giật Phù khí ~ (17/11/2022)  12345

Bình luận truyện Thần Cấp Xuyên Việt Giả