Thần Mạch Vô Địch

Thần Mạch Vô Địch

Tên khác: Thần Mạch Vô Địch
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Linh Ẩn Hồ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 415 chương


Thông tin truyện Thần Mạch Vô Địch

Bạn đang theo dõi tong hop truyen full Thần Mạch Vô Địch của tác giả Linh Ẩn Hồ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thiên Linh đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, dị thú hoành hành.Vô luận nhân loại hay vẫn là dị thú, đều có chính mình "Huyết mạch phẩm cấp ", huyết mạch phẩm cấp cao, tu luyện thiên phú cao! Thần Long, Phượng Hoàng, Cùng Kỳ "Nhất phẩm huyết mạch ", không cần tu luyện, chiến lực siêu quần; gà rừng thỏ rừng "Thập Phẩm huyết mạch ", khổ tu cả đời, thực lực thấp kém. Huyết mạch phẩm cấp bẩm sinh, không thể cải biến, nhân loại, huyết mạch Cửu phẩm cấp thấp...Một lần kỳ ngộ, thị trấn nhỏ thiếu niên Diệp Minh phát hiện, của mình huyết mạch phẩm cấp, có thể tăng lên!Tư chất thấp? Ngộ tính chênh lệch?Không có nghĩa là tựu là củi mục! ! !Bởi vì ta có thể có được Thất phẩm, Lục phẩm, thậm chí Nhị phẩm, Nhất phẩm siêu cường Thần Cấp huyết mạch!Dùng đỉnh phong Thần mạch, tu luyện Mãng Hoang thần công, thúc dục Thượng Cổ thần kỹ, hùng bá thiên hạ, quét ngang hoang vũ, tung hoành vô địch!

Danh sách chương Thần Mạch Vô Địch

Chương 01 : Đã bị dự định danh ngạch ~ (03/11/2022)

Chương 02 : Huyết mạch phẩm cấp có thể tăng vọt! ~ (03/11/2022)

Chương 03 : Tương lai xem ai đối với ai khinh thường! ~ (03/11/2022)

Chương 04 : Hung thú Tứ Dực Huyền Băng Xà ~ (03/11/2022)

Chương 05 : Dung hợp Bát giai Trung phẩm huyết mạch ~ (03/11/2022)

Chương 06 : Đánh gãy hai chân lại để cho hắn bò lấy đi! ~ (03/11/2022)

Chương 07 : Huyết mạch phóng đại tu vi bão táp! ~ (03/11/2022)

Chương 08 : Một đêm tăng một tầng cường giả chi tâm! ~ (03/11/2022)

Chương 09 : Một trảo một cước diệt hai cẩu nô! ~ (03/11/2022)

Chương 10 : Nội Môn Đệ Tử cũng dám một tay che trời? ~ (03/11/2022)

Chương 11 : Ta khiển trách Phương Viễn ngươi còn không ngăn cản được! ~ (03/11/2022)

Chương 12 : Ngày sau một chưởng chi thù Diệp Minh tất báo! ~ (03/11/2022)

Chương 13 : Cái này là của ta võ đạo chi tâm! ~ (03/11/2022)

Chương 14 : Hàn Băng Quyết Xà Hành Kiếm Pháp ~ (03/11/2022)

Chương 15 : Ngoại Môn Đệ Tử đệ nhất thiên tài ~ (03/11/2022)

Chương 16 : Tạp Học Tông đệ tử? Phế vật mà thôi! ~ (03/11/2022)

Chương 17 : Hàn Băng nội kình tiếp tục tăng vọt! ~ (03/11/2022)

Chương 18 : Ba chiêu miểu sát Cửu phẩm thú ~ (03/11/2022)

Chương 19 : Tôi Thể cấp độ ngưng tụ kiếm thế! ~ (03/11/2022)

Chương 20 : Năm tháng sau hắn tất đại phóng dị sắc! ~ (03/11/2022)

Chương 21 : Nên ta ra tay thời gian rồi! ~ (03/11/2022)

Chương 22 : Tu vi không có nghĩa là chiến lực! ~ (03/11/2022)

Chương 23 : Phản giết! ~ (03/11/2022)

Chương 24 : Đi vào Bát phẩm huyết mạch khống chế thiên phú công pháp! ~ (03/11/2022)

Chương 25 : Chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng là ta Diệp Minh đá kê chân ~ (03/11/2022)

Chương 26 : Chú Kiếm Môn Diệp Minh! ~ (03/11/2022)

Chương 27 : Một kiếm vượt cấp giết địch! ~ (03/11/2022)

Chương 28 : Phi hành chạy Hồng sắc tiểu xà ~ (03/11/2022)

Chương 29 : Huyết mạch không cách nào dò xét dị thú! ~ (03/11/2022)

Chương 30 : Xà Hành Kiếm Pháp chiêu thứ tư tự nghĩ ra! ~ (03/11/2022)

Chương 31 : Hoàn toàn mới hai đại sát chiêu át chủ bài! ~ (03/11/2022)

Chương 32 : Thực lực bị xa xa bỏ qua Diệp Minh? ~ (03/11/2022)

Chương 33 : Ngày mai triệt để phế bỏ ngươi! ~ (03/11/2022)

Chương 34 : Nửa bước kiếm thế Lâm Khinh Tuyết hiển uy! ~ (03/11/2022)

Chương 35 : Một kiếm miểu sát Luyện Khí cấp độ Thử Kiếm thú ~ (03/11/2022)

Chương 36 : Ba kiếm ở trong chắc chắn ngươi đánh bại! ~ (03/11/2022)

Chương 38 : Linh Xà Kiếm Thế hiển uy đoạn ngươi gân tay gân chân! ~ (03/11/2022)

Chương 39 : Đến lúc nên đem ngươi dẫm nát dưới chân ~ (03/11/2022)

Chương 40 : Kiếm Trủng Bí Cảnh nửa bước Luyện Khí cấp độ ~ (03/11/2022)

Chương 41 : Bão Nguyên Công không trọn vẹn bản Phá Lãng kiếm pháp ~ (03/11/2022)

Chương 42 : Vân Nhược Yên VS Chu Hành Kiếm ~ (03/11/2022)

Chương 43 : Bí địa Thúy Vân cốc Vân Nhược Yên chi mời ~ (03/11/2022)

Chương 44 : Chân Nguyên cảnh cường giả cũng không dám tiến vào Bí Cảnh ~ (03/11/2022)

Chương 45 : Tứ phẩm Ngục Môn Linh Nguyên Cảnh ngục sứ! ~ (03/11/2022)

Chương 46 : Chú Kiếm Môn tiền bối bảo vật Kiếm Đạo Chân Giải ~ (03/11/2022)

Chương 47 : Đột phá Luyện Khí cấp độ Kiếm Thế đệ tam trọng! ~ (03/11/2022)

Chương 48 : Thất phẩm Cao giai Hỏa Diễm Điêu huyết mạch! ~ (03/11/2022)

Chương 49 : Ưng Xà Băng Hỏa song thuộc tính huyết mạch! ~ (03/11/2022)

Chương 50 : Linh Nguyên Cảnh Hỏa Diễm Điêu chém giết! ~ (03/11/2022)

Chương 51 : Địa giai vũ kỹ Càn Khôn Tỏa Pháp ~ (03/11/2022)

Chương 52 : Đệ tam trọng Tuệ Nhãn Thông thiên tài phân cấp ~ (03/11/2022)

Chương 53 : Nội Môn Đệ Tử cạnh kỹ bắt đầu! ~ (03/11/2022)

Chương 54 : Kiếm chỉ Đoạn Kiếm Nhai thứ tư bệ đá! ~ (03/11/2022)

Chương 55 : Vân Nhược Yên VS Lý Tử Tông ~ (03/11/2022)

Chương 56 : Diệp Minh đã đến! ~ (03/11/2022)

Chương 57 : Càn Khôn Tỏa Pháp triệt để phế bỏ Chu Hành Kiếm! ~ (03/11/2022)

Chương 58 : Đánh bại Trương Ngạo Thiên chiến Tiêu Dật Nhiên! ~ (03/11/2022)

Chương 59 : Tiêu Dật Nhiên cho ta lùi trở về! ~ (03/11/2022)

Chương 60 : Hung hiểm ở bên trong Kiếm Trủng ~ (03/11/2022)

Chương 61 : Phá Lãng kiếm pháp chiêu thứ sáu chiêu thứ bảy ~ (03/11/2022)

Chương 62 : Địa giai Hạ phẩm Đan Nguyên Huyền Công ~ (03/11/2022)

Chương 63 : Xuất phát Mãng Hoang Đại Sơn Kiếm Trủng Bí Cảnh! ~ (03/11/2022)

Chương 64 : Cao mười trượng hung hãn yêu thú ~ (03/11/2022)

Chương 65 : Hỏa Dương tông thiên tài Xuyên Phủ Vũ Đạo Trà Hội ~ (03/11/2022)

Chương 66 : Chân Nguyên trung kỳ Chuẩn Tôn cường giả Tà Tình Tôn Giả ~ (03/11/2022)

Chương 67 : Kiếm Trủng Cốt Thú ~ (03/11/2022)

Chương 68 : Hấp thu hỏa diễm cô đọng Kiếm Ý ~ (03/11/2022)

Chương 69 : Vô kiên bất tồi Kiếm Ý hình thức ban đầu! ~ (03/11/2022)

Chương 70 : Kiếm Vương điện xuất thế ~ (03/11/2022)

Chương 71 : Ý niệm cường độ 30 năm đã ngoài Cốt Thú ~ (03/11/2022)

Chương 72 : Kiếm quang chém chết Tà Nguyệt cốc thứ hai Kiếm Tu! ~ (03/11/2022)

Chương 73 : Độc thú trong cơ thể ẩn chứa chính thức Kiếm Ý ~ (03/11/2022)

Chương 74 : Kiếm Đạo Tông Sư truyền thừa! ~ (03/11/2022)

Chương 75 : Băng Hỏa Kiếm Tông Băng Hỏa Thiên Luân Kiếm! ~ (03/11/2022)

Chương 76 : Hắn cũng nhanh như vậy thất bại? ~ (03/11/2022)

Chương 77 : Thu hoạch thật lớn! ~ (03/11/2022)

Chương 78 : Băng Hỏa Thiên Luân Công Băng Hỏa Kiếm Ý ngưng tụ phương pháp ~ (03/11/2022)

Chương 79 : Kiếm Đạo Tông Sư truyền thừa hết thảy là của ta! ~ (03/11/2022)

Chương 80 : Cuối cùng được truyền thừa đột phá tới Chân Nguyên cảnh! ~ (03/11/2022)

Chương 81 : Ba kiếm chém chết Lãnh Tà Tình! ~ (03/11/2022)

Chương 82 : Ngũ Hành luyện thể bí cảnh! Chưởng điện bí cảnh! ~ (03/11/2022)

Chương 83 : Chú Kiếm Môn các ngươi là muốn chết! ~ (03/11/2022)

Chương 84 : Muốn động thủ? Cẩn thận lật thuyền trong cống rãnh! ~ (03/11/2022)

Chương 85 : Hoàn toàn phế bỏ Tà Nguyệt Cốc ba trưởng lão! ~ (03/11/2022)

Chương 86 : Mãng Hoang đại sơn trong màu đỏ Xà ảnh ~ (03/11/2022)

Chương 87 : Tôi Ngọc Linh Thảo! ~ (03/11/2022)

Chương 88 : Thân thể cường hóa mạnh nhất Băng Hỏa Luân Trảm! ~ (03/11/2022)

Chương 89 : Hắc Văn Giao Thất phẩm cấp thấp huyết mạch! ~ (03/11/2022)

Chương 90 : Chém giết hấp thu Hắc Văn Giao huyết mạch! ~ (03/11/2022)

Chương 91 : Dung hợp xong thiên phú Thần Thông kích thích! ~ (03/11/2022)

Chương 92 : Bí Pháp Thánh cấp? Kinh khủng tốc độ tu luyện! ~ (03/11/2022)

Chương 93 : Địa Bảng thứ sáu mươi bốn độc thủ Tôn Ngôn Long! ~ (03/11/2022)

Chương 94 : Chú Kiếm Môn nhất định chẳng qua là phối hợp diễn! ~ (03/11/2022)

Chương 95 : Hiển uy Xuyên phủ đệ nhất kiếm đạo thiên tài! ~ (03/11/2022)

Chương 96 : Lý Tử Tông VS Phá Quang Đao Viên Nhất Minh! ~ (03/11/2022)

Chương 97 : Thử một chút Diệp Minh thực lực chân chính! ~ (03/11/2022)

Chương 98 : Đánh bại ngươi còn không cần rút kiếm! ~ (03/11/2022)

Chương 99 : Bằng nàng còn thắng không được Lâm Khinh Tuyết ~ (03/11/2022)

Chương 100 : Kiếm đạo thiên tài tranh đoạt Vân Nhược Yên VS Kinh Phi Trần! ~ (03/11/2022)

Chương 101 : Diệp Minh? Cút trở về cho ta ! ~ (03/11/2022)  12345

Bình luận truyện Thần Mạch Vô Địch