Thần Thượng

Thần Thượng

Tên khác: Thần Thượng
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Vô Vi Tú Tài
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 714 chương


Thông tin truyện Thần Thượng

Bạn đang theo dõi đọc truyện full hay nhất Thần Thượng của tác giả Vô Vi Tú Tài rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Đây là một cái duy vũ độc tôn thế giới, quyền thế cùng thực lực chúa tể tất cả, gia tộc lâm lập, tông phái thành đàn, các bá một phương.Bình thường thiếu niên Phương Dã, ngẫu nhiên đạt được thần bí đỉnh nhỏ, có thể từ bất kỳ công pháp nào trong nhìn ra vạn tượng bản nguyên quỹ tích, một người một đỉnh, tung hoành thiên hạ, từng bước một đặt chân chúng thần bên trên!

Danh sách chương Thần Thượng

Chương 1 : Duy vũ độc tôn ~ (14/12/2022)

Chương 2 : Luyện Tâm Cốc ~ (14/12/2022)

Chương 3 : Thần bí đỉnh nhỏ ~ (14/12/2022)

Chương 4 : Ra tay quá nhẹ ~ (14/12/2022)

Chương 5 : Thiên Diệp Thủ ~ (14/12/2022)

Chương 6 : Quái lạ tư thế ~ (14/12/2022)

Chương 7 : Bách Diệp Phân Phi ~ (14/12/2022)

Chương 8 : Bất ngờ đột phá ~ (14/12/2022)

Chương 9 : Huyễn Linh ~ (14/12/2022)

Chương 10 : Sinh cơ tịnh thủy ~ (14/12/2022)

Chương 11 : Kình địch ~ (14/12/2022)

Chương 12 : Trước cứ sau cung ~ (14/12/2022)

Chương 13 : Nói rồi ngươi không nghe ~ (14/12/2022)

Chương 14 : Cường hãn Tuyết nhi ~ (14/12/2022)

Chương 15 : Mầm họa ~ (14/12/2022)

Chương 16 : Khoa chân múa tay ~ (14/12/2022)

Chương 17 : Cực nhu nhi cương ~ (14/12/2022)

Chương 18 : Tùng lâm pháp tắc ~ (14/12/2022)

Chương 19 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (14/12/2022)

Chương 20 : Gân cốt tề minh ~ (14/12/2022)

Chương 21 : Cắt cỏ cần phải trừ tận gốc! ~ (14/12/2022)

Chương 22 : Tùng lâm rèn luyện ~ (14/12/2022)

Chương 23 : Hồng nhan họa thủy ~ (14/12/2022)

Chương 24 : Quái lạ hồ ~ (14/12/2022)

Chương 25 : Đáy hồ hang động ~ (14/12/2022)

Chương 26 : Tái ngộ thiếu nữ ~ (14/12/2022)

Chương 27 : Thiên địa Huyền Linh bảng ~ (14/12/2022)

Chương 28 : Một chiêu kiếm ra khỏi vỏ đóng băng vạn dặm! ~ (14/12/2022)

Chương 29 : Sát lục quả quyết ~ (14/12/2022)

Chương 30 : Bệnh này có thể trị! ~ (14/12/2022)

Chương 31 : Viêm Bạo ~ (14/12/2022)

Chương 32 : Thăng cấp võ giả ~ (14/12/2022)

Chương 33 : Chỉ điểm Phương Sơn ~ (14/12/2022)

Chương 34 : Vũ thí bắt đầu ~ (14/12/2022)

Chương 35 : Thiên diệp thủ hiển uy ~ (14/12/2022)

Chương 36 : Sóng lớn thay nhau nổi lên ~ (14/12/2022)

Chương 37 : Kỹ kinh toàn trường ~ (14/12/2022)

Chương 38 : Vũ thí kết thúc ~ (14/12/2022)

Chương 39 : Núi rừng tương loạn ~ (14/12/2022)

Chương 40 : Mới quen luyện đan ~ (14/12/2022)

Chương 41 : Chân chính luyện đan ~ (14/12/2022)

Chương 42 : Bao quát thiên thu ~ (14/12/2022)

Chương 43 : Cửu Long Phá ~ (14/12/2022)

Chương 44 : Mở ra kinh mạch ~ (14/12/2022)

Chương 45 : Săn bắn yêu tiểu đội ~ (14/12/2022)

Chương 46 : Lập tức phân cao thấp ~ (14/12/2022)

Chương 47 : Tử đồng hoàng kim sư ~ (14/12/2022)

Chương 48 : Chương 48 Tùng lâm ác chiến ~ (14/12/2022)

Chương 49 : Tiêu tan hiềm khích lúc trước ~ (14/12/2022)

Chương 50 : Ai là ngư ông? ~ (14/12/2022)

Chương 51 : Ngàn năm vàng ngọc tủy ~ (14/12/2022)

Chương 52 : Bi kịch Thạch gia ~ (14/12/2022)

Chương 53 : Phương Dã dự định ~ (14/12/2022)

Chương 54 : Huyễn Linh thủ đoạn ~ (14/12/2022)

Chương 55 : Sở thị ngông cuồng ~ (14/12/2022)

Chương 56 : Thu hoạch ngoài ý muốn ~ (14/12/2022)

Chương 57 : Cha nào con nấy ~ (14/12/2022)

Chương 58 : Thần diễm Chu Tước quả ~ (14/12/2022)

Chương 59 : Mạnh mẽ lão sư ~ (14/12/2022)

Chương 60 : Ngũ hành tụ hội ~ (14/12/2022)

Chương 61 : Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Thể ~ (14/12/2022)

Chương 62 : Nguy cấp ~ (14/12/2022)

Chương 63 : Đổi khách làm chủ ~ (14/12/2022)

Chương 64 : Tình thế nhanh quay ngược trở lại ~ (14/12/2022)

Chương 65 : Hung hăng giết ngược lại ~ (14/12/2022)

Chương 66 : Gia tộc vinh quang ~ (14/12/2022)

Chương 67 : Thiên đại kinh hỉ ~ (14/12/2022)

Chương 68 : Phố chợ ~ (14/12/2022)

Chương 69 : Hai nữ tranh phong ~ (14/12/2022)

Chương 70 : Hổ Phách Đao ~ (14/12/2022)

Chương 71 : Đắc thủ ~ (14/12/2022)

Chương 72 : Chương 72 Ngồi xem mai phục ~ (14/12/2022)

Chương 73 : Muốn làm ngư ông ~ (14/12/2022)

Chương 74 : Khốc liệt đại chiến ~ (14/12/2022)

Chương 75 : Quá độ của cải người chết ~ (14/12/2022)

Chương 76 : Đột phá! ~ (14/12/2022)

Chương 77 : Thiên kiêu phủ ~ (14/12/2022)

Chương 78 : Liệt diễm cuồng đao ~ (14/12/2022)

Chương 79 : Cơ sở đao pháp ~ (14/12/2022)

Chương 80 : Kỳ tài ngút trời! ~ (14/12/2022)

Chương 81 : Mạch máu thông suốt ~ (14/12/2022)

Chương 82 : Giao cho ta đi! ~ (14/12/2022)

Chương 83 : Thành đan trăm viên ~ (14/12/2022)

Chương 84 : To lớn lợi nhuận ~ (14/12/2022)

Chương 85 : Ai phục kích ai? ~ (14/12/2022)

Chương 86 : Vô Ảnh Châm ~ (14/12/2022)

Chương 87 : Chim sẻ ở đằng sau ~ (14/12/2022)

Chương 88 : Đao thế thành! ~ (14/12/2022)

Chương 89 : Luyện hóa! ~ (14/12/2022)

Chương 90 : Chu Tước gia thân ~ (14/12/2022)

Chương 91 : Thân hãm tuyệt cảnh ~ (14/12/2022)

Chương 92 : Gặp mạnh càng mạnh hơn! ~ (14/12/2022)

Chương 93 : Giết trả! ~ (14/12/2022)

Chương 94 : Hồng Diệp săn bắn yêu đoàn ~ (14/12/2022)

Chương 95 : Mê Vụ sơn mạch ~ (14/12/2022)

Chương 96 : Luyện hóa Yêu đan ~ (14/12/2022)

Chương 97 : Bầy sói săn bắn ~ (14/12/2022)

Chương 98 : Quyết đấu Lang Vương ~ (14/12/2022)

Chương 99 : Lang Vương đền tội ~ (14/12/2022)

Chương 100 : Xung đột! ~ (14/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Thần Thượng