Thần Vũ Tung Hoành

Thần Vũ Tung Hoành

Tên khác: Thần Vũ Tung Hoành
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Tịch Văn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 542 chương


Thông tin truyện Thần Vũ Tung Hoành

Vận mệnh bước ngoặc, chỉ cần một cái kỳ ngộ.Như ngô có năng lực, cần phải sử địa liệt thiên băng, cần phải sử hải ngược lại giang trở mình, cần phải sử tinh chuyển đấu dời...Cần phải làm, thế nhân trố mắt!———Vũ Thần Diệp Thiên

Danh sách chương Thần Vũ Tung Hoành

Chương 1 : Quét rác thiếu niên ~ (29/10/2022)

Chương 2 : Chân khí tán loạn ~ (29/10/2022)

Chương 3 : Thiên địa khí ~ (29/10/2022)

Chương 4 : Gia tộc hạ tế ~ (29/10/2022)

Chương 5 : Nối khố trí nhớ ~ (29/10/2022)

Chương 6 : Cướp đoạt quyền lợi ~ (29/10/2022)

Chương 7 : Đan dược chi biến ~ (29/10/2022)

Chương 8 : Bàn quầy buôn bán ~ (29/10/2022)

Chương 9 : Đại mở hàng ~ (29/10/2022)

Chương 10 : Lòng có kế hoạch ~ (29/10/2022)

Chương 11 : Ngẫu khởi xung đột ~ (29/10/2022)

Chương 12 : Ngoài ý muốn ~ (29/10/2022)

Chương 13 : Trong người tê dại ý ~ (29/10/2022)

Chương 14 : Ra tay kiểm chứng ~ (29/10/2022)

Chương 15 : Một chiêu nan địch ~ (29/10/2022)

Chương 16 : Vũ kỹ mơ màng ~ (29/10/2022)

Chương 17 : Một năm ước hẹn ~ (29/10/2022)

Chương 18 : Tận lực giao hảo ~ (29/10/2022)

Chương 19 : Ngươi gặp nạn ~ (29/10/2022)

Chương 20 : Nhân hình thanh yên ~ (29/10/2022)

Chương 21 : Huyền Thanh Thiên Tôn ~ (29/10/2022)

Chương 22 : Cực hạn trạng thái ~ (29/10/2022)

Chương 23 : Phế liệu có bảo ~ (29/10/2022)

Chương 24 : Như thế thiên phú ~ (29/10/2022)

Chương 25 : Nhiều hạng huấn luyện ~ (29/10/2022)

Chương 26 : Phảng phất giống như từ trước ~ (29/10/2022)

Chương 27 : Không có sai biệt ~ (29/10/2022)

Chương 28 : Rút kiếm thức ~ (29/10/2022)

Chương 29 : Hai lựa chọn ~ (29/10/2022)

Chương 30 : Nhiệm vụ đích chuẩn bị ~ (29/10/2022)

Chương 31 : Mạo hiểm tổ thành ~ (29/10/2022)

Chương 32 : Dược liệu hấp dẫn ~ (29/10/2022)

Chương 33 : Dùng lợi đầu độc ~ (29/10/2022)

Chương 34 : Muỗi ác mộng chi thú ~ (29/10/2022)

Chương 35 : Vi luyện phương pháp ~ (29/10/2022)

Chương 36 : Thắng được hảo cảm ~ (29/10/2022)

Chương 37 : Kỳ dị nam hài ~ (29/10/2022)

Chương 38 : Như nhai đường đậu ~ (29/10/2022)

Chương 39 : Đẳng vài trao đổi ~ (29/10/2022)

Chương 40 : Cuối cùng có thể phản hồi ~ (29/10/2022)

Chương 41 : Không có thể nhẫn ~ (29/10/2022)

Chương 42 : Như thế cuồng vọng ~ (29/10/2022)

Chương 43 : Liên tiếp đánh bại hai người ~ (29/10/2022)

Chương 44 : Tạm biệt Lâm Nhi ~ (29/10/2022)

Chương 45 : Lược qua thi khiển trách ~ (29/10/2022)

Chương 46 : Kinh hỉ chi biến ~ (29/10/2022)

Chương 47 : Không để yên cho ngươi ~ (29/10/2022)

Chương 48 : Tâm tình khó chịu ~ (29/10/2022)

Chương 49 : Tùy cơ ứng biến ~ (29/10/2022)

Chương 50 : Vô cùng bưu hãn ~ (29/10/2022)

Chương 51 : Tử y hiệp nữ ~ (29/10/2022)

Chương 52 : Không giải thích được ~ (29/10/2022)

Chương 53 : Lâm Nhi trèo lên đâm ~ (29/10/2022)

Chương 54 : Cũng có ngăn trở ~ (29/10/2022)

Chương 55 : Khiếp sợ toàn trường ~ (29/10/2022)

Chương 56 : Nghênh chiến năm người ~ (29/10/2022)

Chương 57 : Sau lưng một kiếm ~ (29/10/2022)

Chương 58 : Thiên nhân giao cảm giác ~ (29/10/2022)

Chương 59 : Rút kiếm dương oai ~ (29/10/2022)

Chương 60 : Binh khí hoàn cảnh xấu ~ (29/10/2022)

Chương 61 : Khí thế kéo lên ~ (29/10/2022)

Chương 62 : Tiên thiên cường giả ~ (29/10/2022)

Chương 63 : Tuyệt địa giương mắt ~ (29/10/2022)

Chương 64 : Làm cho người hít thở không thông ~ (29/10/2022)

Chương 65 : Đêm ly biệt ~ (29/10/2022)

Chương 66 : Nhà ai thiếu niên ~ (29/10/2022)

Chương 67 : Vi tài mà đến ~ (29/10/2022)

Chương 68 : Chính mình cút đi ~ (29/10/2022)

Chương 69 : An cư trí nghiệp ~ (29/10/2022)

Chương 70 : Xem cá náo nhiệt ~ (29/10/2022)

Chương 71 : Tôm tép nhãi nhép ~ (29/10/2022)

Chương 72 : Tứ phẩm dược sư ~ (29/10/2022)

Chương 73 : Hư danh nói chơi ~ (29/10/2022)

Chương 74 : Không quá đáng giá ~ (29/10/2022)

Chương 75 : Giao cho ngươi a ~ (29/10/2022)

Chương 76 : Ra tay luyện đan ~ (29/10/2022)

Chương 77 : Cực hạn lý luận ~ (29/10/2022)

Chương 78 : Hai vị dược tài ~ (29/10/2022)

Chương 79 : Hồng y nha đầu ~ (29/10/2022)

Chương 80 : Cộng đồng ích lợi ~ (29/10/2022)

Chương 81 : Khó tại bắt đầu ~ (29/10/2022)

Chương 82 : Man hoang Nam Cương ~ (29/10/2022)

Chương 83 : Hung hiểm khu vực ~ (29/10/2022)

Chương 84 : Xà thử tranh bảo ~ (29/10/2022)

Chương 85 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (29/10/2022)

Chương 86 : Thần thức tăng trưởng ~ (29/10/2022)

Chương 87 : An toàn phản hồi ~ (29/10/2022)

Chương 88 : Điểm huyệt thuật ~ (29/10/2022)

Chương 89 : Tâm tư tung bay ~ (29/10/2022)

Chương 90 : Trên đường đi gặp người quen ~ (29/10/2022)

Chương 91 : Âm thầm đang xem cuộc chiến ~ (29/10/2022)

Chương 92 : Công chúa quận chúa ~ (29/10/2022)

Chương 93 : Ngoài ý muốn chi được ~ (29/10/2022)

Chương 94 : Định ra mục tiêu ~ (29/10/2022)

Chương 95 : Chỉ đạo chỉ điểm ~ (29/10/2022)

Chương 96 : Huyện nha tiệc tối ~ (29/10/2022)

Chương 97 : Chủ nhục thần tử ~ (29/10/2022)

Chương 98 : Kinh có người tới ~ (29/10/2022)

Chương 99 : Đối chọi gay gắt ~ (29/10/2022)

Chương 100 : Tâm lý vật lộn đọ sức dịch ~ (29/10/2022)  123456

Bình luận truyện Thần Vũ Tung Hoành