Thăng Tà

Thăng Tà

Tên khác: Thăng Tà
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đậu Tử Nhạ Đích Họa
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 668 chương


Thông tin truyện Thăng Tà

Bạn đang theo dõi truyen full hot Thăng Tà của tác giả Đậu Tử Nhạ Đích Họa rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Chín ngày trước, Thái Dương rơi xuống sau không…nữa bay lên.Ngày thứ mười, Tô Cảnh danh chấn tứ phương.

Danh sách chương Thăng Tà

Chương 1 : Tiền đồ tự ở phương xa ~ (13/12/2022)

Chương 2 : Thiếu niên khí phách ~ (13/12/2022)

Chương 3 : Toàn bộ bằng lão tổ làm chủ ~ (13/12/2022)

Chương 4 : Rõ ràng quỷ thành ~ (13/12/2022)

Chương 5 : Công đạo là Thiên Đạo ~ (13/12/2022)

Chương 6 : Mười vạn tâm niệm mười vạn người ~ (13/12/2022)

Chương 7 : Bên này có một lão đạo ~ (13/12/2022)

Chương 8 : Tam giai mười hai cảnh ~ (13/12/2022)

Chương 9 : Bên kia có một thiếu nữ ~ (13/12/2022)

Chương 10 : Tam Giá Tam Na Quyết ~ (13/12/2022)

Chương 11 : Ngàn lẻ một lần ngủ ~ (13/12/2022)

Chương 12 : Nặng như trời sụp nhẹ như hơi bụi ~ (13/12/2022)

Chương 13 : Muốn thu bảo bối muốn gái muốn ăn cơm ~ (13/12/2022)

Chương 14 : Theo gió tán đi lại không để ý tới ~ (13/12/2022)

Chương 15 : Thiên cơ bất khả lộ ~ (13/12/2022)

Chương 16 : Kim Ô dương hỏa ~ (13/12/2022)

Chương 17 : Đại Thánh Điểm Tướng Quyết ~ (13/12/2022)

Chương 18 : Ta không phải là vô dụng thần tiên ~ (13/12/2022)

Chương 19 : Đóng cửa tu hành mở cửa làm người ~ (13/12/2022)

Chương 20 : Tam đại bản thuật ~ (13/12/2022)

Chương 21 : Thông Thiên nỗi khổ vạn kiếp khó đạt đến ~ (13/12/2022)

Chương 22 : Yêu Duệ ~ (13/12/2022)

Chương 23 : Năm năm một bước ~ (13/12/2022)

Chương 24 : Kim Ô tiên thiên quan cái ~ (13/12/2022)

Chương 25 : Thiên Thủy linh tinh ~ (13/12/2022)

Chương 26 : Bỉ Dực Song Nha ~ (13/12/2022)

Chương 27 : Tiểu tổ tông phóng tâm thắt cổ ~ (13/12/2022)

Chương 28 : Tà tính ~ (13/12/2022)

Chương 29 : Xem tướng chưởng quầy ~ (13/12/2022)

Chương 30 : Đệ nhất kiện tiên bảo ~ (13/12/2022)

Chương 31 : Tình thế bắt buộc ~ (13/12/2022)

Chương 32 : Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp Phù Đồ ~ (13/12/2022)

Chương 33 : Kiếm xuất Ly Sơn ~ (13/12/2022)

Chương 34 : Như thế nào ăn có thể nào ăn? ~ (13/12/2022)

Chương 35 : Hai chủng đáng chết ~ (13/12/2022)

Chương 36 : Chân Hiệt Sơn Thành ~ (13/12/2022)

Chương 37 : Nhân gian thú vị ~ (13/12/2022)

Chương 38 : Bề ngoài kinh người ~ (13/12/2022)

Chương 39 : Hàn Nguyệt Thiên Hà kiếm phù ~ (13/12/2022)

Chương 40 : Thi ân không vọng báo xong việc xét nhà đi ~ (13/12/2022)

Chương 41 : Hỉ Bào quỷ không mặc Hỉ Bào ~ (13/12/2022)

Chương 42 : Phía tây đến đích Tô Cảnh ~ (13/12/2022)

Chương 43 : Thủy Mạc Thiên Hoa đại trận ~ (13/12/2022)

Chương 44 : Bái kiến sư thúc ~ (13/12/2022)

Chương 45 : Ta thích đứa nhỏ này ~ (13/12/2022)

Chương 46 : Ly Sơn Thiên Tông ~ (13/12/2022)

Chương 47 : Phiêu Miểu Tinh Phong ~ (13/12/2022)

Chương 48 : Sư phụ là cái nào? ~ (13/12/2022)

Chương 49 : Yêu thích yên tĩnh ~ (13/12/2022)

Chương 50 : Trưởng lão đứng đầu ~ (13/12/2022)

Chương 51 : Ô Miên Vu Tâm ~ (13/12/2022)

Chương 52 : Coi như rửa củ cải trắng ~ (13/12/2022)

Chương 53 : Rách nát môn tông ~ (13/12/2022)

Chương 54 : Ly Sơn giới nội đệ nhất nhân ~ (13/12/2022)

Chương 55 : Nha triều Ô Qua ~ (13/12/2022)

Chương 56 : Nguyên Cát Thiên Đô Hỏa Dực ~ (13/12/2022)

Chương 57 : Ban thưởng bảo ~ (13/12/2022)

Chương 58 : Hồi tâm liễm tính ~ (13/12/2022)

Chương 59 : Váy màu vàng Thiển Tầm ~ (13/12/2022)

Chương 60 : Quang Minh đỉnh Kim Ô điện ~ (13/12/2022)

Chương 61 : Kim Ô tiểu luyện thế ~ (13/12/2022)

Chương 62 : Tử Hoàng Canh Kim kiếm vũ ~ (13/12/2022)

Chương 63 : Kim Ô Vạn Sào Đại Chú ~ (13/12/2022)

Chương 64 : Tà ma chi địa ~ (13/12/2022)

Chương 65 : Xích Mục không phải là mẹ kế nuôi ~ (13/12/2022)

Chương 66 : Đi thẳng vào vấn đề ~ (13/12/2022)

Chương 67 : Ngọc Lộ Kim Phong ~ (13/12/2022)

Chương 68 : Đấu Khôi Minh Minh tôn ~ (13/12/2022)

Chương 69 : Kim Ô Thối Chân ~ (13/12/2022)

Chương 70 : Phục Hổ sư tỷ ~ (13/12/2022)

Chương 71 : Mù ~ (13/12/2022)

Chương 72 : Thanh danh tại bên ngoài ~ (13/12/2022)

Chương 73 : Diệu Thế Thiên Linh ~ (13/12/2022)

Chương 74 : Ta ngược lại là không sao cả ~ (13/12/2022)

Chương 75 : Hậu duệ Tứ Độc Long Vương ~ (13/12/2022)

Chương 76 : Đông Bắc yêu quái ~ (13/12/2022)

Chương 77 : Thiên Địa nguyên hương ~ (13/12/2022)

Chương 78 : Gánh không nổi cái kia quỷ ~ (13/12/2022)

Chương 79 : Ngô đồng thụ tử đồng quan ~ (13/12/2022)

Chương 80 : Cấm kị chi thuật ~ (13/12/2022)

Chương 81 : Một trăm mười hai năm làm hạn định ~ (13/12/2022)

Chương 82 : Tam Thi lưu lại ~ (13/12/2022)

Chương 83 : Thiếu niên sắc bén ~ (13/12/2022)

Chương 84 : Chúc mừng Chúa công ~ (13/12/2022)

Chương 85 : Dựng ở thế bất bại ~ (13/12/2022)

Chương 86 : Phía sau lưng Cầu Bình An ~ (13/12/2022)

Chương 87 : Một kiếm nhẹ nhành ~ (13/12/2022)

Chương 88 : Ngươi không rõ ~ (13/12/2022)

Chương 89 : Đều là ta giết ~ (13/12/2022)

Chương 90 : Khoáng cổ thước kim ~ (13/12/2022)

Chương 91 : Mì sợi gây chuyện ~ (13/12/2022)

Chương 92 : Phải chết tựu thừa dịp hiện tại ~ (13/12/2022)

Chương 93 : Loạn thế hồng lô ~ (13/12/2022)

Chương 94 : Xem náo nhiệt không có tội ~ (13/12/2022)

Chương 95 : Ngươi không thể thất lễ ~ (13/12/2022)

Chương 96 : Yêu Linh Thần Lục Lưỡng ~ (13/12/2022)

Chương 97 : Yêu linh hạt sen ~ (13/12/2022)

Chương 98 : Sơn Âm tàn mạch ~ (13/12/2022)

Chương 99 : Mặt đỏ cá chạch ~ (13/12/2022)

Chương 100 : Yêu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ~ (13/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Thăng Tà