Thánh Đạo Tu La

Thánh Đạo Tu La

Tên khác: Thánh Đạo Tu La
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Tặc Công Tử
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 779 chương


Thông tin truyện Thánh Đạo Tu La

Bao nhiêu năm sau, mấy nghìn cường giả, truy sát tới tận chân trời, nhưng gặp Diệp Phong một chiêu toàn diệt..."Nếu như ta muốn, ta sớm đã thành đại đạo triền thân, siêu thoát luân hồi..."

Danh sách chương Thánh Đạo Tu La

Chương 02 : Ước hẹn ba ngày ~ (12/12/2022)

Chương 03 : Thôn Thiên Quyết ~ (12/12/2022)

Chương 04 : Thất Bảo Âm Dương Tháp ~ (12/12/2022)

Chương 05 : Phá trước lập sau ~ (12/12/2022)

Chương 06 : Thương Long phiên thân ~ (12/12/2022)

Chương 07 : Càn Khôn sơn bí cảnh ~ (12/12/2022)

Chương 08 : Hắc Huyền giáp ~ (12/12/2022)

Chương 09 : Đứng im chịu đánh ~ (12/12/2022)

Chương 10 : Sát ý ~ (12/12/2022)

Chương 11 : Quỷ kế ~ (12/12/2022)

Chương 12 : Thất tung ~ (12/12/2022)

Chương 13 : Cương khí cửu trọng ~ (12/12/2022)

Chương 14 : Cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ~ (12/12/2022)

Chương 15 : Tiền đặt cược rất lớn ~ (12/12/2022)

Chương 16 : Quy tắc ~ (12/12/2022)

Chương 17 : Thí luyện bắt đầu ~ (12/12/2022)

Chương 18 : Tử Giác Kim Cang ~ (12/12/2022)

Chương 19 : Phần Thiên Thủ ~ (12/12/2022)

Chương 20 : Chân Vũ Điện La Vân ~ (12/12/2022)

Chương 21 : Thực lực tuyệt đối ~ (12/12/2022)

Chương 22 : Mộc tú vu lâm ~ (12/12/2022)

Chương 23 : Tin tức tiết lộ ~ (12/12/2022)

Chương 24 : Tử Lôi Như Ý ~ (12/12/2022)

Chương 25 : Học viện tư cách ~ (12/12/2022)

Chương 26 : Thanh Linh pháp ~ (12/12/2022)

Chương 27 : Hắc Vân sơn mạch ~ (12/12/2022)

Chương 28 : Huyết Ma ~ (12/12/2022)

Chương 29 : Tích lũy ~ (12/12/2022)

Chương 30 : Kết nghĩa kim lan ~ (12/12/2022)

Chương 31 : Nữ tử thần bí ~ (12/12/2022)

Chương 32 : Mưa Hồng Liên ~ (12/12/2022)

Chương 33 : Một chưởng thiêu hồn ~ (12/12/2022)

Chương 34 : Đại nhân vật ~ (12/12/2022)

Chương 35 : Truyền kỳ đệ tử ~ (12/12/2022)

Chương 36 : Giao dịch ~ (12/12/2022)

Chương 37 : Kiểm tra thử ~ (12/12/2022)

Chương 38 : Nhập học ~ (12/12/2022)

Chương 39 : Trùng kích Chân Khí Cảnh ~ (12/12/2022)

Chương 40 : Xuất quan ~ (12/12/2022)

Chương 41 : Ngôn Tiếu ~ (12/12/2022)

Chương 42 : Mai phục ~ (12/12/2022)

Chương 43 : Độc chiến Huyết Ma ~ (12/12/2022)

Chương 44 : Một chưởng định Càn Khôn ~ (12/12/2022)

Chương 45 : Lão Oa ~ (12/12/2022)

Chương 46 : Huyết Anh ~ (12/12/2022)

Chương 47 : Càn Khôn hồ lô ~ (12/12/2022)

Chương 48 : Hồ Liệt ~ (12/12/2022)

Chương 49 : Chỉ điểm ~ (12/12/2022)

Chương 50 : Không có hảo ý ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Lẫn nhau tính toán kế ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Thanh Vân Lang Vương ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Đại phát hoành tài ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Diệp Phong phát hiện ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Trần Anh ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Yêu thú vi thành ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Độc đương một mặt ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Khổ tu ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Trở về ~ (12/12/2022)

Chương 60 : Thi đấu võ ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Bạch lệnh ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Tiêu Dao cung ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Thủ tịch Huy Hoắc ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Quán quân ~ (12/12/2022)

Chương 65 : Khiêu chiến thi đấu ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Tiến về trước Tiêu Dao cung ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Tàng Bảo cung ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Tầm bảo ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Luyện thân thể chi pháp ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Ngũ Hành nhập vào người ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Linh Khí cảnh ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Chuẩn bị rời khỏi ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Trở lại Tử Dương trấn ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Hoàng gia ~ (12/12/2022)

Chương 75 : Phá Thiên Côn ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Chấp niệm ~ (12/12/2022)

Chương 77 : Đất kê chó kiểng ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Toàn bộ giết ~ (12/12/2022)

Chương 79 : Xét nhà ~ (12/12/2022)

Chương 80 : Hỗn Nguyên đạo nhân ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Cơn lốc ở dưới người trẻ tuổi ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Di tích giữa(*) ~ (12/12/2022)

Chương 83 : Quái nam Tiết Hổ ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Âm Dương nhị lão ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Hỗn Nguyên Chỉ ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Âm Dương nhị lão vong ~ (12/12/2022)

Chương 87 : Tiên Thiên khai khiếu ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Diệp gia nguy nan ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Uy hiếp ~ (12/12/2022)

Chương 90 : Độc Thiềm ~ (12/12/2022)

Chương 91 : Nhân tâm phả trắc ~ (12/12/2022)

Chương 92 : Ba vị truyền kỳ ~ (12/12/2022)

Chương 93 : So kiên nhẫn ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Ác độc Trần Anh ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Giải quyết phương pháp ~ (12/12/2022)

Chương 96 : Linh khí cảnh điên phong ~ (12/12/2022)

Chương 97 : Huyền Thủy Liên ~ (12/12/2022)

Chương 98 : Lừa gạt ma đầu ~ (12/12/2022)

Chương 99 : La Vân trấn ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Mai phục ~ (12/12/2022)

Chương 101 : Tổng bị quan tâm ~ (12/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Thánh Đạo Tu La